Dit artikel bevat updates en wijzigingen voor de maandelijkse SP-releases van XML API.

Voor meer informatie over XML API 40 en REST API 40 raadpleegt u het overzicht van Cisco Webex meetings API-updates (API 40).

Ga voor updates voor XML-API 11 SP9 en eerder naar Cisco devnet.

XML API 39.11.0-updates

Klik hier om het XML API 39,11-schema te downloaden.

LstSummaryUser kan de gebruikers accounts op de laatst gewijzigde tijd opvragen

We upgraden de LstSummaryUser- API om gebruikers te laten vragen om gebruikers accounts op te geven op basis van de tijd waarop ze het laatst zijn gewijzigd. Er zijn drie nieuwe elementen, modifiedDateStart, modifiedDateEnden lastModifiedTime, aan de API toegevoegd.


De maximale tijd Scope voor deze query is 90 dagen. Als u een tijds bereik invoert van meer dan 90 dagen, wordt er een fout melding weer gegeven: 999999 Maxi maal datum bereik is 90 dagen voor wijzigings datum query.

Beïnvloede API's:

 • LstSummaryUser

Voor beeld van LastSummaryUser- aanvraag:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2009/05/service">
<header>
  <securityContext>
    <siteName>Site_Name</siteName>      <webExID>SiteAdmin</webExID>
    <password>Wachtwoord</password>
    <partnerID>webexpartner</partnerID>
  </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.user.LstsummaryUser">
        <dataScope>
            <modifiedDateStart>10/01/2019 09:24:54</modifiedDateStart>
            <modifiedDateEnd>11/30/2019 09:24:54</modifiedDateEnd>
            <timeZoneID>4</timeZoneID>
        </dataScope>
    </bodyContent>
</body>
</message>

LstSummaryUser- respons voorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>CONTROLEREN</serv:result>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>* * 5124 * * * * *</use:userID>                 <use:webExId>* Mr * * * *</use:webExId>                 <use:firstName>* * Mr * * *</use:firstName>                 <use:lastName>* * * est * * * * * *</use:lastName>                 <use:email>est * * * @qa. Webex.com</use:email>
                <use:userRoleType>HOSTEN</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>06/19/2016 22:13:06</use:registrationDate>
                <use:active>GEDEACTIVEERD</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:meetingTypes>
                    <use:meetingType>3</use:meetingType>
                    <use:meetingType>9</use:meetingType>
                    <use:meetingType>10</use:meetingType>
                    <use:meetingType>11</use:meetingType>
                    <use:meetingType>13</use:meetingType>
                    <use:meetingType>14</use:meetingType>
                    <use:meetingType>102</use:meetingType>
                </use:meetingTypes>
                <use:lastLoginTime>10/19/2019 23:13:14</use:lastLoginTime>
                <use:lastModifiedTime>11/11/2019 19:11:11</use:lastModifiedTime>
            </use:user>

XML API 39.10.0-updates

Klik hier om het XML API 39,10-schema te downloaden.

GetSessionInfo en GetUserCard retourneert een CAPTCHA-code bij gebruik van anonieme toegang

Als beveiligings update hebben we de GetSessionInfo- en GetUserCard- api's met CAPTCHA-code respons beveiliging verbeterd. Als uw toepassingen de Api's bellen met anonieme toegang, verbetert u uw toepassing om CAPTCHA code-invoer te ondersteunen.

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

 • GetUserCard

CAPTCHA beveiligings-en antwoord updates:

GetSessionInfo- antwoord zonder captcha-voor beeld:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>VERZUIM</serv:result>
            <serv:reason>De bijbehorende vergadering is niet gevonden</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo- antwoord met CAPTCHA-voor beeld:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>VERZUIM</serv:result>
            <serv:reason>De bijbehorende vergadering is niet gevonden</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060001</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu + ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Als u een CAPTCHA-antwoord ontvangt en u doorgaat met het bellen van de API, neemt u de CAPTCHAID en CAPTCHAWord op in uw API-aanvraag:

<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
    <siteName>sqdemo6</siteName>
    <CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</CAPTCHAID>
    <CAPTCHAWord>pyjihk</CAPTCHAWord>
</securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>715801743</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

GetSessionInfo respons op onjuiste CAPTCHAID en CAPTCHAWord voor beeld:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>VERZUIM</serv:result>
            <serv:reason>CAPTCHA-ID en woord zijn ongeldig of ontbreken</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>030113</serv:exceptionID>
            <serv:CAPTCHAID>SDDHEEfgkerwAAAI * * * * qHS * * * * Nfx_d34znF8RdVHzrsMIYFeuArjD96Q2:234322374320JGUBE349924</serv:CAPTCHAID>
           <serv:CAPTCHAImage>
                iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAHgAAAAyCAMAAACgee/qAAADAFBMVEUAAAAAADMAAGYAAJkAAMwAAP8AMwAAMzMAM2YA
                ...........
                maorF0PESWQ15APDKJ74YLs/hlGmaRGeJuRxvyyg8smcK3veB/v5sueF/pxD8H4J/A0HPu + ZUFb7SAAAAAElFTkSuQmCC
            </serv:CAPTCHAImage>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

LstSummaryUser- ondersteuning voor het retour neren van url's van persoonlijke ruimten

We hebben een nieuw antwoord element, personalMeetingRoomURL, toegevoegd aan de LstSummaryUser- API.

LstSummaryUser- respons voorbeeld:

XML API 39.9.0-updates

Klik hier om het XML API 39,9-schema te downloaden.

Ondersteuning voor korte SIP-Url's voor persoonlijke Vergader ruimten (PMR)

Ondersteuning voor de korte SIP-URL-indeling voor PMRs beïnvloedt de api's GetSessionInfo, GetMeeting, GetUseren GetMe . Er is een nieuw antwoord element met de naam displayMeetingUrl toegevoegd aan de GetUser-en GetMe -api's en dit is al aanwezig in GetSessionInfo en GetMeeting. displayMeetingUrl retourneert de PMR-URL van een gebruiker.

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

 • GetMeeting

 • GetUser

 • GetMe

GetUser- respons voorbeeld:

GetMe- respons voorbeeld:

GetSessionInfo retourneert vereiste elementen voor anonieme toegang

Als beveiligings vereiste kunnen er nu alleen vereiste elementen worden geretourneerd door GetSessionInfo voor anonieme toegang.

GetSessionInfo- respons voorbeeld:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:sessionkey>715952675</ep:sessionkey>
    <ep:accessControl>
        <ep:listStatus>VOLK</ep:listStatus>
        <ep:registration>onwaar</ep:registration>
        <ep:passwordReq>true</ep:passwordReq>
        <ep:registrationURL>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/register.do?loadFlag=1&reqFlag=1&confId=123203663769372547&siteurl=sqdemo6</ep:registrationURL>
        <ep:registrationURLForMobile>https://sqdemo6.dmz.webex.com/ec3300/eventcenter/enroll/mobileRegister.do?formId=0&formType=0&loadFlag=1&from=mobileClient&siteurl=sqdemo6&confId=123203663769372547</ep:registrationURLForMobile>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Anony_Meeting_Retuning</ep:confName>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
    </ep:metaData>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>03/29/2019 11:55:00</ep:startDate>
        <ep:duration>60</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-07:00, Pacific (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>onwaar</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAllowJBH>true</ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>onwaar</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/e.php?MTID=m2399b241f12722ca325388495e845103</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>715952675@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
</serv:bodyContent>

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

Het gedrag van vergaderingen en gebeurtenissen plannen wijzigen

Alle geplande vergaderingen zijn standaard vergaderingen waarvoor video apparaten zijn ingeschakeld. Als u echter een vergadering plannen maar geen of anderen voor de audio van uw vergadering selecteert, wordt de vergadering gepland als een Webex-vergadering die geen video apparaat heeft ingeschakeld.

Beïnvloede API's:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateEvent

 • SetEvent

XML API 39.8.0-updates

Klik hier om het XML API 39,8-schema te downloaden.

LsttrainingattendeeHistory stuurt nu deel nemers aan de vergadering aandacht

Er is een nieuw antwoord element, attentionToDurationPercentage, toegevoegd aan de LsttrainingattendeeHistory- API. LsttrainingattendeeHistory retourneert de aandacht-gegevens van een deel nemer van de vergadering. Het element wordt geretourneerd in de volgende indeling:

<history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>

Beïnvloede API's:

 • LsttrainingattendeeHistory

  • attentionToDurationPercentage

  • attentionToAttendancePercentage

LsttrainingattendeeHistory- respons voorbeeld:

<history:endTime>04/17/2019 23:37:07</history:endTime>
<history:duration>6</history:duration>
    <history:attentionToDurationPercentage>100</history:AttentionToDurationPercentage>
    <history:attentionToAttendancePercentage>100</history:AttentionToAttendancePercentage>
<history:registered>N</history:registered>
<history:invited>N</history:invited>

GetSite retourneert nu licentie aantallen

Er zijn nieuwe antwoord elementen geleverd om verschillende licentie aantallen te retour neren in de GetSite- API.

