หน้าต่างฮับบน Cisco Jabber สำหรับ Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Aug 22, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

หมายเหตุ


เอกสารฉบับนี้อาจประกอบด้วยคุณสมบัติหรือการควบคุมที่ไม่มีให้บริการบน Cisco Jabber สำหรับ Windows ที่คุณกำลังใช้งานอยู่


1. ข้อความสถานะ

6. การโทรล่าสุด

2. เมนู

7. ข้อความเสียง

3. แถบการค้นหาหรือโทรออก

8. การประชุม

4. ผู้ติดต่อ

9. กลุ่มที่กำหนดเอง

5. แชต

10. การควบคุมการโทร
Attachments

    Outcomes