Een enquête activeren

Video is beschikbaar in Cisco Webex Meetings op sites van versie 41.6 en later. Deze functie is beschikbaar in een onafhankelijke versiecyclus. Controleer status.webex.com/maintenance wilt zien wanneer deze beschikbaar wordt op uw site. Zie De versie zoeken Webex Meetings uw versienummer om de versie Cisco Webex Meetings Webex Meetings die u gebruikt te vinden.


Voor het activeren van een quiz, zie Een quiz activeren of deactiveren inIdo.

1

Ga tijdens een vergadering naar Apps en >Gebruiken.

2

Selecteer deIdo die de enquête bevat.


 

Als u de verkeerdeido selecteert, klikt u > gebeurteniste schakelen.

3

Klik op het tabblad Enquête op Enquête activeren naast de Enquête activeren enquête.

Als u een enquête hebt geactiveerd, klikt u op Volgende vraag om de eerste vraag aan deelnemers weer te geven.

Wanneer deelnemers hun antwoorden verzenden, ziet u de update van de enquêteresultaten.

4

(Optioneel) Klik op Resultaten verbergen als u de enquêteresultaten niet aan deelnemers wilt tonen. Misschien wilt u niet dat deelnemers het antwoord op een meerkeuze Stemmen vergrendelen enquête zien.

5

(Optioneel) Klik op Stemmen Resultaten verbergen vergrendelen wanneer u het stemmen wilt sluiten.

Deelnemers kunnen niet stemmen of van gedachten veranderen, zelfs als de enquête nog steeds is geactiveerd.

6

Klik op Enquête deactiveren Enquête deactiveren als u de enquête wilt beëindigen en deze niet meer aan deelnemers wilt tonen.