Beïnvloede API's:

 • GetSite

  • EEActiveUserCount

  • activeCETHost

  • MCActiveUserCount

  • ECActiveUserCount

  • TCActiveUserCount

  • SCActiveUserCount

GetSiteFT en SetSiteFT opnieuw ontwerpen

De GetSiteFT- en SetSiteFT- api's zijn opnieuw ontworpen om dynamische functie-schakelingen mogelijk te maken.

Beïnvloede API's:

 • GetSiteFT

 • SetSiteFT

Voor beeld van GetSite- aanvraag:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{sitepad}</siteName>             <accessToken>{Dit is toegangs token van machine account}</accessToken>         </securityContext>     </header>     <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.GetSiteFT">         <featureToggles>             <name>SupportCrossLaunch</name>
            <name>RemoveCMRLicenseSA</name>
        </featureToggles>
    </bodyContent>

</serv:message>

GetSite- respons voorbeeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>CONTROLEREN</serv:result>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteFTResponse">
            <ns1:featureToggles>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>SupportCrossLaunch</ns1:name>
                    <ns1:value>onwaar</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
                <ns1:featureToggle>
                    <ns1:name>RemoveCMRLicenseSA</ns1:name>
                    <ns1:value>onwaar</ns1:value>
                </ns1:featureToggle>
            </ns1:featureToggles>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Voor beeld van SetSite- aanvraag:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <siteName>{sitepad}</siteName>             <accessToken>{Dit is toegangs token van machine account}</accessToken>         </securityContext>     </header>     <body>         <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.site.SetSiteFT">             <featureToggles>                 <featureToggle>                     <name>SupportCrossLaunch</name>
                    <value>onwaar</value>
                </featureToggle>
                <featureToggle>
                    <name>SupportPeopleInsight</name>
                    <value>true</value>
                </featureToggle>
            </featureToggles>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

SetSiteFT Resonse-voor beeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>CONTROLEREN</serv:result>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:setSiteFTResponse"/>
    </serv:body>
</serv:message>

De beschrijving van de vergadering is nu beperkt tot 2500 tekens

De volgende Api's hebben nu de lengte van de inhoud van het vergaderings beschrijvings element beperkt tot 2500 tekens:

Beïnvloede API's:

 • CreateEvent

 • SetEvent

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

Dit is om te voor komen dat Cisco Webex het verzoek kan verwerken. Als de beschrijving van de vergadering langer is dan 2500 tekens, wordt er een fout melding weer gegeven.

XML API 39.5.0-updates

Nieuw element videoMeshInterclusters toegevoegd aan de SetSite- en GetSite-schema's

Er is een nieuw element, videoMeshInterclusters, toegevoegd aan het SetSite- element. videoMeshInterclusters bevat ook drie onderliggende elementen videoMeshHomeCluster1, videoMeshHomeCluster2 envideoMeshHomeCluster3.

Beïnvloede API's:

 • SetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

 • GetSite

  • videoMeshInterclusters

   • videoMeshHomeCluster1

   • videoMeshHomeCluster2

   • videoMeshHomeCluster3

SetSite- verzoek updates:

GetSite antwoorden bijwerken:

XML API 39.3.0-updates

Korte SIP-URL in XML API, nieuw element displayMeetingUrl

Klik hier om het XML API 39,3-schema te downloaden.

Op het moment dat de app of het apparaat aan een Webex-vergadering deelneemt, moet de app of het apparaat site gegevens opgeven, waardoor het soms moeilijk is om aan vergaderingen deel te nemen. Dit is vooral het geval wanneer u inbelt vanaf een SIP-apparaat, omdat de gebruiker de meeting_number@sitename.webex.com moet invoeren.

We hebben de vereisten voor het invoeren van de site naam uit de SIP-URI van de vergadering verwijderd om uw vergaderingen eenvoudiger te maken: meeting_number@webex.com. Om achterwaartse compatibiliteit te behouden, werkt de oude indeling bij de sipURL en wordt nieuwe indeling toegevoegd aan het nieuwe element displayMeetingUrl.

Beïnvloede API's:

 • GetMeeting

  • displayMeetingUrl

 • GetEvent

  • displayMeetingUrl

 • GetSessionInfo

  • displayMeetingUrl

GetMeeting- respons voorbeeld:

    <meet:isCETMeeting>true</meet:isCETMeeting>
    <meet:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=m0cdefe09626ba0bec956cdf9088bff55</meet:meetingLink>
    <meet:sipURL>712296997@sqdemo.dmz.webex.com</meet:sipURL>
    <meet:displayMeetingUrl>712296997@dmz.webex.com</meet:displayMeetingUrl>

GetEvent- respons voorbeeld:

    <event:hostType>1001001</event:hostType>
    <event:isCETMeeting>true</event:isCETMeeting>
    <event:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</event:sipURL>
    <event:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</event:displayMeetingUrl>

GetSessionInfo- respons voorbeeld:

    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isNextUpcomingInstance>true</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo.dmz.webex.com/sqdemo/j.php?MTID=ee7d38639d0b4a9ed2eb8802cfa2810dd</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>713847821@sqdemo.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>713847821@dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>

E-mail voorbeeld:

De beschrijving heeft nu slechts 1024 tekens lang

De volgende Api's hebben nu de content lengte van het beschrijvings element beperkt tot 1024 tekens:

Beïnvloede API's:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • CreateEvent

 • SetEvent

Deze wijziging is om te voor komen dat Cisco Webex het verzoek kan verwerken. Als de beschrijving langer is dan 1024 tekens, wordt een fout melding weer gegeven: "060067 ongeldige invoer beschrijving. De beschrijving mag niet langer zijn dan de maximale lengte van de weergave tekens 1024. "

Respons voorbeeld voor de lengte van de beschrijving langer dan 1024 tekens:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:sess="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/session" xmlns:train="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsession" xmlns:qti="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqti" xmlns:qtiasi="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/trainingsessionqtiasi">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>VERZUIM</serv:result>
            <serv:reason>
Ongeldige invoer beschrijving. De beschrijving mag niet langer zijn dan de maximale lengte van de weergave tekens 1024
            </serv:reason>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>060067</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSessionInfo geeft nu alleen basis informatie voor persoonlijke ruimten als resultaat als er een anonieme gebruiker is die de API gebruikt.

Om een betere beveiliging te garanderen, verlagen we de hoeveelheid informatie die wordt geretourneerd door GetSessionInfo als er een anonieme deelnemers gebruiker is die gebruik maakt van de API. In deze update reduceren we de volgende elementen in de API-respons:

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

  • <ep:accessControl>

 • <ep:sessionPassword>

  • <ep:telephony>

  • <ep:isAlternateHost>…</ep:isAlternateHost>

  • <ep:isCreator>…</ep:isCreator>

  • <ep:hostKey>…</ep:hostKey>

  • <ep:supportE2E>…</ep:supportE2E>

Antwoorden vergelijken:

