4 mei 2021

De volgende nieuwe analysefuncties zijn beschikbaar in deze versie:

 • Cisco Webex Cloud-Connected UC voor organisaties activeren: u kunt Cloud-Connected UC voor bestaande organisaties naadloos activeren of inschakelen vanuit de controlehub. Deze optie is alleen beschikbaar voor klanten organisaties met on-premises Unified CM. De functie is niet beschikbaar voor organisaties met Unified CM die zijn gehost in de Cloud, zoals hosted Collaboration Solution (HCS) en UCM Cloud.

  Raadpleeg Cisco Webex Cloud-Connected UC voor organisaties activeren voor meer informatie.

 • Upgrade van CCUC-module : software-upgrades voor Cloud-Connected UC-modules worden automatisch op het clusterniveau uitgevoerd. Op deze manier zorgt u ervoor dat op alle knooppunten altijd dezelfde softwareversie wordt uitgevoerd.

  Meer informatie vindt u in het gedeelte Cisco Webex Cloud-Connected UC-module upgradeplanning in Cisco Webex Cloud-Connected UC instellen voor on-premises apparaten.

23 april 2020

De volgende nieuwe migratiefuncties zijn beschikbaar in deze versie:

 • Plan uw Jabber-migratie: gebruik migratie-inzichten om uw Jabber-migratie te plannen van een on-premises implementatie naar Cloud-implementatie. Hiermee kunt u de vereiste informatie verzamelen over de bestaande on-premises implementatieservices van de gebruiker. U kunt ook de lijst met Instant Messaging- en Jabber-functies weergeven die direct kunnen worden toegewezen wanneer u overgaat naar de Webex-app na de migratie. Deze inzichten helpen u een tijdlijn te plannen en te maken voor een doelmatige verplaatsing naar de cloud.

  Raadpleeg Plan uw Jabber Migration met Migration Insights voor meer informatie.

 • Jabber migreren naar Webex-app: gebruik de Migration Wizard in de hub voor besturing om Cisco Jabber-gebruikers met Unified CM-gespreksservice naar de Webex-app te migreren. Na de migratie kunt u de bestaande Cisco Jabber-opties voor gespreksbeheer in de Webex-app blijven gebruiken. De Webex-toepassing biedt gebruikers een eenvoudig te gebruiken ervaring waarmee ze gesprekken kunnen voeren, berichten kunnen verzenden, bestanden kunnen delen, vergaderingen kunnen plannen, de beschikbaarheidsstatus kunnen weergeven.

  Raadpleeg Jabber-gebruikers migreren met Cisco Webex Cloud-Connected UC naar Webex-app voor meer informatie.

5 april 2020

De volgende nieuwe analysefuncties zijn beschikbaar in deze versie:

 • SHA-512-ondersteuning: met deze functie kunt u een Agent COP-bestand downloaden dat SHA-512-versleuteling heeft. Dit is van toepassing op Unified CM-versie 14.0.

 • Baked-in agent-ondersteuning : Unified CM 12.5 SU4- en Unified CM 14.0-versies worden geleverd met het agent COP-bestand. Hierdoor hoeft u geen afzonderlijk agent COP-bestand te maken. Als u dat echter wilt, wordt er mogelijk nog een organisatie-eenheid gemaakt.

  Meer informatie over de eerder genoemde twee functies vindt u in de sectie Agents en Clustergroepen instellen in Cisco Webex Cloud-Connected UC instellen voor apparaten op locatie.

18 december 2020

De volgende nieuwe analysefuncties zijn beschikbaar in deze versie:

 • Gebruikersinterface vernieuwen: de indeling van de pagina Overzicht is opnieuw ontworpen. De belangrijkste kaarten voor Servicebeleving en Activagebruik worden nu op één pagina weergegeven. Er zijn ook nieuwe functies in de gebruikersinterface beschikbaar en deze worden beschreven in de secties die volgen.

