Klik op uw profielfoto en selecteer instellingen > weergave > Thema's. Selecteer hoog contrast en klik op Opslaan. U wordt gevraagd Webex Teams opnieuw op te starten om de wijzigingen toe te passen.

De namen van de ruimten worden bijvoorbeeld in wit in plaats van grijs gemarkeerd en de kleuren van het menu activiteit worden anders weergegeven.

Klik op uw profielfoto en selecteer Thema's voor voorkeuren > weergeven > . Selecteer vervolgens hoog contrast. U wordt gevraagd Webex Teams opnieuw op te starten om de wijzigingen toe te passen.

U ziet de verschillen in de app direct. De namen van de ruimten worden bijvoorbeeld in wit in plaats van grijs gemarkeerd en de kleuren van het menu activiteit worden anders weergegeven.


 

Uw Mac bevat een contrastinstelling die is ingebouwd in macOS (Systeemvoorkeuren > > > vergroot het contrast weergeven). Hiermee wordt een verhoogd contrast toegepast op alle ondersteunde apps, inclusief Webex teams.

Als u de instelling op uw Mac dus al hebt toegepast, hoeft u deze niet toe te passen in Webex Teams.

Tik op uw profielfoto, selecteer weergaveen selecteer hoog contrast. U kunt ook hoog contrast kiezen Wanneer u licht of donker thema hebt geselecteerd.

U ziet de verschillen in de app direct. De kleuren van het menu activiteit worden bijvoorbeeld verschillend weergegeven.


 

Uw iPhone en iPad bevatten ook een instelling voor contrast die is ingebouwd in iOS. Dit is een verhoogd contrast voor alle ondersteunde apps, inclusief Webex Teams. (Instellingen > algemene > toegankelijkheid > verhogen contrast > donkerder kleuren). Als u de instelling op uw apparaat al hebt toegepast, kunt u deze niet toepassen in Webex Teams.

Tik op uw profielfoto, selecteer weergaveen selecteer hoog contrast.

U ziet de verschillen in de app direct. De kleuren van het menu activiteit worden bijvoorbeeld verschillend weergegeven.

Klik op uw profielfoto, selecteer instellingen > Geavanceerde > visuele toegankelijkheiden selecteer hoog contrast.

Sluit uw browser en meld u opnieuw aan Webex Teams om de verschillen weer te geven.