Over sessietypen

Sessietypen zijn als vergaderingssjablonen die personen in uw organisatie kunnen gebruiken om snel vergaderingen te plannen.

Sessietypen definiëren de functies en opties die voor gebruikers beschikbaar zijn voor geplande sessies. Als deze functie is ingeschakeld voor een Webex-site, kunt u Maxi maal vier aangepaste sessie typen maken voor elke primaire sessietype die uw service bevat.

Nadat u een aangepast sessietype hebt gemaakt, kunnen sitebeheerders ze toewijzen aan bepaalde gebruikers. U kunt bijvoorbeeld sessietypen gebruiken om te voorkomen dat bepaalde gebruikers de optie extern beheer gebruiken tijdens scherm delen.

Aangepaste sessie typen maken voor een Cisco Webex-site

Voordat u begint

Als de optie sessie typen niet beschikbaar is op een Webex-site, neemt u contact op met uw CSM (Customer Success Manager) (CSM).

Nadat u een nieuwe sessietype hebt gemaakt, kunt u deze niet meer verwijderen. U kunt het sessietype echter wel aanpassen of uitschakelen.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.Webex.com naarServicesen Selecteer sites onder vergadering.

2

Selecteer de Webex-site waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik op site configureren.

3

Selecteer onder algemene instellingensessie typen.

4

Zoek in de kolom sessie code de primaire sessietype waarvoor u een aangepaste sessietype wilt maken.

5

Klik op de koppeling Sessietype toevoegen voor <session type>.

6

Voer een naam voor het aangepaste sessietype in.

7

Selecteer de functies die u wilt opnemen in het sessietype.

8

Klik op Toevoegen.


 

Als u een host de mogelijkheid wilt bieden om sessies te hosten met de aangepaste sessietype die u hebt gemaakt, schakelt u die sessietype in voor een gebruiker.

Een sessie type voor een gebruiker inschakelen

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.Webex.com naargebruikers

2

Selecteer een gebruiker en selecteer onder Services deoptie vergadering.

3

Selecteer de Webex meetings-site waarvoor u een sessietype wilt inschakelen.

4

Schakel het selectie vakje voor de gewenste sessietype in.

5

Selecteer Opslaan.

Een sessietype voor alle nieuwe gebruikers inschakelen

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.Webex.com naarServicesen Selecteer sites onder vergadering.

2

Selecteer de Webex-site waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik op site configureren.

3

Selecteer onder algemene instellingensessie typen.

4

In de kolom standaard voor nieuwe gebruikers zoekt en schakelt u het selectie vakje in dat overeenkomt met de sessietype voor wie u alle nieuwe gebruikers toegang wilt geven.

5

Schuif naar beneden en klik op bijwerken.

Een aangepast sessietype wijzigen

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.Webex.com naarServicesen Selecteer sites onder vergadering.

2

Selecteer de Webex-site waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik op site configureren.

3

Selecteer onder algemene instellingensessie typen.

4

Zoek in de kolom Sessiecode het primaire sessietype en klik vervolgens op de koppeling voor het aangepaste sessietype dat u wilt bewerken.

5

Wijzig de functie-instellingen voor het sessietype.

6

Schuif naar beneden en selecteer bijwerken.

Een aangepast sessie type inschakelen of uitschakelen voor een Webex-site

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.Webex.com naarServicesen Selecteer sites onder vergadering.

2

Selecteer de Webex-site waarvoor u de instellingen wilt wijzigen en klik op site configureren.

3

Selecteer onder algemene instellingensessie typen.

4

Schakel in de kolom Actief het betreffende selectievakje in of uit om het sessietype in of uit te schakelen.

5

Schuif naar beneden en selecteer bijwerken.

Sessietypefuncties

De volgende functie opties zijn voor een aangepaste sessietype van Webex meetings PRO, maar zijn standaard voor alle Webex-Services.

Functies

Functie

Waarschuwing: knipperend

Een oranje waarschuwing verschijnt als het deelvenster van de deelnemer wordt samengevouwen of gesloten, wanneer iemand zich bij de vergadering aansluit, een enquête wordt geopend of een chat wordt ontvangen. De waarschuwing blijft knipperen tot het deelvenster van de deelnemer wordt geopend of bekeken.

Waarschuwing: geluid

Een geluid wordt afgespeeld wanneer een bepaalde vergaderingsgebeurtenis zich voordoet, bijvoorbeeld wanneer iemand zich aan de vergadering gaat deelnemen of deze verlaat, wanneer een deelnemer het pictogram Hand opsteken selecteert of wanneer een chatbericht wordt ontvangen.