<serv:bodyContent xsi:type="ep:getSessionInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <ep:status>NOT_INPROGRESS</ep:status>
    <ep:isLocked>onwaar</ep:isLocked>
    <ep:sessionkey>712419789</ep:sessionkey>
    <ep:confID>120396209273701973</ep:confID>
    <ep:accessControl>
        <ep:sessionPassword></ep:sessionPassword>   <!--Removed-->
        <ep:listStatus>WEER gegeven</ep:listStatus>
        <ep:registration>onwaar</ep:registration>
        <ep:passwordReq>onwaar</ep:passwordReq>
        <ep:isEnforceAudioPassword>onwaar</ep:isEnforceAudioPassword>
        <ep:isEnforceAudioLogin>onwaar</ep:isEnforceAudioLogin>
    </ep:accessControl>
    <ep:metaData>
        <ep:confName>Persoonlijke ruimte van de Simon-test</ep:confName>
        <ep:sessionType>3</ep:sessionType>
        <ep:serviceType>MeetingCenter</ep:serviceType>
        <ep:isRecurring>onwaar</ep:isRecurring>
        <ep:agendaFormat>Beschrijving</ep:agendaFormat>
        <ep:descriptionFormat>Beschrijving</ep:descriptionFormat>
        <ep:isException>onwaar</ep:isException>
        <ep:seriesMeetingKey>0</ep:seriesMeetingKey>
        <ep:hasException>onwaar</ep:hasException>
    </ep:metaData>
    <ep:telephony>    <!--Removed-->
        <ep:telephonySupport>Terugbellen</ep:telephonySupport> <!--Removed-->         <ep:globalCallInNumbersURL>https://sqdemo6.DMZ.Webex.com/sqdemo6/globalcallin.php?serviceType=MC&Ed=0</ep:globalCallInNumbersURL>   <!--Removed-->         <ep:tollFreeRestrictionsURL>https://www.Webex.com/PDF/tollfree_restrictions.PDF</ep:tollFreeRestrictionsURL>    <!--Removed-->         <ep:dialInSequences>AutoDialInSequence: [AccessNumber],, * 00 * [toe] #,,, [AttendeeID] # | SilentDialInSequence: [AccessNumber],, * 01 * [toe] # [AttendeeID] # * 01 * | AutoLGDialInSequence: [AccessNumber],, * 00 * [toe] #,,, [ProfileID] #,,, [PIN] # | SilentLGDialInSequence: [AccessNumber],, * 01 * [toe] # [ProfileID] # [PIN] # * 01 * | AutoLGPWDialInSequence: [AccessNumber],, * 00 * [toe] #,,, [ProfileID] #,,, [PIN] #,,, [wacht woord] # | SilentLGPWDialInSequence: [AccessNumber],, * 01 * [toe] # [ProfileID] # [PIN] # [wacht woord] # * 01 *</ep:dialInSequences>  <!--Removed-->         <ep:callInNum>    <!--Removed-->             <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>    <!--Removed-->             <serv:globalNum>  <!--Removed-->                 <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>  <!--Removed-->                 <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>    <!--Removed-->                 <serv:tollFree>False</serv:tollFree>    <!--Removed-->                 <serv:default></serv:default>  <!--Removed-->             </serv:globalNum> <!--Removed-->         </ep:callInNum>   <!--Removed-->         <ep:labels>   <!--Removed-->             <ep:tollFreeCallInLabel>Inbellen-in gratis inbel nummer (VS/Canada)</ep:tollFreeCallInLabel>   <!--Removed-->             <ep:tollCallInLabel>14085452910</ep:tollCallInLabel>    <!--Removed-->         </ep:labels>  <!--Removed-->         <ep:isMPAudio>False</ep:isMPAudio>  <!--Removed-->         <ep:voip></ep:voip> <!--Removed-->         <ep:enableTSP>waar</ep:enableTSP>  <!--Removed-->     </ep:telephony>   <!--Removed-->     Onwaar<ep:host>         <ep:firstName>Simon</ep:firstName>
        <ep:lastName>Test</ep:lastName>
        <ep:email>simon0@qa.webex.com</ep:email>
        <ep:webExId>Simon</ep:webExId>
        <ep:allowAnyoneHostMeeting>onwaar</ep:allowAnyoneHostMeeting>
    </ep:host>
    <ep:schedule>
        <ep:startDate>12/31/2068 13:00:00</ep:startDate>
        <ep:duration>720</ep:duration>
        <ep:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Francisco)</ep:timeZone>
        <ep:timeZoneID>4</ep:timeZoneID>
        <ep:openTimeInSec>0</ep:openTimeInSec>
    </ep:schedule>
    <ep:attendeeOptions>
        <ep:joinRequiresAccount>onwaar</ep:joinRequiresAccount>
    </ep:attendeeOptions>
    <ep:isAudioOnly>onwaar</ep:isAudioOnly>
    <ep:telePresence>onwaar</ep:telePresence>
    <ep:isAlternateHost>ONWAAR</ep:isAlternateHost>  waar onwaar onwaar<!--Removed-->     <ep:isCreator></ep:isCreator>   <!--Removed-->     <ep:hostKey>954462</ep:hostKey> <!--Removed-->     <ep:supportE2E></ep:supportE2E>    <!--Removed-->     <ep:isAllowJBH></ep:isAllowJBH>
    <ep:isCETMeeting>true</ep:isCETMeeting>
    <ep:isPersonalMeetingRoom>true</ep:isPersonalMeetingRoom>
    <ep:isNextUpcomingInstance>true</ep:isNextUpcomingInstance>
    <ep:meetingLink>https://sqdemo6.dmz.webex.com/sqdemo6/j.php?MTID=m424620ac1c117e156d97665b455192ed</ep:meetingLink>
    <ep:sipURL>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:sipURL>
    <ep:displayMeetingUrl>simon0@sqdemo6.dmz.webex.com</ep:displayMeetingUrl>
    <ep:isAutoRecord>onwaar</ep:isAutoRecord>
</serv:bodyContent>

XML API 39.2.0-updates

Nieuw element lastLoginTime geretourneerd in LstSummaryUser- antwoord

Er is een nieuw antwoord element, lastLoginTime, toegevoegd aan de LstSummaryUser- API. lastLoginTime retourneert de laatste aanmeld tijd voor elke gebruiker. Het element wordt geretourneerd in de volgende indeling:

<lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01 * *</lastLoginTime>

Beïnvloede API's:

 • LstSummaryUser

  • lastLoginTime

LstSummaryUser- respons voorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:use="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/user">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>CONTROLEREN</serv:result>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="use:lstsummaryUserResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <use:user>
                <use:userID>3469487</use:userID>
                <use:objectGUID>a14e3312-e1d1-4e41-82b9-6ddac80c9f9a</use:objectGUID>
                <use:webExId>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:webExId>
                <use:firstName>Sangee</use:firstName>
                <use:lastName>Gmail</use:lastName>
                <use:email>sangeetha.swaminathan@gmail.com</use:email>
                <use:userRoleType>HOSTEN</use:userRoleType>
                <use:registrationDate>12/11/2018 14:41:27</use:registrationDate>
                <use:active>GEDEACTIVEERD</use:active>
                <use:timeZoneID>4</use:timeZoneID>
                <use:lastLoginTime>04/12/2018 22:40:01</use:lastLoginTime>
            </use:user>
            <use:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </use:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 39.1.0-updates

Klik hier om het XML API 39.1.0-schema te downloaden.

Nieuw element apiVer toegevoegd aan GetAPIVersion API

Er is een nieuw antwoord element, apiVer, toegevoegd aan de GetAPIVersion- API. Met deze update verandert de naamgevings Conventie van de XML API-versie met een uniform versie nummer met andere Cisco Webex-product gebieden. apiVer retourneert de nieuwe versie-informatie, zoals 39.1.0 voor de update van januari 2019.

Beïnvloede API's:

 • GetAPIVersion

  • apiVer

De element apiVersion wordt verouderd op 1 mei 2019, en aan de element release wordt een nieuwe XML-API-waarde toegewezen op 1 mei 2019.

GetAPIVersion- respons voorbeeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>CONTROLEREN</serv:result>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ep:getAPIVersionResponse">
            <ep:apiVersion>Webex XML API V 11.0.0</ep:apiVersion>
            <ep:release>SP22</ep:release>
            <ep:apiVer>39.1.0</ep:apiVer>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

HQ-en HD-para meters verwijderd uit XML-API

HQ-en HD-video-eigenschappen worden nu op site niveau bepaald, in plaats van te worden bepaald op gebruikers niveau. De twee opties voor deze para meters worden genegeerd bij het verzenden van aanvragen van de volgende Api's:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

De GetMeeting-en GetTrainingSession -api's retour neren de twee opties (die worden bepaald door site niveau en gebruikers niveau) om te voor komen dat de bestaande code verbreekt.

Nieuw element uploadLogFileUrl toegevoegd aan de site-meta gegevens die naar de bureau blad-app worden geretourneerd

Er is een nieuw element uploadLogFileUrl toegevoegd aan het antwoord dat wordt geretourneerd aan de desktop-app wanneer de API van de getSite wordt opgeroepen in de XML API-server. De bureau blad-app kan het logboek bestand uploaden naar uploadLogFileUrl.

Beïnvloede API's:

