פלטפורמה

קורא מסכים

Windows

ניתן להשתמש בקורא מסך הלסתות בגרסה 18 או מאוחר יותר.

Mac

ניתן להשתמש בקורא המסך המובנה ב - Mac. כדי להפעיל, יש לעבור אל העדפות מערכת > נגישות > VoiceOver.

iPhone ו-iPad

ניתן להשתמש בקורא המסך המובנה של iOS. כדי להפעיל את קורא המסך, עבור אל הגדרות > כללי > נגישות > VoiceOver.

Android

תוכל להשתמש בקורא המסך המובנה במכשיר Android שלך.

אינטרנט

כאשר אתה משתמש ביישום Webex עבור אינטרנט ב - Windows, תוכל להשתמש בקורא מסך הלסתות בגרסה 18 ואילך, וכאשר אתה ב - Mac, תוכל להשתמש בקורא המסך המובנה. כדי להפעיל, יש לעבור אל העדפות מערכת > נגישות > VoiceOver