Overzicht

Als u personen inzichten voor Webex teams wilt inschakelen, hoeft u alleen het gedeelte personen inzichten voor uw organisatie inschakelen te volt ooien .

Als u personen inzichten voor jabber wilt inschakelen, moet uw organisatie de modus voor team berichten gebruiken. Als de modus voor team berichten is ingeschakeld, hoeft u alleen het gedeelte personen inzichten voor uw organisatie inschakelen te volt ooien .

Als u personen inzichten voor Webex-vergaderingen wilt inschakelen, moet u het gedeelte personen inzichten voor uw organisatie inschakelen en het gedeelte personen inzichten voor Webex-vergaderingen inschakelen . Hiermee schakelt u de gebruikers inzichten in op het Webex-site niveau.

Als u personen inzichten wilt gebruiken, moet u eerst uw Active Directory-informatie synchroniseren. Raadpleeg de implementatie handleiding voor Cisco Directoryconnector.

Het kan tot 48 uur duren voordat uw gebruikers inzicht hebben in de kennis van personen nadat deze is ingeschakeld.

Mensen inzichten voor uw organisatie inschakelen

Dit is het enige gedeelte dat u moet volt ooien om mensen inzichten voor Webex teams of voor jabber mogelijk te maken. Om mensen inzichten voor jabber mogelijk te maken, moet uw organisatie de modus voor team berichten gebruiken.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.Webex.com naarinstellingen.

2

Schakel de schakel optie in onder Toon personen inzichten weer geven.

Gebruikers kunnen nu naar https://people.webex.com/ hun profiel voor personen inzichten bewerken.

Personen inzichten voor Webex-vergaderingen inschakelen

U moet mensen inzichten inschakelen voor elke Webex-site.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services.

2

Selecteer onder vergaderingsites, selecteer de site waarvoor u personen inzichten wilt inschakelen en klik op site configureren.

3

Selecteer onder algemene instellingende optie site optiesen schakel het selectie vakje personen Insights-profielen weer geven (alleen vergaderingen Desktop en mobiele apps) in.

4

Klik op Bijwerken.