 • GetSite

  • uploadLogFileUrl

GetSite- respons voorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>CONTROLEREN</serv:result>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ns1:getSiteResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ns1:siteInstance>
                <ns1:metaData>
                    <ns1:isEnterprise>true</ns1:isEnterprise>
                    <ns1:serviceType>Meeting Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Event Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Training Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:serviceType>Support Center</ns1:serviceType>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>9</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>ONS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>onwaar</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>11</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>TRS</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>onwaar</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>13</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>SC3</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>onwaar</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>16</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>AUO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>onwaar</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:meetingTypes>
                        <ns1:meetingTypeID>214</ns1:meetingTypeID>
                        <ns1:meetingTypeName>PRO</ns1:meetingTypeName>
                        <ns1:hideInScheduler>onwaar</ns1:hideInScheduler>
                    </ns1:meetingTypes>
                    <ns1:siteName>sqdemo28</ns1:siteName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-de</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-en</ns1:brandName>
                    <ns1:brandName>sqdemo28-FR</ns1:brandName>
                    <ns1:region>Frankrijk</ns1:region>
                    <ns1:currency>Franse Franken</ns1:currency>
                    <ns1:timeZoneID>4</ns1:timeZoneID>
                    <ns1:timeZone>GMT-08:00, Pacific (San Jose)</ns1:timeZone>                     <ns1:parterID>7Dsupoc6DOfzpgcNViYvUA</ns1:parterID>
                    <ns1:webDomain>sqwd</ns1:webDomain>
                    <ns1:meetingDomain>sqmd</ns1:meetingDomain>
                    <ns1:telephonyDomain>sqtd</ns1:telephonyDomain>
                    <ns1:pageVersion>T33L</ns1:pageVersion>
                    <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    <ns1:pageLanguage>Frans</ns1:pageLanguage>
                    <ns1:activateStatus>true</ns1:activateStatus>
                    <ns1:webPageType>J2EE</ns1:webPageType>
                    <ns1:iCalendar>true</ns1:iCalendar>
                    <ns1:myWebExDefaultPage>Mijn vergaderingen</ns1:myWebExDefaultPage>
                    <ns1:componentVersion>cmp3300</ns1:componentVersion>
                    <ns1:accountNumLimit>999999</ns1:accountNumLimit>
                    <ns1:activeUserCount>40</ns1:activeUserCount>
                    <ns1:displayMeetingActualTime>onwaar</ns1:displayMeetingActualTime>
                    <ns1:displayOffset>true</ns1:displayOffset>
                    <ns1:supportWebEx11>onwaar</ns1:supportWebEx11>
                </ns1:metaData>
                <ns1:ucf>
                    <ns1:ucfConfiguration>UCF 2,1</ns1:ucfConfiguration>
                </ns1:ucf>
                <ns1:clientPlatforms>
                    <ns1:msWindows>true</ns1:msWindows>
                    <ns1:macOS9>true</ns1:macOS9>
                    <ns1:macOSX>true</ns1:macOSX>
                    <ns1:sunSolaris>true</ns1:sunSolaris>
                    <ns1:linux>true</ns1:linux>
                    <ns1:hpUnix>onwaar</ns1:hpUnix>
                    <ns1:java>true</ns1:java>
                    <ns1:palm>onwaar</ns1:palm>
                </ns1:clientPlatforms>
                <ns1:resourceRestrictions>
                    <ns1:isLicenseManager>true</ns1:isLicenseManager>
                    <ns1:concurrentLicense>0</ns1:concurrentLicense>
                    <ns1:fileFolderCapacity>1000</ns1:fileFolderCapacity>
                    <ns1:maxConcurrentEvents>0</ns1:maxConcurrentEvents>
                    <ns1:archiveStorageLimit>0</ns1:archiveStorageLimit>
                </ns1:resourceRestrictions>
                <ns1:supportAPI>
                    <ns1:autoLogin>true</ns1:autoLogin>
                    <ns1:aspAndPHPAPI>true</ns1:aspAndPHPAPI>
                    <ns1:backwardAPI>onwaar</ns1:backwardAPI>
                    <ns1:xmlAPI>true</ns1:xmlAPI>
                    <ns1:cAPI>onwaar</ns1:cAPI>
                    <ns1:scorm>true</ns1:scorm>
                </ns1:supportAPI>
                <ns1:myWebExConfig>
                    <ns1:myContacts>true</ns1:myContacts>
                    <ns1:myProfile>true</ns1:myProfile>
                    <ns1:myMeetings>true</ns1:myMeetings>
                    <ns1:trainingRecordings>true</ns1:trainingRecordings>
                    <ns1:folders>onwaar</ns1:folders>
                    <ns1:eventDocument>true</ns1:eventDocument>
                    <ns1:myReport>onwaar</ns1:myReport>
                    <ns1:myComputer>onwaar</ns1:myComputer>
                    <ns1:personalMeetingPage>onwaar</ns1:personalMeetingPage>
                    <ns1:myFilesStorage>1000</ns1:myFilesStorage>
                    <ns1:myComputerNumbers>0</ns1:myComputerNumbers>
                    <ns1:enableMyWebExPro>true</ns1:enableMyWebExPro>
                    <ns1:myWebExProMaxHosts>999999</ns1:myWebExProMaxHosts>
                    <ns1:restrictAccessAnyApps>onwaar</ns1:restrictAccessAnyApps>
                    <ns1:restrictAccessAnyAppsNum>0</ns1:restrictAccessAnyAppsNum>
                    <ns1:addlAccessAnyComputersLimit>BELEMMERT</ns1:addlAccessAnyComputersLimit>
                    <ns1:addlAccessAnyComputers>0</ns1:addlAccessAnyComputers>
                    <ns1:addlStorageLimit>BELEMMERT</ns1:addlStorageLimit>
                    <ns1:addlStorage>0</ns1:addlStorage>
                    <ns1:myContactsPro>true</ns1:myContactsPro>
                    <ns1:myProfilePro>true</ns1:myProfilePro>
                    <ns1:myMeetingsPro>true</ns1:myMeetingsPro>
                    <ns1:trainingRecordingsPro>true</ns1:trainingRecordingsPro>
                    <ns1:foldersPro>onwaar</ns1:foldersPro>
                    <ns1:eventDocumentPro>true</ns1:eventDocumentPro>
                    <ns1:myReportPro>true</ns1:myReportPro>
                    <ns1:myComputerPro>onwaar</ns1:myComputerPro>
                    <ns1:personalMeetingPagePro>true</ns1:personalMeetingPagePro>
                    <ns1:myFilesStoragePro>1000</ns1:myFilesStoragePro>
                    <ns1:myComputerNumbersPro>0</ns1:myComputerNumbersPro>
                    <ns1:PMRheaderBranding>onwaar</ns1:PMRheaderBranding>
                </ns1:myWebExConfig>
                <ns1:telephonyConfig>
                    <ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>onwaar</ns1:isTSPUsingTelephonyAPI>
                    <ns1:serviceName>Persoonlijke conferentie nr.</ns1:serviceName>                     <ns1:participantAccessCodeLabel>Toegangs code deel nemer</ns1:participantAccessCodeLabel>
                    <ns1:subscriberAccessCodeLabel>Toegangscode host</ns1:subscriberAccessCodeLabel>
                    <ns1:attendeeIDLabel>Deelnemers-id</ns1:attendeeIDLabel>
                    <ns1:internetPhone>true</ns1:internetPhone>
                    <ns1:supportCallInTypeTeleconf>true</ns1:supportCallInTypeTeleconf>
                    <ns1:callInTeleconferencing>true</ns1:callInTeleconferencing>
                    <ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>true</ns1:tollFreeCallinTeleconferencing>
                    <ns1:intlCallInTeleconferencing>true</ns1:intlCallInTeleconferencing>
                    <ns1:callBackTeleconferencing>true</ns1:callBackTeleconferencing>
                    <ns1:callInNumber>1</ns1:callInNumber>
                    <ns1:defaultTeleServerSubject>0.0.0.0</ns1:defaultTeleServerSubject>
                    <ns1:subscribeName>CONTROLE</ns1:subscribeName>
                    <ns1:subscribePassword>hostheadernamen</ns1:subscribePassword>
                    <ns1:defaultPhoneLines>10</ns1:defaultPhoneLines>
                    <ns1:defaultSpeakingLines>10</ns1:defaultSpeakingLines>
                    <ns1:majorCountryCode>1</ns1:majorCountryCode>
                    <ns1:majorAreaCode>408</ns1:majorAreaCode>
                    <ns1:publicName>Inbel gebruiker</ns1:publicName>
                    <ns1:hybridTeleconference>true</ns1:hybridTeleconference>
                    <ns1:instantHelp>onwaar</ns1:instantHelp>
                    <ns1:customerManage>onwaar</ns1:customerManage>
                    <ns1:maxCallersNumber>500</ns1:maxCallersNumber>
                    <ns1:isSpecified>onwaar</ns1:isSpecified>
                    <ns1:isContinue>onwaar</ns1:isContinue>
                    <ns1:intlCallBackTeleconferencing>true</ns1:intlCallBackTeleconferencing>
                    <ns1:personalTeleconf>
                        <ns1:primaryLargeServer>
                            <serv:tollNum>14085452910</serv:tollNum>
                            <serv:globalNum>
                                <serv:countryAlias>14085452912</serv:countryAlias>
                                <serv:phoneNumber>14085452912</serv:phoneNumber>
                                <serv:tollFree>onwaar</serv:tollFree>
                                <serv:default>onwaar</serv:default>
                            </serv:globalNum>
                            <serv:enableServer>true</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>14085452910</serv:tollLabel>
                            <serv:tollFreeLabel>Gratis inbel nummer (VS/Canada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:primaryLargeServer>                         <ns1:backup1LargeServer>                             <serv:enableServer>Onwaar</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Gratis inbel nummer (VS/Canada)</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>inbel nummer (VS/Canada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup1LargeServer>                         <ns1:backup2LargeServer>                             <serv:enableServer>Onwaar</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Back-upbetaald inbelnummer (VS/Canada)</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>back-upgratis inbelnummer (VS/Canada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup2LargeServer>                         <ns1:primarySmallServer>                             <serv:enableServer>Onwaar</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Gratis inbel nummer (VS/Canada)</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>inbel nummer (VS/Canada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:primarySmallServer>                         <ns1:backup1SmallServer>                             <serv:enableServer>Onwaar</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Gratis inbel nummer (VS/Canada)</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>inbel nummer (VS/Canada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup1SmallServer>                         <ns1:backup2SmallServer>                             <serv:enableServer>Onwaar</serv:enableServer>