Annotatiehulpprogramma's

Een geheel aan hulpmiddelen maakt het voor de deelnemers mogelijk om te annoteren, te markeren, uit te leggen of informatie aan te wijzen op gedeelde inhoud.

Toepassingen delen

Presentatoren kunnen een of meer toepassingen weergeven om software te demonstreren of documenten te bewerken.

Toepassingen delen: extern beheer

U kunt deelnemers toestaan om extern beheer aan te vragen voor de toepassing die door de presentator wordt gedeeld.

Deelsessies

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Aangepaste scripts

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Chatten

Als de chatfunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Chatten vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Ondertiteling

Als de ondertitelingsfunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Ondertiteling vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Document en presentatie delen

U kunt presentatoren toestaan om documenten of presentaties tijdens de vergadering te delen.


 

Als document en presentatie delen niet beschikbaar is, zijn tabbladelementen voor bestanden delen, whiteboard en snel starten ook niet beschikbaar op uw site.

Bureaublad delen

U kunt presentatoren toestaan om de gehele inhoud van hun computer te delen, inclusief toepassingen, vensters, bestandsmappen en muisbewegingen.

Bureau blad delen: extern beheer

U kunt deelnemers toestaan om extern beheer aan te vragen voor het bureaublad van de presentator.

Bureau blad/toepassing/webbrowser delen: ondersteuning voor ware kleuren

U kunt presentatoren toestaan om inhoud te delen met presentatoren in de modus Ware kleuren. De modus Ware kleuren biedt meer gedetailleerde kleuren, met opties voor een beter beeld of betere prestaties.

Feedback

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Bestandsoverdracht

U kunt deelnemers toestaan om bestanden aan elkaar over te dragen tijdens een vergadering.

Praktijkdemo

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Praktijklab

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Aanmelden als een andere gebruiker

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Afschrift van vergadering

U kunt hosts toestaan algemene vergaderingsgegevens en bestanden in een e-mailbericht naar deelnemers te verzenden.

Aantekeningen

Als de aantekeningenfunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Aantekeningen vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Outlook- en Lotus Notes-integratie

U kunt gebruikers toestaan om vergaderingen te plannen met Microsoft Outlook of IBM Lotus Notes.

Lijst met deelnemers

Als de functie Lijst met deelnemers beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster van de lijst met deelnemers vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Enquête

Als de enquêtefunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Enquête vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

U kunt deze besturingselementen voor enquêtes inschakelen:

  • Afzonderlijke resultaten weergeven – enquêteresultaten anoniem delen met deelnemers

  • Afzonderlijke resultaten opslaan – antwoorden van elke deelnemer opslaan in een .txt-bestand

  • Testen en scoren –Niet beschikbaar voor Webex Meetings

  • Geen antwoord opnemen: vragen met korte antwoorden toestaan

  • Aantal reacties weergeven – het aantal reacties van deelnemer vermelden in een enquêtestatus

End-to-end-codering

U kunt alle Webex-sessie gegevens coderen.

PKI-versleuteling

U kunt digitale certificaten (PKI) gebruiken om Webex-sessie gegevens te coderen.

Oefensessie (alleen Webex Events)

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Vraag en antwoord

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Deelnemer kan rol presentator op zich nemen

U kunt deelnemers toestaan de presentatorrol rechtstreeks van andere deelnemers over te nemen, zodat ze inhoud kunnen delen tijdens de vergadering.

Opnemen client-zijde

U kunt hosts toestaan vergaderingen op te nemen op hun lokale stations.

Opname via netwerk

U kunt hosts toestaan vergaderingen op te nemen op de netwerkserver.

externe computer delen

U kunt presentatoren toestaan inhoud te delen die zich op een externe computer bevindt.

Extern afdrukken

U kunt presentatoren toestaan inhoud af te drukken die in een vergadering wordt gedeeld.

Snel starten weergeven voor host en presentator

Niet beschikbaar voor Webex Meetings als optie - standaard voor alle hosts en presentatoren

  • Snel starten weergeven voor deelnemers: Niet beschikbaar voor Webex Meetings en Webex Training

Video

Als de videofunctie beschikbaar is, kunt u de standaardinstellingen voor het deelvenster Video vaststellen. Het kan worden ingesteld om te worden geopend, geminimaliseerd of gesloten voor deelnemers wanneer een vergadering start.

Webbrowser delen

U kunt presentatoren toestaan om webbrowsers te delen tijdens de vergadering.

Webbrowser delen: extern beheer

U kunt deelnemers toestaan om webbrowsers te delen tijdens de vergadering.

Online testen

Niet beschikbaar voor Webex Meetings

Whiteboard

U kunt presentatoren toestaan om objecten te tekenen en tekst te typen die voor alle deelnemers in hun inhoudviewer wordt weergegeven.