Deze procedure is alleen Webex Meetings , Webex Training enWebex Events. Gebruik deze procedure om de functie iCalendar uw site in te schakelen en om de knop Toevoegen aan Mijn agenda weer te geven op de informatiepagina van de Webex-sessie. iCalendar is een standaard agenda-indeling. Met iCalendar kunnen gebruikers agendagegevens delen en hun planning automatisch bijwerken.

1

Selecteer in de navigatiebalk configuratie > configuratie algemene site-> opties .

2

Vink in het gedeelte Site-opties iCalendar selectievakje Toevoegen aan mijn agenda voor vergaderingen, training en gebeurtenissen aan.

3

Selecteer Bijwerken.