Wanneer u deelneemt aan een mobiele app, gaat u naar uw bureaublad-app, klikt u op gesprekkenen klikt u vervolgens op pull-gesprek.

Het gesprek is verplaatst van uw mobiele app naar uw bureaublad-app.

Ga vanuit uw mobiele app naar gesprekken, tik en selecteer pull Call.

Het gesprek is verplaatst van uw bureaublad-app naar uw mobiele app.