A személyes szoba mindig rendelkezésre áll, és mindig tudja, hol találja meg. Ossza meg a kapcsolatot valakivel, hogy azonnali találkozót kezdjen velük. A Személyes szoba a következő előnyöket tartalmazza:

  • Az Ön személyes szobája mindig ugyanazon a helyen van; az URL, a videócím és a betelefonált számok soha nem változnak.

  • A videorendszereket vagy Cisco Webex szobaeszközöket vagy asztali eszközöket használó résztvevők akkor is csatlakozhatnak, ha Webex Meetings-fiókjuk lehetővé teszi számukra, hogy videoeszközökről csatlakozzanak az értekezletekhez.

  • Egy virtuális váróterem vagy előcsarnok, ahol az emberek várakoznak, ha megpróbálnak időben csatlakozni a személyes szoba találkozójához, vagy bezárta a személyes szobáját.

Használja személyes szobáját a Webex-értekezleteken

A WebexMeetings-ben meghívhat embereket a személyes szobájában tartott találkozókra:

Használja személyes szobáját a Webex alkalmazásban

Ha a Webex Personal Room a Webex alkalmazáshoz van társítva, a következő Személyes szoba parancsikonokat használhatja:

Ha a Webex webhelyét Cisco Webex Control Hubban kezelik, vagy a Cisco Webex Control Hubhozkapcsolódik, a Személyes szobája már a Webex alkalmazáshoz lesz társítva. Ha nem, manuálisan társíthatja a Webex alkalmazásban. További információ: Cisco Webex személyes szoba beállítása a Cisco Webexben.