Gebruik uw vingertop of de meegeleverde stylus om tekeningen te maken, ideeën uit te wisselen en aantekeningen op gedeelde inhoud te maken. Samenwerken is nog nooit zo eenvoudig geweest: stuur uw whiteboards per e-mail, deel ze tijdens gesprekken, zodat iedereen kan samenwerken of sla ze op in Webex-omgevingen.De basis van Whiteboarding

Tik op de Whiteboard-knop onder aan uw aanraakscherm om het whiteboard te openen. Als u al een aantal whiteboards hebt gemaakt, wordt de laatste geopend. Zo niet, dan krijgt u een nieuw leeg Board. Wanneer de werkbalken verschijnen onderaan het scherm, bent u klaar om te beginnen.

Maar laten we eerst kijken waar de knoppen op de linkerwerkbalk voor zijn:

Openen

Open de lijst met whiteboards van uw huidige sessie. Tik op een board om het te openen.

Pictogram Een nieuw whiteboard maken

Nieuw

Start een nieuw, leeg whiteboard.

Kopiëren

Kopieer het geopende whiteboard naar de whiteboardmap. Tik op om de kopie te vinden en te openen.

Verwijderen

Verwijder het open whiteboard. Het systeem zal u om bevestiging vragen. Om een ander whiteboard uit uw huidige sessie te verwijderen, tikt u op . Tik op Verwijderen op de whiteboards die u wilt verwijderen (of kies Alles selecteren). Tik op het rode vinkje en het systeem zal u vragen uw keuze te bevestigen.

Zwart canvas

Verander het whiteboard in een zwart scherm. U kunt zwart canvas als de standaardweergave van het whiteboard instellen.

Wanneer u klaar bent

Als u het whiteboard op een willekeurig tijdstip wilt sluiten, tikt u op het kruis in de rechterbovenhoek.

Als u een gedeelde Desk-service gebruikt, moet u de whiteboards wissen voor de volgende gebruiker: tik op de naam van het apparaat in het startscherm en selecteer Sessie beëindigen. Lees hier meer over het beëindigen van uw whiteboardsessie.

Whiteboards: inhoud maken

Het creëren van inhoud op uw whiteboard is eenvoudig: schrijf en teken gewoon met uw vingertop op het aanraakscherm of gebruik de meegeleverde stylus. Er kunnen meerdere personen tegelijk aan een Board werken. Knijp en zoom in (tot 3x) op het aanraakscherm, net als u doet op uw telefoon. Als u over het whiteboard wilt bewegen terwijl u bent ingezoomd, drukt u en veegt u in de richting waarnaar u wilt bewegen. Zoom uit (tot 10x) om een overzicht van het hele whiteboard te krijgen.

Laten we eens kijken wat u kunt doen met behulp van de knoppen in de middelste werkbalk onder aan uw scherm:

Ongedaan maken/opnieuw uitvoeren

Maak uw laatste acties ongedaan/voer deze opnieuw uit.

Pen

Verander de pennenstreek. Tik om de dikte te selecteren: . Tik op een van de gekleurde knoppen om een andere kleur te kiezen.

Gum

Verander uw vingertop (of de stylus) in een gum en wrijf fouten weg. Als u het whiteboard wilt wissen, tikt u twee keer op de gum en tikt u vervolgens op Alles wissen.

Vormen

Het whiteboard kan basisvormen als vierkanten, cirkels, driehoeken, rechthoeken, pijlen en gebogen lijnen herkennen terwijl u ze tekent , en de randen rechtzetten en kleine openingen in de omtrek sluiten. Tik op de knop en teken een vorm, of teken uw vorm en druk een seconde op het tipscherm voordat u uw vinger of de stylus optilt. Het whiteboard detecteert de vorm en past deze aan.

Plaknotitie

Voeg een plaknotitie toe aan het whiteboard. Tik op de knop om een zacht toetsenbord te krijgen. Typ uw tekst (maximaal 6 regels), kies een kleur en tik op het vinkje om de notitie aan het bord toe te voegen. Tik op een notitie die al op het bord staat om de kleur te wijzigen, de tekst te bewerken of het te verwijderen. Druk op een notitie en sleep met uw vinger om deze te verplaatsen.

Uw whiteboard delen tijdens een gesprek

U kunt uw whiteboard delen tijdens een gesprek en de andere deelnemers kunnen het vanaf hun apparaat of vanuit de Webex-app bewerken. U zult de avatar of apparaatinitialen van de deelnemer die een gedeeld whiteboard bewerkt altijd zien.

De whiteboards die tijdens een vergadering zijn gemaakt, worden automatisch opgeslagen in de Webex-ruimte die u deelt met de andere deelnemers tijdens een Webex-vergadering, of waarin wordt deelgenomen met een gekoppeld Webex-apparaat.

1

Tik tijdens het gesprek op Whiteboard . Als de knop niet wordt weergegeven, tikt u op het scherm.

2

Als u een gedeeld apparaat gebruikt, wordt direct een leeg whiteboard geopend. Als u een persoonlijk apparaat gebruikt, doet u een van de volgende dingen:

  • Tik op Nieuw whiteboard om een nieuw whiteboard te openen. Of

  • Tik op Alle whiteboards om de lijst met whiteboards te openen en een bestaand whiteboard te kiezen.

3

Uw whiteboard wordt automatisch live met de deelnemers van het gesprek gedeeld. Tik op Gereed als u klaar bent met werken, maar onthoud dat uw whiteboard nog steeds wordt gedeeld.

4

Tik op om te blijven werken of tik op Delen stoppen om te voorkomen dat anderen uw whiteboard zien.

Whiteboards opslaan en verzenden

Op elke persoonlijk of gedeeld bureauapparaat kunt u uw whiteboards opslaan door er een nieuwe Webex-ruimte voor te maken. U kunt uw whiteboards ook opslaan in een bestaande Webex-ruimte, op een persoonlijke Desk Pro en op elk gedeeld bureauapparaat.

Zie dit artikel voor meer informatie over het openen van een ruimte op een bureauapparaat.

Uw actieve whiteboard opslaan:

1

Tik op . Ga op een van de volgende manieren te werk:

Selecteer Een nieuwe ruimte maken.

Of

Selecteer Opslaan in een bestaande ruimte. Maak verbinding met de Webex-app en open de ruimte die u wilt opslaan. Als u een gastgebruiker bent op een persoonlijke Desk Pro, kunt u alleen opslaan in ruimten waar de Desk Pro-eigenaar lid van is. Als gast kunt u ook geen whiteboards openen vanuit een ruimte waar de Desk Pro-eigenaar geen lid van is.

2

Selecteer eventuele extra whiteboards die u wilt opslaan.

Als u een nieuwe ruimte maakt, tikt u op de blauwe pijl in de rechterbovenhoek. In het volgende dialoogvenster kunt u de naam van de ruimte wijzigen en personen toevoegen.

3

Tik op het blauwe vinkje in de hoek. Uw whiteboards worden opgeslagen.

Als u een nieuwe ruimte hebt gemaakt, wordt deze geopend in de Webex-app.

4

Tik op het kruisje in de rechterbovenhoek van het whiteboard om terug te gaan naar het startscherm.

Als u uw actieve whiteboard wilt e-mailen, tikt u op in de rechterbenedenhoek. Of tik op en kies een of meer whiteboards uit de lijst. Voer in het dialoogvenster de e-mailadressen of de namen van mensen in uw adresboek in. Bewerk de onderwerpregel en tik op het blauwe vinkje om te verzenden. Geadresseerden ontvangen een e-mail met de whiteboards in .pdf-formaat.