1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Workspaces en selecteer de workspace die u wilt bewerken.

2

In het gedeelte Bellen klikt u op de koppeling inBelinstellingen tijdelijk beheren vanuit de klassieke weergave.

3

Klik op Bellen > Geavanceerde gespreksinstellingen >Gespreks onderscheppen.

4

U kunt de knop in- of uitschakelen om de instellingen voor de Workspace te wijzigen.

5

Kies onderBinnenkomende gesprekken alle inkomende gesprekken toestaan of Alleinkomende gesprekken onderscheppen.

6

Als u alle inkomende gesprekken onderscheppenkiest, stelt u de functies in die u nodig hebt:

  • Als u workspace-oproepen naar uw voicemail wilt doorsturen, vink dan het selectievakje Alle gesprekken naar voicemail verzenden aan.

  • Wanneer u Aankondigingen kiest, selecteert u de standaardbegroegeving of uploadt u een aangepaste audiobegroeet in het vervolgkeuzemenu. Vervolgens klikt u op Bestanduploaden.

7

Onder Meldingen met telefoonnummer kunt u kiezen uit de volgende opties en opnieuw een nummer invoeren:

  • Aankondigingen voor nieuw nummer afspelen: dit is het nummer dat de beller zal aankondigen als hetnieuwe nummer dat kan worden gebeld.
  • Overdragen op '0' naar dit telefoonnummer — de beller wordt doorvergezet naar het nummer dat wordt ingevoerdwanneer 0 wordt gebeld.

 

Als beide opties zijn ingeschakeld, kunt u twee verschillende nummers invoeren voor elke optie, maar dit leidt tot een misleidend aankondigingsbericht. Als de aankondigingen voor het nieuwe nummer afspelen bijvoorbeeld is ingesteld op 1111 en de overdracht op '0' naar dit telefoonnummer naar 2222 is ingesteld, krijgen de belefoongesprekken het bericht 'Het nummer dat u probeert te bereiken is buiten gebruik. Het nieuwe nummer is 1111. Druk nu op 0 als u wilt worden overgezet naar de nieuwe locatie.' In dit geval worden oproepers door op '0' te drukken 2222 in plaats van 1111 sturen.

8

Kies voor uitgaande gesprekken uit de volgendeopties:

  • Alle uitgaande gesprekken onderscheppen — wanneer de workspace een uitgaande oproep, hoort de beller een bericht dat de lijn buiten gebruikis.
  • Sta alleen lokale uitgaande gesprekken toe — de werkruimte mag alleen bellenbinnen het lokale netnummer.
  • Onderscheppen gesprekken naar een telefoonnummer — elk nummer uitgaande oproep die deonderschepte werkruimte maakt, wordt overgedragen naar een toegewezen nummer.
9

Klik op Opslaan om uw wijzigingen te bevestigen.