                            <serv:tollLabel>Back-upbetaald inbelnummer (VS/Canada)</serv:tollLabel>                             <serv:tollFreeLabel>back-upgratis inbelnummer (VS/Canada)</serv:tollFreeLabel>                         </ns1:backup2SmallServer>                         <ns1:joinBeforeHost>Onwaar</ns1:joinBeforeHost>
                    </ns1:personalTeleconf>
                    <ns1:multiMediaPlatform>true</ns1:multiMediaPlatform>
                    <ns1:multiMediaHostName>msa1mcccl01.dmz.webex.com</ns1:multiMediaHostName>
                    <ns1:broadcastAudioStream>true</ns1:broadcastAudioStream>
                    <ns1:tspAdaptorSettings>
                        <ns1:primaryLarge>
                            <ns1:enableAdaptor>onwaar</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Inbelnummer</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gratis inbelnummer</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:primaryLarge>
                        <ns1:backup1Large>
                            <ns1:enableAdaptor>onwaar</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Inbelnummer</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gratis inbelnummer</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup1Large>
                        <ns1:backup2Large>
                            <ns1:enableAdaptor>onwaar</ns1:enableAdaptor>
                            <ns1:serverIP></ns1:serverIP>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Inbelnummer</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                            <ns1:mpAudio>
                                <ns1:label>Gratis inbelnummer</ns1:label>
                            </ns1:mpAudio>
                        </ns1:backup2Large>
                    </ns1:tspAdaptorSettings>
                    <ns1:meetingPlace>
                        <ns1:persistentTSP>onwaar</ns1:persistentTSP>
                        <ns1:mpAudioConferencing>WithoutIntegration</ns1:mpAudioConferencing>
                    </ns1:meetingPlace>
                    <ns1:supportOtherTypeTeleconf>onwaar</ns1:supportOtherTypeTeleconf>
                    <ns1:otherTeleServiceName>Andere teleconferentieservice</ns1:otherTeleServiceName>
                    <ns1:supportAdapterlessTSP>onwaar</ns1:supportAdapterlessTSP>
                    <ns1:displayAttendeeID>onwaar</ns1:displayAttendeeID>
                    <ns1:provisionTeleAccount>true</ns1:provisionTeleAccount>
                    <ns1:choosePCN>onwaar</ns1:choosePCN>
                    <ns1:audioOnly>true</ns1:audioOnly>
                    <ns1:configTollAndTollFreeNum>onwaar</ns1:configTollAndTollFreeNum>
                    <ns1:configPrimaryTS>onwaar</ns1:configPrimaryTS>
                    <ns1:teleCLIAuthEnabled>onwaar</ns1:teleCLIAuthEnabled>
                    <ns1:teleCLIPINEnabled>onwaar</ns1:teleCLIPINEnabled>
                </ns1:telephonyConfig>
                <ns1:commerceAndReporting>
                    <ns1:trackingCode>onwaar</ns1:trackingCode>
                    <ns1:siteAdminReport>true</ns1:siteAdminReport>
                    <ns1:subScriptionService>onwaar</ns1:subScriptionService>
                    <ns1:isECommmerce>onwaar</ns1:isECommmerce>
                    <ns1:customereCommerce>onwaar</ns1:customereCommerce>
                    <ns1:isLocalTax>onwaar</ns1:isLocalTax>
                    <ns1:localTaxName>BELASTING</ns1:localTaxName>
                    <ns1:localTaxtRate>0,0</ns1:localTaxtRate>
                    <ns1:holReport>1</ns1:holReport>
                </ns1:commerceAndReporting>
                <ns1:tools>
                    <ns1:businessDirectory>onwaar</ns1:businessDirectory>
                    <ns1:officeCalendar>onwaar</ns1:officeCalendar>
                    <ns1:meetingCalendar>true</ns1:meetingCalendar>
                    <ns1:displayOnCallAssistLink>onwaar</ns1:displayOnCallAssistLink>
                    <ns1:displayProfileLink>true</ns1:displayProfileLink>
                    <ns1:recordingAndPlayback>true</ns1:recordingAndPlayback>
                    <ns1:recordingEditor>true</ns1:recordingEditor>
                    <ns1:publishRecordings>true</ns1:publishRecordings>
                    <ns1:instantMeeting>true</ns1:instantMeeting>
                    <ns1:emails>onwaar</ns1:emails>
                    <ns1:outlookIntegration>true</ns1:outlookIntegration>
                    <ns1:wirelessAccess>onwaar</ns1:wirelessAccess>
                    <ns1:allowPublicAccess>true</ns1:allowPublicAccess>
                    <ns1:ssl>true</ns1:ssl>
                    <ns1:handsOnLab>true</ns1:handsOnLab>
                    <ns1:holMaxLabs>999999</ns1:holMaxLabs>
                    <ns1:holMaxComputers>999999</ns1:holMaxComputers>
                    <ns1:userLockDown>onwaar</ns1:userLockDown>
                    <ns1:meetingAssist>onwaar</ns1:meetingAssist>
                    <ns1:sms>onwaar</ns1:sms>
                    <ns1:encryption>NULWAARDE</ns1:encryption>
                    <ns1:internalMeeting>onwaar</ns1:internalMeeting>
                    <ns1:enableTP>onwaar</ns1:enableTP>
                    <ns1:enableTPplus>onwaar</ns1:enableTPplus>
                    <ns1:uploadLogFileUrl>https://sqwd.webex.com/logadmin/spr.do?SiteUrl=sqdemo28&LanguageId=1</ns1:uploadLogFileUrl>
                </ns1:tools>
                <ns1:custCommunications>
                    <ns1:displayType>
                        <ns1:prodSvcAnnounce>onwaar</ns1:prodSvcAnnounce>
                        <ns1:trainingInfo>onwaar</ns1:trainingInfo>
                        <ns1:eNewsletters>onwaar</ns1:eNewsletters>
                        <ns1:promotionsOffers>onwaar</ns1:promotionsOffers>
                        <ns1:pressReleases>onwaar</ns1:pressReleases>
                    </ns1:displayType>
                    <ns1:displayMethod>
                        <ns1:email>onwaar</ns1:email>
                        <ns1:fax>onwaar</ns1:fax>
                        <ns1:phone>onwaar</ns1:phone>
                        <ns1:mail>onwaar</ns1:mail>
                    </ns1:displayMethod>
                </ns1:custCommunications>
                <ns1:trackingCodes/>
                <ns1:supportedServices>
                    <ns1:meetingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>mc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:meetingCenter>
                    <ns1:trainingCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>tc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                    </ns1:trainingCenter>
                    <ns1:supportCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>sc3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:webACD>true</ns1:webACD>
                    </ns1:supportCenter>
                    <ns1:eventCenter>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:pageVersion>ec3300</ns1:pageVersion>
                        <ns1:clientVersion>T33L</ns1:clientVersion>
                        <ns1:marketingAddOn>onwaar</ns1:marketingAddOn>
                        <ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>onwaar</ns1:optimizeAttendeeBandwidthUsage>
                    </ns1:eventCenter>
                    <ns1:salesCenter>
                        <ns1:enabled>onwaar</ns1:enabled>
                    </ns1:salesCenter>
                </ns1:supportedServices>
                <ns1:securityOptions>
                    <ns1:passwordExpires>onwaar</ns1:passwordExpires>
                    <ns1:passwordLifetime>0</ns1:passwordLifetime>
                    <ns1:ECMeetingsUnlisted>onwaar</ns1:ECMeetingsUnlisted>
                    <ns1:TCMeetingsUnlisted>onwaar</ns1:TCMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsUnlisted>true</ns1:allMeetingsUnlisted>
                    <ns1:allMeetingsPassword>true</ns1:allMeetingsPassword>
                    <ns1:joinBeforeHost>onwaar</ns1:joinBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHost>onwaar</ns1:audioBeforeHost>
                    <ns1:audioBeforeHostEC>onwaar</ns1:audioBeforeHostEC>
                    <ns1:audioBeforeHostTC>onwaar</ns1:audioBeforeHostTC>
                    <ns1:changePersonalURL>true</ns1:changePersonalURL>
                    <ns1:changeUserName>onwaar</ns1:changeUserName>
                    <ns1:meetings>
                        <ns1:strictPasswords>true</ns1:strictPasswords>
                    </ns1:meetings>
                    <ns1:strictUserPassword>true</ns1:strictUserPassword>
                    <ns1:accountNotify>onwaar</ns1:accountNotify>
                    <ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>onwaar</ns1:requireLoginBeforeSiteAccess>
                    <ns1:changePWDWhenAutoLogin>onwaar</ns1:changePWDWhenAutoLogin>
                    <ns1:enforceBaseline>true</ns1:enforceBaseline>
                    <ns1:passwordChangeIntervalOpt>onwaar</ns1:passwordChangeIntervalOpt>
                    <ns1:passwordChangeInterval>24</ns1:passwordChangeInterval>
                    <ns1:firstAttendeeAsPresenter>onwaar</ns1:firstAttendeeAsPresenter>
                    <ns1:isEnableUUIDLink>true</ns1:isEnableUUIDLink>
                    <ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>true</ns1:isEnableUUIDLinkForSAC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMC>true</ns1:enforceRecordingPwdForMC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForEC>onwaar</ns1:enforceRecordingPwdForEC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForTC>onwaar</ns1:enforceRecordingPwdForTC>
                    <ns1:enforceRecordingPwdForMisc>true</ns1:enforceRecordingPwdForMisc>
                </ns1:securityOptions>
                <ns1:defaults>
                    <ns1:emailReminders>true</ns1:emailReminders>
                    <ns1:entryExitTone>PIEP Toon</ns1:entryExitTone>
                    <ns1:voip>true</ns1:voip>
                    <ns1:teleconference>
                        <ns1:telephonySupport>TERUGBEL</ns1:telephonySupport>
                        <ns1:tollFree>true</ns1:tollFree>
                        <ns1:intlLocalCallIn>true</ns1:intlLocalCallIn>
                    </ns1:teleconference>
                    <ns1:joinTeleconfNotPress1>onwaar</ns1:joinTeleconfNotPress1>
                    <ns1:updateTSPAccount>onwaar</ns1:updateTSPAccount>
                </ns1:defaults>
