Sommige sneltoetsen werken in een specifieke context. Als u bijvoorbeeld CTRL + B gebruikt, wordt de tekst vet weer gegeven wanneer u een bericht schrijft.

Toetsenbordnavigatie

U kunt uw toetsen bord gebruiken om door Webex teams te navigeren.

  • Gebruik de toets TAB om te navigeren in uw app, gebruik SHIFT + tab om terug te navigeren door items.

  • Gebruik de pijltjes toetsen om te navigeren door berichten, ruimten of andere menu-items in uw app. U kunt ook ALT en de pijltjes toetsen gebruiken om tussen ruimten te scha kelen en spaties als gelezen te markeren.

  • Gebruik de spatie balk of Enter om items te selecteren.

Sneltoetsen

Sommige sneltoetsen werken in een specifieke context. Als u bijvoorbeeld CTRL + M gebruikt, wordt de korting in-of uitgeschakeld wanneer u een bericht schrijft. Met CTRL + SHIFT + S worden media statistieken weer gegeven. Wanneer u zich in een Webex teams-gesprek bevindt.

Windows-sneltoetsen

Actie

Sneltoets

Een ruimte maken

CTRL + SHIFT + N

Contact opnemen met een persoon

CTRL + N

Ruimten weer geven

CTRL + 1

Teams weergeven

CTRL + 2

Gesprekken weergeven

CTRL + 3

Vergaderingen weer geven

CTRL + 4

Zoeken

CTRL + F

Snelmenu weer geven

Shift + F10

@ Vermeldingen aan alles weer geven

CTRL + SHIFT + L

@ Vermeldingen aan mij weer geven

CTRL + SHIFT + O

Markeringen weergeven

ALT + SHIFT + F

Favorieten weergeven

CTRL + SHIFT + U

Meldingen weergeven

ALT + SHIFT + N

Ongelezen weergeven

ALT + SHIFT + R

Concepten weer geven

ALT + SHIFT + D

De koppelingen Help

F1

De Webex teams-app afsluiten

CTRL + Q

Voor beelden van gedeelde inhoud bekijken

Actie

Sneltoets

Voor beeld sluiten

Esc

Vorige pagina

Pijl omhoog of PgUp

Volgende pagina

Pijl-omlaag of page down

Tekst opmaken

Actie

Sneltoets

Nieuwe regel toevoegen in bericht

SHIFT + ENTER

Markdown in-/uitschakelen

Ctrl + M

Vet in-/uitschakelen

CTRL + B

Cursief in-of uitschakelen

CTRL + I

Onderstrepen in-/uitschakelen

CTRL + U

Lijst met opsommings tekens in-/uitschakelen

SHIFT + ALT + U

Genummerde lijst in-/uitschakelen

SHIFT + ALT + O

Koptekst grootte 1 in-/uitschakelen

SHIFT + ALT + 1

Kop-grootte 2 in-/uitschakelen

SHIFT + ALT + 2

Koptekst grootte 3 in-/uitschakelen

SHIFT + ALT + 3

Ongedaan maken

Ctrl + Z

Opnieuw uitvoeren

Ctrl + Y

Kopiëren

CTRL + C

Knippen

CTRL + X

Plakken

CTRL + V

Een bestand bijvoegen

Ctrl + O

Een GIF toevoegen

CTRL + G

Emoji toevoegen

Windows-toets + .

persoonlijke vergaderruimte link invoegen

Shift + Alt + P

Pagina omlaag

PgDn

Page up

PgUp

In een ruimte

Actie

Sneltoets

Zoeken in een ruimte

CTRL + SHIFT + J

Markeren als favoriet

CTRL + SHIFT + F

Ruimte verlaten

CTRL + SHIFT + E

Personen toevoegen

CTRL + SHIFT + P

Een White Board maken

CTRL + SHIFT + B

Whiteboards weergeven

Ctrl + Shift + W

Vergaderingen en gesp rekken

Actie

Sneltoets

Gesprek beantwoorden

CTRL + L

Beantwoorden met bericht

CTRL + R

Een gesprek afwijzen

CTRL + D

Gespreksstatistieken weergeven

CTRL + SHIFT + S

Gast toevoegen

CTRL + SHIFT + G

Audio dempen

CTRL + SHIFT + M

Video aan/uit

CTRL + SHIFT + V

Gesprek beëindigen

Ctrl + K

Bedieningselementen voor vergaderingen in-/uitschakelen

Ctrl + Shift + Q

Sommige sneltoetsen werken in een specifieke context. Met Command + B wordt vetgedrukte tekst bijvoorbeeld in-of uitgeschakeld wanneer u een bericht schrijft.

Toetsenbordnavigatie

U kunt uw toetsen bord gebruiken om door Webex teams te navigeren.

  • Gebruik de toets TAB om te navigeren in uw app, gebruik SHIFT + tab om terug te navigeren door items.

  • Gebruik de pijltjes toetsen om te navigeren door berichten, ruimten of andere menu-items in uw app. Als u door de lijst met ruimten navigeert, kunt u de optie en de pijltjes toetsen gebruiken om ruimten te markeren als gelezen.

