התחל צ'אט קבוצתי ב-Cisco Jabber for Windows 11.7

Document created by Cisco Localization Team on Aug 22, 2016Last modified by Cisco Localization Team on Jan 26, 2017
Version 2Show Document
  • View in full screen mode
  

 

התחל בקלות צ'אט קבוצתי עם שניים או יותר מאנשי הקשר שלך.

  


        
שלב 1    בחר את ל המשתתפים הרצויים מהכרטיסייה אנשי קשר. ניתן להשתמש במקש CTRL לבחירת משתתפים מרובים.
שלב 2    מתפריט הלחיצה הימנית, בחר התחל צ'אט קבוצתי.
שלב 3    הוסף משתתפים נוספים בשדה אנשים.
שלב 4    הזן את הנושא עבור הצ'אט הקבוצתי שלך.
שלב 5    בחר התחל.

 


Attachments

    Outcomes