Een gedelegeerde toewijzen op de Webex-site

Met de integratie met IBM Lotus Notes kunt u iemand anders toewijzen als een gedelegeerde die voor u vergaderingen kan plannen, bewerken, annuleren en starten.

De gedelegeerde moet een hostaccount hebben en de bureaublad-app Cisco Webex Meetings op hun computer geïnstalleerd hebben.

Zowel u als de gedelegeerde moeten beschikken over e-mailadressen van de Webex-site die overeenkomen met de e-mailadressen in IBM Lotus Notes.


U kunt de toestemming waarmee uw gedelegeerde vergaderingen voor u kan beheren te allen tijde verwijderen.

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Ga naar Voorkeuren > plannen .

3

In het tekstvak Planningstoestemmingen voert u de e-mailadressen in van de gebruikers aan wie u planningrechten wilt verlenen.

4

Selecteer Opslaan onderaan de pagina Voorkeuren.

U bepaalt wie er toegang heeft tot uw IBM Lotus Notes-agenda en wat het toegangsniveau van deze persoon is.

1

Ga in de agenda van IBM Lotus Notes naar Tools > Voorkeuren .

2

Selecteer het tabblad Toegang en delegatie en vervolgens het tabblad Toegang tot uw e-mail en agenda.

3

Selecteer Persoon of groep toevoegen.

4

Selecteer Een gebruiker/groep invoeren of kiezen en selecteer vervolgens de schuifbalk in het tekstvak onder gedeelte 1 om het dialoogvenster Naam selecteren weer te geven.

5

Kies de persoon die u wilt aanwijzen als uw gedelegeerde en selecteer OK.

6

Kies het gewenste toegangsniveau voor de gedelegeerde en selecteer vervolgens OK.

1

Ga in de agenda van IBM Lotus Notes naar Acties > Meer > Agenda van persoon openen .2

Selecteer Anders en vervolgens de naam van de host.


 

De volgende keer dat u een vergadering voor deze host plant en uw toestemming nog geldig is, kunt u de naam van de host direct selecteren in het menu Agenda.

3

Selecteer een datum en tijd in de agenda van de host.

4

Selecteer Webex-vergadering toevoegen linksboven in het dialoogvenster Agenda-item.5

Plan de vergadering.