הקלד @ והאותיות הראשונות של שם האדם, בחר אותן מהרשימה ולאחר מכן הקלד ושלח את ההודעה שלך.


 

דרך אגב, אם אתה רוצה לקבל את תשומת הלב של כולם, שמור את עצמך מלהקליד את השמות של כולם. פשוט הקלד @ All כאשר ברצונך לשתף משהו מאוד חשוב עם כולם במרחב.


 

במרחב שבו יש אנשים עם אותו חלק ראשון של שם התצוגה שלהם, כאשר הם נבחרים מהרשימה, שם התצוגה המלא יתויג בהודעה כדי למנוע בלבול כלשהו.