  • Gebruik de spatie balk of toets ENTER om items te selecteren.

Mac-sneltoetsen

Actie

Sneltoets

Een ruimte maken

Shift + Command + N

Contact opnemen met een persoon

Shift + Command + P

Ruimten weer geven

Shift + Command + A

Teams weergeven

Shift + Command + T

Gesprekken weergeven

Shift + Command + C

Vergaderingen weer geven

Shift + Command + M

Alles weergeven

Opdracht + 1

Meldingen weergeven

Opdracht + 2

Ongelezen weergeven

Command + 4

Personen weergeven

Command + 5

Favorieten weergeven

Command + 6

@ Vermeldingen aan mij weer geven

Opdracht + 7

@ Vermeldingen aan alles weer geven

Command + 8

Markeringen weergeven

Command + 9

Zoeken

Opdracht + F

Zoeken in een ruimte

Command + Shift + F

Voorkeuren

Command + ,

Snelmenu

Shift + F10

Terug (bezochte ruimten)

Command + [

Door sturen (bezochte ruimten)

Command +]

De Webex teams-app afsluiten

Command + Q

Sluiten

Esc

Tekst opmaken

Actie

Sneltoets

Nieuwe regel toevoegen in bericht

SHIFT + ENTER

Vet in-/uitschakelen

Opdracht + B

Cursief in-of uitschakelen

Command + I

Onderstrepen in-/uitschakelen

Opdracht + U

Kopiëren

Command + C

Plakken

Command + V

Knippen

Opdracht + X

Type ongedaan maken

Command + Z

Opnieuw uitvoeren

Shift + Command + Z

Alle selecteren

Opdracht + A

Naar selectie springen

Opdracht + J

Spelling en grammatica weergeven

Command + :

Koptekst grootte 1 in-/uitschakelen

Option + Command + 1

Kop-grootte 2 in-/uitschakelen

Option + Command + 2

Koptekst grootte 3 in-/uitschakelen

Option + Command + 3

Markdown in-/uitschakelen

Option + Command + M

Stijl plakken en aanpassen

Option + Shift + Command + V

Zoeken en vervangen

Option + Command + F

Beginnen met dicteren

FN FN

Emoji + symbolen

Control + Option + spatie balk

Bestand toevoegen

Option + Command + A

Mijn PMR invoegen

Control + Shift + P

GIF toevoegen

Control + G

Pagina omlaag

FN + pijl omhoog

Page up

FN + pijl omlaag

In een ruimte

Actie

Sneltoets

Berichten weergeven

Control + Command + M

Markeren als favoriet

Option + Command + V

Ruimte verlaten

Option + Command + E

Personen toevoegen

Option + Command + P

Inhoud/bestanden weer geven

Control + Command + C

Schakel Melding geven bij alle berichten in of uit

Option + Command + N

Whiteboard maken

Option + Shift + Command + W

White Board weer geven

Shift + Command + W

Ga naar team

Option + Command + T

Informatie over de ruimte

Command + Option + K

Vergaderingen en gesp rekken

Actie

Sneltoets

Een gesprek starten

Option + Command + C

Een gesprek beëindigen

Command + K

Gast toevoegen

Control + Shift + G

Gespreksstatistieken weergeven

Shift + Command + S

Toetsen blok weer geven

Control + Shift + K

Audio dempen

CTRL + ALT + M

Video aan/uit

CTRL + ALT + V

Gast toevoegen

Control + Shift + G

Scherm delen

Control + Shift + D

Bedienings elementen voor vergaderingen weer geven

Control + Shift + Q

Toetsenbordnavigatie

U kunt uw toetsen bord gebruiken om door Webex teams te navigeren.

  • Gebruik de toets TAB om te navigeren in uw app, gebruik SHIFT + tab om terug te navigeren door items.

  • Gebruik de pijltjes toetsen om te navigeren door berichten, ruimten of andere menu-items in uw app.

  • Gebruik de spatie balk of toets ENTER om items te selecteren.