                <ns1:scheduleMeetingOptions>
                    <ns1:scheduleOnBehalf>true</ns1:scheduleOnBehalf>
                    <ns1:saveSessionTemplate>true</ns1:saveSessionTemplate>
                </ns1:scheduleMeetingOptions>
                <ns1:navBarTop>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>1</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Welkom</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>2</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Meeting Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>3</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Event Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>4</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Support Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>5</ns1:order>
                        <ns1:enabled>true</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Training Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>6</ns1:order>
                        <ns1:serviceName>Sitebeheer</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:button>
                        <ns1:order>7</ns1:order>
                        <ns1:enabled>onwaar</ns1:enabled>
                        <ns1:serviceName>Sales Center</ns1:serviceName>
                    </ns1:button>
                    <ns1:displayDisabledService>true</ns1:displayDisabledService>
                </ns1:navBarTop>
                <ns1:navMyWebEx>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:partnerLinks>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                        <ns1:partnerLink>
                            <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                        </ns1:partnerLink>
                    </ns1:partnerLinks>
                    <ns1:partnerIntegration>true</ns1:partnerIntegration>
                    <ns1:support>
                        <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                    </ns1:training>
                </ns1:navMyWebEx>
                <ns1:navAllServices>
                    <ns1:customLinks>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                        <ns1:customLink>
                            <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                        </ns1:customLink>
                    </ns1:customLinks>
                    <ns1:support>
                        <ns1:name>Ondersteuning</ns1:name>
                        <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                    </ns1:support>
                    <ns1:training>
                        <ns1:name>Training</ns1:name>
                        <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                    </ns1:training>
                    <ns1:supportMenu>
                        <ns1:userGuides>
                            <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                        </ns1:userGuides>
                        <ns1:downloads>
                            <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                        </ns1:downloads>
                        <ns1:training>
                            <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                        </ns1:training>
                        <ns1:contactUs>
                            <ns1:target>Nieuw</ns1:target>
                        </ns1:contactUs>
                        <ns1:supportMyResources>true</ns1:supportMyResources>
                    </ns1:supportMenu>
                </ns1:navAllServices>
                <ns1:passwordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>onwaar</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>4</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>true</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>wachtwoord</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>Wachtw</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>hostheadernamen</ns1:disallowValue>
                </ns1:passwordCriteria>
                <ns1:recordingPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>true</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>8</ns1:minLength>
                    <ns1:minAlpha>2</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minNumeric>1</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallowWebTextSessions>onwaar</ns1:disallowWebTextSessions>
                    <ns1:disallowList>onwaar</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>wachtwoord</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>Wachtw</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>hostheadernamen</ns1:disallowValue>
                </ns1:recordingPasswordCriteria>
                <ns1:accountPasswordCriteria>
                    <ns1:mixedCase>onwaar</ns1:mixedCase>
                    <ns1:minLength>0</ns1:minLength>
                    <ns1:minNumeric>0</ns1:minNumeric>
                    <ns1:minAlpha>0</ns1:minAlpha>
                    <ns1:minSpecial>0</ns1:minSpecial>
                    <ns1:disallow3XRepeatedChar>onwaar</ns1:disallow3XRepeatedChar>
                    <ns1:disallowWebTextAccounts>true</ns1:disallowWebTextAccounts>
                    <ns1:disallowList>true</ns1:disallowList>
                    <ns1:disallowValue>wachtwoord</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>Wachtw</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>hostheadernamen</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>Webex</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>Cisco</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>xebew</ns1:disallowValue>
                    <ns1:disallowValue>ocsic</ns1:disallowValue>
                </ns1:accountPasswordCriteria>
                <ns1:productivityTools>
                    <ns1:enable>true</ns1:enable>
                    <ns1:installOpts>
                        <ns1:autoUpdate>true</ns1:autoUpdate>
                    </ns1:installOpts>
                    <ns1:integrations>
                        <ns1:outlook>true</ns1:outlook>
                        <ns1:outlookForMac>true</ns1:outlookForMac>
                        <ns1:lotusNotes>true</ns1:lotusNotes>
                        <ns1:oneClick>true</ns1:oneClick>
                        <ns1:showSysTrayIcon>true</ns1:showSysTrayIcon>
                        <ns1:office>true</ns1:office>
                        <ns1:excel>true</ns1:excel>
                        <ns1:powerPoint>true</ns1:powerPoint>
                        <ns1:word>true</ns1:word>
                        <ns1:IE>true</ns1:IE>
                        <ns1:firefox>onwaar</ns1:firefox>
                        <ns1:explorerRightClick>onwaar</ns1:explorerRightClick>
                        <ns1:instantMessenger>true</ns1:instantMessenger>
                        <ns1:aolMessenger>onwaar</ns1:aolMessenger>
                        <ns1:googleTalk>onwaar</ns1:googleTalk>
                        <ns1:lotusSametime>true</ns1:lotusSametime>
                        <ns1:skype>true</ns1:skype>
                        <ns1:windowsMessenger>true</ns1:windowsMessenger>
                        <ns1:yahooMessenger>onwaar</ns1:yahooMessenger>
                        <ns1:ciscoIPPhone>onwaar</ns1:ciscoIPPhone>
                        <ns1:pcNow>onwaar</ns1:pcNow>
                        <ns1:iGoogle>onwaar</ns1:iGoogle>
                        <ns1:iPhoneDusting>true</ns1:iPhoneDusting>
                    </ns1:integrations>
                    <ns1:oneClick>
                        <ns1:allowJoinUnlistMeeting>true</ns1:allowJoinUnlistMeeting>
                        <ns1:requireApproveJoin>onwaar</ns1:requireApproveJoin>
                    </ns1:oneClick>
                    <ns1:templates>
                        <ns1:useTemplate>onwaar</ns1:useTemplate>
                    </ns1:templates>
                    <ns1:lockDownPT>
                        <ns1:lockDown>onwaar</ns1:lockDown>
                    </ns1:lockDownPT>
                    <ns1:imSettings>
                        <ns1:attendeeInviteOther>true</ns1:attendeeInviteOther>
                    </ns1:imSettings>
                </ns1:productivityTools>
                <ns1:meetingPlace/>
                <ns1:salesCenter>
                    <ns1:allowJoinWithoutLogin>onwaar</ns1:allowJoinWithoutLogin>
                </ns1:salesCenter>
                <ns1:connectIntegration>
                    <ns1:integratedWebEx11>onwaar</ns1:integratedWebEx11>
                </ns1:connectIntegration>
                <ns1:video>
                    <ns1:HQvideo>true</ns1:HQvideo>
                    <ns1:maxBandwidth>MATIG</ns1:maxBandwidth>
                    <ns1:HDvideo>true</ns1:HDvideo>
                </ns1:video>
                <ns1:siteCommonOptions>
                    <ns1:SupportCustomDialRestriction>onwaar</ns1:SupportCustomDialRestriction>
                    <ns1:SupportTelePresence>onwaar</ns1:SupportTelePresence>
                    <ns1:SupportTelePresencePlus>onwaar</ns1:SupportTelePresencePlus>
                    <ns1:EnableCloudTelepresence>true</ns1:EnableCloudTelepresence>
                    <ns1:EnableCMRForAllUsers>true</ns1:EnableCMRForAllUsers>
                    <ns1:enablePersonalMeetingRoom>true</ns1:enablePersonalMeetingRoom>
                    <ns1:SupportAlternateHost>true</ns1:SupportAlternateHost>
                    <ns1:SupportAnyoneHostMeetings>true</ns1:SupportAnyoneHostMeetings>
                </ns1:siteCommonOptions>
                <ns1:samlSSO>
                    <ns1:enableSSO>onwaar</ns1:enableSSO>
                    <ns1:autoAccountCreation>onwaar</ns1:autoAccountCreation>
                </ns1:samlSSO>
                <ns1:attendeeLimitation>
                    <ns1:maxInviteesNumberForMC>1000</ns1:maxInviteesNumberForMC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForMC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForMC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForTC>1000</ns1:maxInviteesNumberForTC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForTC>1000</ns1:maxRegistrantsNumberForTC>
                    <ns1:maxInviteesNumberForEC>10000</ns1:maxInviteesNumberForEC>
                    <ns1:maxRegistrantsNumberForEC>10000</ns1:maxRegistrantsNumberForEC>
                </ns1:attendeeLimitation>
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>200</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>40</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>200</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>true</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>40</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>200</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>200</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>200</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>200</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP22-updates

