1

Klik op uw profielfoto en selecteer instellingen > Weergave.

2

Ga naar het gedeelte ruimte lijst en schakel de optie compacte weer gave weer geven in enklik vervolgens op Opslaan.

Hier volgt een voor beeld van hoe de lijst met ruimten eruitziet voor en nadat u overschakelt naar de compacte weer gave. De pictogrammen van de ruimte zijn kleiner en voor alle team ruimten staat de team naam op dezelfde regel als de naam van de ruimte.

1

Klik op uw profielfoto en selecteer voor keuren > Weergave.

2

Ga naar de sectie lijst met ruimten en Schakel compacte weer gave weer geven in.

Hier volgt een voor beeld van hoe de lijst met ruimten eruitziet voor en nadat u overschakelt naar de compacte weer gave. De pictogrammen van de ruimte zijn kleiner en voor alle team ruimten staat de team naam op dezelfde regel als de naam van de ruimte.

1

Klik op uw profielfoto en selecteer instellingen.

2

Ga op het tabblad Geavanceerd naar de sectie ruimte lijst en selecteer compacte weer gave.

Hier volgt een voor beeld van hoe de lijst met ruimten eruitziet voor en nadat u overschakelt naar de compacte weer gave. De pictogrammen van de ruimte zijn kleiner en voor alle team ruimten staat de team naam op dezelfde regel als de naam van de ruimte. U kunt de volledige naam weer geven door op de lange ruimte namen of team namen te bewegen.