Het starten van een vergadering in een persoonlijke ruimte vanuit het menu Deelnemen aan Webex is alleen beschikbaar voor apparaten in de persoonlijke modus.

Het apparaat moet opnieuw worden opgestart om de wijzigingen in de persoonlijke vergaderruimte van kracht te laten worden .

1

Tik op Deelnemen aan Webex op het startscherm.

2

Tik op Vergadering starten.

De vergadering is nu gestart en anderen kunnen hieraan deelnemen.