 • Een grafiek verbergen of weergeven: u kunt een grafiek verbergen die op het moment niet nodig is of niet relevant is voor u. U kunt de eerder verborgen grafiek ook weer zichtbaar maken. Op deze manier kunt u de weergave van de kaarten aanpassen.

 • Volgorde van grafieken wijzigen: u kunt de volgorde van de grafieken op de pagina's Overzicht en Details wijzigen. Op deze manier kunt u de weergave van de kaarten aanpassen.

 • Informatie over ontbrekende gegevens weergeven: soms geven de analysegrafieken onvolledige gegevens weer vanwege verlies van bepaalde telemetriegegevens. Als er gegevens ontbreken in de grafieken, wordt het verlies van gegevens aangegeven met een bliksempictogram dat wordt weergegeven aan de rechterkant van de vervolgkeuzelijst voor het selecteren van de tijdsperiode op de pagina Analyse.

 • Aanvullende filters voor grafieken voor de servicebeleving: op de pagina Details van de grafieken voor Servicebeleving zijn extra filters beschikbaar.

  De volgende extra filters zijn beschikbaar voor de grafieken Gespreksvolumestatus:

  • Eindpuntmediamogelijkheden

  • Eindpuntserie

  • Analyse gespreksfouten

  • Apparaatpool

  • CAC-locatie

  • Fysieke locatie

  • Codec

  • Hoofdtelefoons per model

  De volgende extra filters zijn beschikbaar voor de grafieken Geluidskwaliteit in gesprek:

  • Eindpuntmediamogelijkheden

  • Eindpuntserie

  • Apparaatpool

  • CAC-locatie

  • Fysieke locatie

  • Codec

 • Extra filters voor diagrammen voor Activagebruik: op de pagina Details van de grafieken voor Activagebruik zijn extra filters beschikbaar.

  De volgende extra filters zijn beschikbaar voor de grafieken Gespreksaantal:

  • Eindpuntmediamogelijkheden

  • Eindpuntserie

  • Apparaatpool

  • CAC-locatie

  • Fysieke locatie

  • Hoofdtelefoons per model

  De volgende extra filters zijn beschikbaar voor de grafieken Gespreksduur:

  • Eindpuntmediamogelijkheden

  • Eindpuntserie

  • Apparaatpool

  • CAC-locatie

  • Fysieke locatie

  • Hoofdtelefoons per model

 • Eindpuntadoptie-grafieken: in de categorie Activagebruik hebben we de grafieken Overzicht en Details toegevoegd voor Eindpuntadoptie. Deze grafieken helpen u het gebruik van eindpunten tijdens gesprekken te begrijpen.

 • Hoofdtelefoonadoptie-grafieken: in de categorie Activagebruik hebben we de grafieken Overzicht en Details toegevoegd voor Hoofdtelefoonadoptie. Deze grafieken helpen u het gebruik van hoofdtelefoons tijdens gesprekken te begrijpen.

 • HTTP-proxyverificatie: CCUC-service ondersteunt nu geverifieerde HTTP-proxy's. De ondersteunde proxyverificatieschema's zijn Basic en Digest.

 • Fout- en waarschuwingsrapportage: u kunt de problemen bekijken die zich voordoen in uw infrastructuur op locatie die van invloed zijn op de soepele werking van de CCUC-service. Deze problemen kunnen leiden tot verlies van telemetriegegevens, vertraging in gegevens of onjuiste gegevens die worden weergegeven in de analysegrafieken. Op basis van de ernst van het probleem, wordt een probleem geclassificeerd als een fout of een waarschuwing. Met dit type rapportage kunt u noodzakelijke acties uitvoeren om een probleem op locatie, dat betrekking heeft op de gegevens die naar de CCUC-service worden verzonden, te verhelpen en kunt u weloverwogen beslissingen nemen.

 • Clustergroep en cluster verwijderen: via Cisco Webex Control Hub kunt u een clustergroep of cluster verwijderen waarvoor geen verbinding met de cloud meer nodig is. Op deze manier kunt u de infrastructuur die is gekoppeld met de cloud efficiënt beheren.

Volgende stappen