Toetsenbord snel toetsen voor het web

Actie

Windows-toetsen bord

Mac-toetsen bord

Een ruimte maken

ALT + N

Optie + N

Contact opnemen met een persoon

Alt + P

Optie + P

Ruimten openen

CTRL + ALT + 1

Control + Option + 1

Teams openen

CTRL + ALT + 2

Control + Option + 2

Gesprekken openen

CTRL + ALT + 3

Control + Option + 3

Vergaderingen openen

CTRL + ALT + 4

Control + Option + 4

Personen weergeven

CTRL + ALT + 5

Control + Option + 5

Favorieten weergeven

CTRL + ALT + U

Control + Option + U

@ Vermeldingen aan mij weer geven

ALT + SHIFT + O

Control + Option + O

@ Vermeldingen aan alles weer geven

ALT + SHIFT + L

Control + Option + L

Markeringen weergeven

CTRL + ALT + F

Control + Option + F

Meldingen weergeven

Ctrl + Alt + N

Control + Option + N

Ongelezen weergeven

CTRL + ALT + R

Control + Option + R

Concepten weer geven

Ctrl + Alt + D

Control + Option + D

Zoeken

ALT + SHIFT + F

Optie + F

Zoeken in ruimte

CTRL + ALT + SHIFT + F

Command + Option + F

Toepassing afsluiten

Ctrl + W

Command + W

Ga naar volgende gedeelte

F6

Niet beschikbaar

Ga naar het vorige gedeelte

SHIFT + F6

Niet beschikbaar

Instellingen/voor keuren openen

CTRL + SHIFT + ,

Shift + Command + ,

Terug

Niet beschikbaar

Option + Command + [

Doorschakelen

Niet beschikbaar

Option + Command +]

Help weer geven

CTRL + F1

Command + F1

Sluiten

Esc

Esc

SpaceList

Actie

Windows-toetsen bord

Mac-toetsen bord

Navigeren Spacelist

Pijl omhoog/omlaag

Pijl omhoog/omlaag

Ga naar andere actie

Pijl naar links/rechts

Pijl naar links/rechts

Deelvenster met ruimtelijst in-/uitschakelen

CTRL + ALT + L

Control + Shift + L

Tekst opmaken

Actie

Windows-toetsen bord

Mac-toetsen bord

Nieuwe regel toevoegen in bericht

SHIFT + ENTER

SHIFT + ENTER

Kopiëren

CTRL + C

Command + C

Vet in-/uitschakelen

CTRL + B

Opdracht + B

Cursief in-of uitschakelen

CTRL + I

Command + I

Onderstrepen in-/uitschakelen

CTRL + U

Opdracht + U

Markdown in-/uitschakelen

ALT + SHIFT + M

Command + Control + M

Plakken

CTRL + V

Command + V

Knippen

CTRL + X

Opdracht + X

Ongedaan maken

Ctrl + Z

Command + Z

Opnieuw uitvoeren

Ctrl + Y

Command + Shift + Z

Bestand toevoegen

Alt + A

Option + Command + A

Emoji toevoegen

CTRL + ALT + spatie

Optie + Control + spatie balk

GIF toevoegen

Alt + G

Optie + G

Bericht markeren

Ctrl + Shift + _

Control + Shift + _

Volgende zoeken

Niet beschikbaar

Option + Command + G

Selectie gebruiken voor zoeken

Niet beschikbaar

Command + E

Document nu controleren

Niet beschikbaar

Opdracht + ;

Beginnen met dicteren

Niet beschikbaar

FN FN

Spelling en grammatica weergeven

Niet beschikbaar

Command + :

Blok tekst selecteren

CTRL + SHIFT + pijl-omhoog

Niet beschikbaar

Tekst plakken als code fragment

CTRL + SHIFT + V

Niet beschikbaar

Opmaak verwijderen

ALT + SHIFT + C

Niet beschikbaar

Volgende alinea

Ctrl + pijl-omlaag

Niet beschikbaar

Vorige alinea

Ctrl + pijl-omhoog

Niet beschikbaar

Beantwoorden

ALT + R

Optie + R

Pagina omlaag

PgDn

FN + PgDn

Page up

PgUp

FN + PgUp

In een ruimte

Actie

Windows-toetsen bord

Mac-toetsen bord

Favoriet

CTRL + SHIFT + F

Command + Option + V

Ruimte verlaten

CTRL + ALT + E

Command + Option + E

Instellingen voor ruimte weergeven

CTRL + ALT + S

Command + Option + S

Ga naar team

CTRL + ALT + T

Command + Option + T

Personen toevoegen

CTRL + ALT + P

Command + Control + P

Whiteboard maken

CTRL + ALT + W

Control + Option + W

Whiteboards openen

ALT + SHIFT + W

Control + Command + W

Volgende ruimte

Alt + pijl-omlaag

Option + pijl omlaag

Vorige ruimte

Alt + pijl omhoog

Optie + pijl omhoog

Activiteitendeelvenster openen

CTRL + SHIFT + spatie balk

Command + Shift + spatie balk

In een gesprek

Actie

Windows-toetsen bord

Mac-toetsen bord

Een oproep beantwoorden

CTRL + SHIFT + L

Command + Shift + L

Een gesprek starten

ALT + C

Optie + C

Een gesprek beëindigen

ALT + SHIFT + K

Command + Shift + K

Een gesprek afwijzen

CTRL + SHIFT + X

Command + Shift + X

Toetsenblok openen

CTRL + ALT + K

Control + Option + K

Audio dempen

CTRL + ALT + M

Control + Option + M

Video aan/uit

CTRL + ALT + V

Control + Option + V

Gast toevoegen

CTRL + ALT + G

Control + Option + G

Scherm delen

ALT + SHIFT + D

Control + Shift + D

Bedieningselementen voor vergaderingen in-/uitschakelen

CTRL + ALT + Q

Control + Option + Q