1

Selecteer opnamen op de linkernavigatiebalk.

Op de pagina Mijn opgenomen vergaderingen kunt u opnamen zien voor alle Webex-vergaderingen,-gebeurtenissen en-trainings sessies die u hebt gehost en opgenomen.

Mijn opgenomen vergaderingen
2

Selecteer meer Naast de naam van de opname en selecteer vervolgens bewerken.

3

Bewerk de naam en beschrijving en kies welke deel Vensters u wilt opnemen in de opname.

4

Schakel het selectie vakje transcripties uit als er een transcriptie is gemaakt , maar u niet wilt dat anderen deze zien wanneer ze de opname afspelen.

De transcriptie uitsluiten is alleen beschikbaar voor video gerichte MP4-opnamen in Webex meetings en Webex Events voor WBS 39,7 en latere versies. Als u wilt weten met welke versie u werkt, raadpleegt u het versie nummer van uw Cisco Webex meetings.

5

Selecteer Opslaan.