Voor een aantal van de onderstaande functies moet u een kiestoon krijgen voordat u de code kunt invoeren. Als u bijvoorbeeld deelneemt aan een gesprek dat u wilt parkeren, plaatst u het gesprek in de wacht, krijgt u een kiestoon en voert u * 68 in. U kunt vervolgens de extensie invoeren waarop u het gesprek wilt parkeren of # om het gesprek in uw eigen toestel te parkeren.

Voor sommige functies voorafgaand aan gesprek die u niet nodig hebt, hoeft u zich niet aan te maken bij een actieve oproep voordat u een code invoert. Als u bijvoorbeeld niet storen wilt inschakelen, neemt u een kiestoon op en drukt u op * 78. De kolom rechts in de onderstaande tabel geeft aan of de functie werkt voorafgaand aan een gesprek of tijdens een gesprek.


De onderstaande codes zijn niet ontworpen om te werken met Cisco Webex Meetings. Zie DTMF-opdrachten gebruiken in uw vergaderingen in uw persoonlijke ruimte voor DTMF-toetsen die u kunt gebruiken met Webex meetings.

Code

Functie

Notities

Vóór een oproep/tijdens een gesprek

* 11

Oproep overnemen

* 31

beller-id blokkeren

* 32

beller-id blokkeren

* 33

Het gesprek van iemand anders afnemen

Voer * 33 in, gevolgd door de extensie van de persoon voor wie u het gesprek wilt opvangen.

* 48

Een opname onderbreken

* 49

Een opname hervatten

* 55

Een gesprek verzenden naar voicemail

U kunt een gesprek verzenden naar uw voicemail of naar de voicemail van een andere persoon als deze zich in dezelfde groep bevindt.  Als u bijvoorbeeld een oproep naar de voicemail van een andere persoon wilt overdragen, drukt u op de toets voor overdragen en voert u vervolgens * 55 in, gevolgd door de extensie van de persoon.

* 58

Groep gesprek parkeren

Voer * 58, haal een kiestoon op en voer vervolgens het nummer voor het groepsgesprek Park in.


 

Als u de Webex Calling-app op uw mobiele apparaat gebruikt, zijn de stappen enigszins anders: Tik op nieuw gesprek, ga naar uw toetsenblok, voer * 58 # in en druk op Bel.

* 66

Laatste nummer opnieuw kiezen

* 68

Gesprek parkeren

Voer * 68 in, gevolgd door de extensie waar u het gesprek wilt parkeren of # om het gesprek in uw eigen toestel te parkeren.

* 69

Laatste gesprek retourneren

* 72

Gesprek doorschakelen altijd activeren

Voer * 72 in, gevolgd door het telefoonnummer waarnaar u wilt doorschakelen en klik vervolgens op #.

* 73

Doorschakelen van gesprekken wordt altijd gedeactiveerd

* 78

Niet storen-activering

* 79

Niet storen deactiveren

* 88

Gesprek ophalen

Voer * 88 in, gevolgd door de extensie waarop de oproep wordt geparkeerd.  Als het gesprek is geparkeerd tegen uw eigen toestelnummer, drukt u op #.

* 97

Gerichte gesprek aannemen

Voer * 97 in, gevolgd door de extensie van de persoon voor wie u het gesprek wilt opvangen.

* 98

Groepsgesprek aannemen

* 99

Indicator voor wachtende Spraakberichten wissen