Beperking van de bestands grootte voor UploadPMRImage

Wanneer u avatars uploadt met behulp van de API UploadPMRImage, beperkt een nieuwe beperking de bestands grootte tot 5 MB. Pogingen om bestanden te uploaden die groter zijn dan dit wordt nu een fout bericht weer gegeven: "010100 grootte van de geüploade afbeelding is te groot. Probeer een afbeelding die kleiner is dan 5 MB."

XML API 11.0.0 SP21-updates

Klik hier om het XML API 11,0 SP21-schema te downloaden.

Nieuwe element automatisch opnemen toegevoegd aan CreateMeeting, SetMeeting, GetMeetingen LstMeeting

Er is een nieuw element, met de naam automatisch opnemen, toegevoegd aan de api's CreateMeeting, SetMeeting, GetMeetingen LstMeeting . met automatisch opnemen kunnen gebruikers rechtstreeks Webex-vergaderingen rechtstreeks vanuit de vergaderings planner opnemen. Dit biedt granulatie op Vergader niveau, waarbij de vorige methode om vergaderingen automatisch op te nemen, alleen kan worden geopend op site niveau.


Het automatisch opnemen- element is alleen van toepassing op Webex-vergaderingen. Dit is niet van toepassing op Webex-gebeurtenissen of Webex training.

Beïnvloede API's:

 • CreateMeeting

  • automatisch opnemen

 • SetMeeting

  • automatisch opnemen

 • GetMeeting

  • automatisch opnemen

 • LstMeeting

  • automatisch opnemen

CreateMeeting- updates:

instelling voor automatisch opnemen

Gedrag bij het automatisch opnemen van alle sessies met Network based Recording is uitgeschakeld op Sitebeheer

True

Opname automatisch starten wanneer de vergadering begint

ONWAAR (standaard) of geen element

De opname wordt niet automatisch gestart wanneer de vergadering begint


Als automatisch alle sessies met netwerk opnamen opnemen is ingeschakeld, wordt het element genegeerd en wordt de opname automatisch gestart wanneer de vergadering begint.

SetMeeting- updates:

instelling voor automatisch opnemen

Gedrag bij het automatisch opnemen van alle sessies met Network based Recording is uitgeschakeld op Sitebeheer

True

Opname automatisch starten wanneer de vergadering begint

ONWAAR (standaard) of geen element

De opname wordt niet automatisch gestart wanneer de vergadering begint


Als automatisch alle sessies met netwerk opnamen opnemen is ingeschakeld, wordt het element genegeerd en wordt de opname automatisch gestart wanneer de vergadering begint.

GetMeeting- updates:

instelling voor automatisch opnemen

Gedrag bij het automatisch opnemen van alle sessies met Network based Recording is uitgeschakeld op Sitebeheer

True

Opname automatisch starten wanneer de vergadering begint

False

De opname wordt niet automatisch gestart wanneer de vergadering begint


Als automatisch alle sessies met netwerk opnamen opnemen is ingeschakeld, wordt het element genegeerd en wordt de opname automatisch gestart wanneer de vergadering begint.

GetMeeting- respons voorbeeld:

LstMeeting- updates:

instelling voor automatisch opnemen

Gedrag bij het automatisch opnemen van alle sessies met Network based Recording is uitgeschakeld op Sitebeheer

True

Opname automatisch starten wanneer de vergadering begint

False

De opname wordt niet automatisch gestart wanneer de vergadering begint


Als automatisch alle sessies met netwerk opnamen opnemen is ingeschakeld, wordt het element genegeerd en wordt de opname automatisch gestart wanneer de vergadering begint.

LstMeeting- respons voorbeeld:

Nieuw element isAutoRecord toegevoegd aan GetSessionInfo API

Naast de wijzigingen die zijn aangebracht aan de bovenstaande Api's, is een nieuw element, isAutoRecord, toegevoegd aan de GetSessionInfo- API. Dit element kan worden gebruikt om aan te geven of de opname automatisch wordt gestart wanneer een vergadering begint.

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

  • isAutoRecord

GetSessionInfo- updates:

isAutoRecord- instelling

Gedrag bij het automatisch opnemen van alle sessies met Network based Recording is uitgeschakeld op Sitebeheer

True

Opname automatisch starten wanneer de vergadering begint

False

De opname wordt niet automatisch gestart wanneer de vergadering begint


Als automatisch alle sessies met netwerk opnamen opnemen is ingeschakeld, wordt het element genegeerd en wordt de opname automatisch gestart wanneer de vergadering begint.

GetSessionInfo- respons voorbeeld:

XML API 11.0.0 SP20-updates

Klik hier om het XML API 11,0 SP20-schema te downloaden.

Nieuw element returnShareToMeRecording toegevoegd aan LstRecording API-verzoek


Deze wijziging werd eerder aangekondigd in XML API 11,0 SP17, maar wordt toegepast op deze update.

Er is een nieuw element, returnShareToMeRecording, toegevoegd aan de LstRecording- API. returnShareToMeRecording is een Boolean in de aanvraag voor LstRecording.

Dit nieuwe element is toegevoegd ter ondersteuning van het vinden van deel nemers of genodigde opnamen. returnShareToMeRecording is een markering om de LstRecording-API te laten weten dat deze een deel nemer of genodigde opnamen moet retour neren.

Als returnShareToMeRecording is ingesteld op waar, retourneert LstRecording de opname gebruiker als eigenaar en wordt de opname gebruiker als een deel nemer of genodigde genodigde gedeeld door de eigenaar.


Als automatisch delen en markeringen voor hand matig delen beide zijn uitgeschakeld, LstRecording alleen de gebruiker als de eigenaar van de opnamen.

Als returnShareToMeRecording is ingesteld op Onwaar, of dit element niet is opgenomen in het verzoek, volgt LstRecording dezelfde logica als voor: het retourneert de Recording gebruiker als eigenaar.

Beïnvloede API's:

 • LstRecording

  • returnShareToMeRecording

LstRecording- updates:

Element shareToMe toegevoegd aan LstRecording API-antwoord


Deze wijziging werd eerder aangekondigd in XML API 11,0 SP17, maar wordt toegepast op deze update.

Er is een nieuw element, shareToMe, toegevoegd aan de LstRecording- API. shareToMe is een Boolean in het antwoord voor LstRecording.

Dit nieuwe element is toegevoegd ter ondersteuning van het vinden van deel nemers of genodigde opnamen. shareToMe is een markering die bepaalt of de gebruiker eigenaar is van of een deel nemer voor een huidige opname.

Als shareToMe is ingesteldop True, is de gebruiker niet de eigenaar van de huidige opname. De gebruiker kan een deel nemer zijn of de opname wordt gedeeld door de eigenaar.

Als shareToMe is ingesteld op Falseof als dit element niet in het antwoord voor komt, volgt LstRecording dezelfde logica als voor: de gebruiker is de eigenaar van de huidige opname.

Beïnvloede API's:

 • LstRecording

  • shareToMe

LstRecording- updates:

Voor beelden van returnShareToMeRecording- en shareToMe- aanvraag:

<bodyContent xsi:type=”java.com.webex.service.binding..ep.LstRecording”>
<hostWebExID>auto243</hostWebExID>
<createTimeScope>
<createTimeStart>08/15/2018 8:0:0</createTimeStart>
<createTimeEnd>09/05/2018 7:59:59</createTimeEnd>
<timeZoneID>20</timeZoneID>
</createTimeScope>
<serviceTypes>
<serviceType>MeetingCenter</serviceType>
<serviceType>EventCenter</serviceType>
<serviceType>TrainingCenter</serviceType>
</serviceTypes>
<returnShareToMeRecording>true</returnShareToMeRecording>
</bodyContent>

Voor beelden van returnShareToMeRecording- en shareToMe- antwoorden:

Nieuwe elementen toegevoegd aan GetEvent- API

Er zijn vier nieuwe elementen toegevoegd aan de GetEvent- API:

 • isCETMeeting: een Boolean waar/onwaar om aan te geven of de Webex-gebeurtenis Webex-video platform 2 ondersteunt (CMR 4,0)

 • sipURL: de URL die wordt gebruikt om deel te maken aan een Webex-video vergadering vanuit een videoconferentiesysteem of-toepassing

 • standaloneDialingIPAddress: het IP-adres dat kan worden gebruikt om te bellen vanuit een videoconferentiesysteem of toepassing in de Webex-video vergadering

 • panelistNumericPassword: het wacht woord voor deelname aan de Webex-video vergadering vanuit een videoconferentiesysteem of-toepassing

Als de site Webex-video ondersteunt, heeft de host video privileges voor Webex events en de gebeurtenis ondersteuning voor Webex-video platform 2 (CMR 4,0) . GetEvent retourneert deze elementen. Anders GetEvent deze niet terug.

Beïnvloede API's:

 • GetEvent

  • isCETMeeting

  • sipURL

  • standaloneDialingIPAddress

  • panelistNumericPassword

Nieuw element panelistNumericPassword toegevoegd aan GetSessionInfo API

GetSessionInfo heeft een nieuw element, panelistNumericPassword, met het wacht woord voor deelname aan de Webex-video vergadering vanuit een videoconferentiesysteem of-toepassing.

Als de site Webex-video ondersteunt, heeft de host video privileges voor Webex events en de gebeurtenis ondersteunt Webex-video platform 2 (CMR 4,0). GetSessionInfo retourneert de volgende vier elementen:

 • isCETMeeting: een Boolean waar/onwaar om aan te geven of de Webex-gebeurtenis Webex-video platform 2 ondersteunt (CMR 4,0)

 • sipURL: de URL die wordt gebruikt om deel te maken aan een Webex-video vergadering vanuit een videoconferentiesysteem of-toepassing

 • standaloneDialingIPAddress: het IP-adres dat kan worden gebruikt om te bellen vanuit een videoconferentiesysteem of toepassing in de Webex-video vergadering

 • panelistNumericPassword: het wacht woord voor deelname aan de Webex-video vergadering vanuit een videoconferentiesysteem of-toepassing


Voor Webex-vergaderingen bestonden deze elementen al in GetSessionInfo:

 • isCETMeeting

 • sipURL

 • standaloneDialingIPAddress

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

  • panelistNumericPassword

Schema wijzigingen aangebracht in GetEvent en GetSessionInfo

GetEvent- updates:

GetSessionInfo- updates:

XML API 11.0.0 SP18-updates

Klik hier om het XML API 11,0 SP18-schema te downloaden.

