Deelsessies zijn beschikbaar op sites van WBS40.9 en hoger. Als u wilt na gaan welke versie Webex Meetings u gebruikt, gaat u naar Uw nummer Cisco Webex Meetings zoeken.

Als u deel deelsessie een vergadering , kunt u in het deelvenster Deelnemers alles zien wat u moet weten: wie er in de sessie zit en hoeveel tijd er nog over is.

Deelvenster Deelnemers

U kunt uw video starten of stoppen en uw audio op elk moment in- of uitmpen.

Gebruik Chat om andere deelnemers in de vergadering deelsessie berichten te sturen en inhoud te delen, waaronder het delen van inhoud die is geoptimaliseerd voor beweging en video, op dezelfde manier als u inhoud deelt in dehoofdvergadering.

Als u een vraag hebt of hulp nodig hebt, vraagt u de host omhulp.

Knop Om hulp vragen

Als de host of de cohost u wil laten terugkeren naar de hoofdvergadering, ziet u een bericht als dit. U kunt kiezen of u wilt terugkeren naar de hoofdvergadering of dat u in de centrale deelsessie.

Terug naar bericht hoofdvergadering

Als de deelsessies nog niet zijn beëindigd wanneer u terugkeert naar de hoofdvergadering, wordt uw audio gedempt in de vergadering. Als u wilt spreken in de vergadering, moet u demping voor uw audio inmpen.

De host of de cohost kan ervoor kiezen u naar een andere host deelsessie. Als ze dat wel doen, ziet u een bericht dat lijkt op dit bericht en wordt u automatisch naar de sessie verplaatst:

U verplaatst bericht

Wanneer de deelsessies worden beëindigen, ziet u een bericht zoals dit bericht. Afhankelijk van de manier waarop de sessies zijn ingesteld, kan een timer de resterende tijd aftellen zodat u wat tijd hebt om het af te ronden. U keert automatisch terug naar de hoofdvergadering.

Deelsessies sluiten bericht