Συνεργασία με τις επαφές μου

Document created by Cisco Localization Team on Aug 22, 2016
Version 1Show Document
  • View in full screen mode

Όταν συνομιλείτε με μια επαφή, μπορείτε να χρησιμοποιείτε στοιχεία ελέγχου για να κάνετε τα εξής:

  • Να την προσθέσετε στη λίστα επαφών σας

  • Να χρησιμοποιήσετε από κοινού την οθόνη σας

  • Να ξεκινήσετε μια άμεση συνάντηση

  • Να ρυθμίσετε τις επιλογές ήχου

  • Να ξεκινήσετε μια τηλεφωνική κλήση
Attachments

    Outcomes