Wij gebruiken diverse sociale berichten-apps zoals Facebook Messenger, WhatsApp en SMS. Met connectors voor sociale kanalen voor Webex Contact Center kunt u nu communiceren met uw klanten via Facebook Messenger en SMS. Als u een verbinding met sociale kanalen tot stand wilt brengen, moet u eerst een connector configureren.

 • Webex Contact Center-platform ondersteunt zowel Facebook Messenger- als SMS-connectors.

 • Webex Contact Center 1.0-platform ondersteunt geen connectors voor sociale kanalen.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat uw bedrijf een Facebook-account heeft met beheerdersreferenties die uw klanten kunnen bereiken.

1

Meld u aan bij de klantorganisatie via de URL https://admin.webex.com en ga naar Services > Contact Center > Connectors.

2

Als u de Facebook-connector voor de eerste keer configureert:

a. Klik op de knop Algemene voorwaarden om de toepasselijke clausules te lezen. Ga akkoord met de overeenkomst en voer de volgende gegevens in:

 • Geautoriseerde klantnaam

 • Geautoriseerde aanwijzing

 • Geautoriseerde e-mail-id

 • Geautoriseerde bedrijfsnaam

 • Datum (dit kan de dag zijn waarop u de connector configureert, of een eerdere datum)

b. Klik op Gereed.

3

Op de Facebook Messenger-kaart klikt u op de knop Instellen of Meer toevoegen.

4

Geef een naam op die het doel van uw connector aangeeft. (Bijvoorbeeld de pagina Aanbiedingen en kortingen)

5

Kies de optie Ik heb een Facebook-pagina-id en toegangstoken.


 

Als u geen Facebook-pagina-id en toegangstoken hebt, kiest u de optieIk heb geen Facebook-pagina-id en toegangstoken, en klikt u op de knop Verifiëren met Facebook.

Er wordt een nieuw tabblad weergegeven met de vraag om toestemming te geven voor toegang tot de account en Facebook-pagina's. Wanneer u de accountnaam selecteert en toestemming verleent, ontvangt u voor elke pagina de Facebook-pagina-id en het toegangstoken.

6

Voer de Facebook-pagina-id en het Toegangstoken in de bijbehorende velden in.

7

Klik op Gereed.

8

Klik in het dialoogvenster Opslaan geslaagd op Sluiten.

Het configureren van een SMS-kanaal is een proces dat uit drie stappen bestaat.

1. Maak een SMS-connector zoals wordt beschreven in dit artikel hieronder.

2. Ga naar de Beheerportal en wijs de SMS-connector toe aan een invoerpunt. Zie voor meer informatie het onderwerp Een invoerpunt toewijzen in het hoofdstuk Leveren in de Installatie- en beheerhandleiding voor Cisco Webex Contact Center.

3. Kopieer de WebHook URL op de pagina Invoerpunt toewijzen en configureer MessageBird.


Op dit moment worden alleen Amerikaanse nummers ondersteund.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u het MessageBird SMS-nummer, de toegangssleutel en de ondertekeningssleutel hebt verkregen. U kunt zich aanmelden op de MessageBird-site https://www.messagebird.com/ en een SMS-nummer naar keuze aanschaffen.

1

Meld u aan bij de klantorganisatie via de URL https://admin.webex.com en ga naar Services > Contact Center > Connectors.

2

Op de SMS-kaart klikt u op de knop Instellen of Meer toevoegen.

3

Vul de volgende velden in:

 • Naam: geef een naam op die het doel van uw connector aangeeft. (Bijvoorbeeld de pagina Aanbiedingen en kortingen)

 • Telefoonnummer: geef het MessageBird-nummer op dat wordt gebruikt om SMS te verzenden.

 • Toegangssleutel: geef de toegangssleutel voor MessageBird op. Om de sleutel op te halen, meldt u zich aan bij de MessageBird-site en navigeert u naar Ontwikkelaars > API-toegang > Live API-sleutel.

 • Ondertekeningssleutel: geef de MessageBird-ondertekeningssleutel op. Om de sleutel op te halen, meldt u zich aan bij de MessageBird-site en navigeert u naar Ontwikkelaars > API-instellingen > Ondertekeningssleutel.

4

Klik op Gereed.

5

Klik in het dialoogvenster Opslaan geslaagd op Sluiten.

Volgende stappen

Nadat u de connector hebt opgeslagen, kunt u deze gebruiken. U kunt deze connector gebruiken in de Beheerportal om een invoerpunt toe te wijzen. Zie voor meer informatie het onderwerp Een invoerpunt toewijzen in het hoofdstuk Leveren in de Installatie- en beheerhandleiding voor Cisco Webex Contact Center.

1

Meld u aan bij de klantorganisatie via de URL https://admin.webex.com en ga naar Services > Contact Center > Connectors.

2

Klik op Instellingen bewerken op de kaart voor sociale kanalen die u wilt bewerken.

3

Werk de verplichte velden bij.

4

Klik, om te verwijderen, op de knop Verwijderen en bevestig om door te gaan.


 

De knop Verwijderen is uitgeschakeld als deze connector is toegewezen aan een invoerpunt in de Beheerportal. Als u deze toewijzing wilt verwijderen, gaat u naar de Beheerportal en navigeert u naar Leveren > Invoerpunten toewijzen en verwijdert u de vermelding voor deze connector.

Meer gedetailleerde stappen vindt u in de sectie Een invoerpunttoewijzing verwijderen in de Installatie- en beheerhandleiding voor Cisco Webex Contact Center.