Nieuw element EnableCloudTelepresence toegevoegd aan getSite API

Een nieuw element, EnableCloudTelepresence is toegevoegd aan de getSite- API.

Als de optie EnableCETForAllUsers is ingeschakeld, controleert Webex of de gebruiker Webex-video (CMR) ondersteunt. Het retourneert nu ook een nieuw element EnableCloudTelepresence in de getSite- API.

Beïnvloede API's:

 • getSite

 • EnableCloudTelepresence

getSite voorbeeld respons:

XML API 11.0.0 SP17-updates

Nieuw element returnShareToMeRecording toegevoegd aan LstRecording API-verzoek

Er is een nieuw element, returnShareToMeRecording, toegevoegd aan de LstRecording- API. returnShareToMeRecording is een Boolean in de aanvraag voor LstRecording.

Dit nieuwe element is toegevoegd ter ondersteuning van de pull-of genodigde opnamen van deel nemers. returnShareToMeRecording is een markering om de LstRecording-API te laten weten dat deze een deel nemer of genodigde opnamen moet retour neren.

Als returnShareToMeRecording is ingesteld op waar, retourneert LstRecording de opnamen gebruiker als eigenaar en wordt de Recording gebruiker als een deel nemer of genodigde gedeeld door de eigenaar.


Als automatisch delen en markeringen voor hand matig delen zijn uitgeschakeld , retourneert LstRecording alleen de gebruiker als de eigenaar van de opnamen.

Als returnShareToMeRecording is ingesteld op Onwaar, of dit element niet is opgenomen in het verzoek, volgt LstRecording dezelfde logica als voor: het retourneert de Recording gebruiker als eigenaar.

Beïnvloede API's:

 • LstRecording

 • returnShareToMeRecording

LstRecording- updates:

Nieuw element shareToMe toegevoegd aan LstRecording API-antwoord

Er is een nieuw element, shareToMe, toegevoegd aan de LstRecording- API. shareToMe is een Boolean in het antwoord voor LstRecording.

Dit nieuwe element is toegevoegd ter ondersteuning van de pull-of genodigde opnamen van deel nemers. shareToMe is een markering die bepaalt of de gebruiker de eigenaar of de deel nemer of genodigde is voor de huidige opname.

Als shareToMe is ingesteldop True, is de gebruiker niet de eigenaar van de huidige opname. De gebruiker kan een deel nemer of genodigde zijn of de opname wordt gedeeld door de eigenaar.

Als shareToMe is ingesteld op Falseof als dit element niet in het antwoord voor komt, volgt LstRecording dezelfde logica als voor: de gebruiker is de eigenaar van de huidige opname.

Beïnvloede API's:

 • LstRecording

 • shareToMe

LstRecording- updates:

Nieuwe elementen voor deelnemers capaciteit toegevoegd aan API- getSite respons

Er zijn vier nieuwe elementen toegevoegd aan de getSite- API om de deelnemers capaciteit voor de volgende Webex-services aan te geven:

attendeeCapacityForMC -Webex-vergaderingen

attendeeCapacityForEC : Webex Events

attendeeCapacityForTC : Webex training

attendeeCapacityForSC : Webex-ondersteuning

Deze geretourneerde waarden geven het maximale aantal deel nemers aan dat de vergadering, gebeurtenis of sessie kan hebben. Dit zijn de onderliggende items van het CISiteLicenseInfo- element in het antwoord.

Beïnvloede API's:

 • getSite

 • attendeeCapacityForMC

 • attendeeCapacityForEC

 • attendeeCapacityForTC

 • attendeeCapacityForSC

getSite- respons voorbeeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>CONTROLEREN</serv:result>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>onwaar</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>onwaar</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>onwaar</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>onwaar</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>onwaar</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:attendeeCapacityForMC>1000</ns1:attendeeCapacityForMC>
                    <ns1:attendeeCapacityForTC>1000</ns1:attendeeCapacityForTC>
                    <ns1:attendeeCapacityForEC>3000</ns1:attendeeCapacityForEC>
                    <ns1:attendeeCapacityForSC>500</ns1:attendeeCapacityForSC>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP16-updates

Nieuwe API hostStreamURL toegevoegd aan lstRecordingResponse

Het element hostStreamURL is toegevoegd aan het LstRecording- antwoord als onderdeel van de opname Details. hostStreamURL retourneert een URL die de host kan gebruiken om de opname te bekijken zonder eerst te moeten worden aangemeld. Deze URL is geldig voor 30 minuten nadat deze is gegenereerd.

Beïnvloede API's:

 • hostStreamURL

hostStreamURL- respons voorbeeld:

<xsd:complexType name="recordingType">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="recordingID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="hostWebExID" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="name" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="createTime" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="timeZoneID" type="xsd:int"/>
<xsd:element name="size" type="xsd:float"/>
<xsd:element name="streamURL" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="hostStreamURL" type="xsd:string" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="fileURL" type="xsd:string"/>

GetSite- API maakt gebruik van nieuwe WebDB-modellen om gegevens te retour neren

Op verzoek van de klant haalt de API GetSite nu meer nauw keurigere host-licenties, gegevens over gebruiks rapportage en andere gegevens op met behulp van de nieuwe WebDB-modellen voor CI-sites.

Beïnvloede API's:

 • GetSite

GetSite- respons voorbeeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>CONTROLEREN</serv:result>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForMC>999</ns1:accountNumberLimitForMC>
                    <ns1:allowOverageForMC>onwaar</ns1:allowOverageForMC>
                    <ns1:accountNumberUsedForMC>43</ns1:accountNumberUsedForMC>
                    <ns1:accountNumberLimitForTC>999</ns1:accountNumberLimitForTC>
                    <ns1:allowOverageForTC>onwaar</ns1:allowOverageForTC>
                    <ns1:accountNumberUsedForTC>44</ns1:accountNumberUsedForTC>
                    <ns1:accountNumberLimitForEC>999</ns1:accountNumberLimitForEC>
                    <ns1:allowOverageForEC>onwaar</ns1:allowOverageForEC>
                    <ns1:accountNumberUsedForEC>22</ns1:accountNumberUsedForEC>
                    <ns1:accountNumberLimitForSC>999999</ns1:accountNumberLimitForSC>
                    <ns1:allowOverageForSC>onwaar</ns1:allowOverageForSC>
                    <ns1:accountNumberUsedForSC>13</ns1:accountNumberUsedForSC>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>999999</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>onwaar</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>4</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

GetSite- respons voorbeeld voor EE-sites:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ns1="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/site" xmlns:event="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/event">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>CONTROLEREN</serv:result>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ns1:getSiteResponse">
            <ns1:siteInstance>
...
...
                <ns1:CISiteLicenseInfo>
                    <ns1:accountNumberLimitForCMRHost>80</ns1:accountNumberLimitForCMRHost>
                    <ns1:allowOverageForCMRHost>true</ns1:allowOverageForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForCMRHost>99</ns1:accountNumberUsedForCMRHost>
                    <ns1:accountNumberLimitForEEHost>999999</ns1:accountNumberLimitForEEHost>
                    <ns1:allowOverageForEEHost>onwaar</ns1:allowOverageForEEHost>
                    <ns1:accountNumberUsedForEEHost>368</ns1:accountNumberUsedForEEHost>
                </ns1:CISiteLicenseInfo>
            </ns1:siteInstance>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP15-updates

Koppeling voor Webex meetings-vergadering retour neren via de GetSessionsInfo-API

Het schema voor de GetSessionInfo -API heeft een nieuwe retour waarde, meetingLink. U kunt een vergaderings koppeling gebruiken om een Webex-vergadering te starten als host of door deel te nemen aan een Webex-vergadering als deel nemer.

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

 • meetingLink

GetSessionInfo- respons voorbeeld:

    <ep:meetingLink>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m265e64705c6660d4132c2d4f19aed7e7</ep:meetingLink>

Nieuwe voor waarde voor het doorzoeken van RecordingID op de LstRecording- API

U kunt LstRecording nu gebruiken om opnamen te zoeken met recordingID. Er zijn twee soorten opname-Id's:

 • Opname-Id's voor Webex-vergaderingen, Webex-gebeurtenissen en Webex training

 • NBR-opname-Id's voor diverse opnamen

Als er een Service type -element is in het XML-verzoek, retourneert LstRecording alleen een service-opname (Webex-vergaderingen, Webex-gebeurtenissen en Webex-training).

Als er geen Service type -element in het XML-verzoek is, LSTRECORDING alleen een NBR-opname.

Beïnvloede API's:

 • LstRecording

 • Opname-id

Voor beelden van LstRecording- antwoorden:

Aanvraag voorbeeld voor een service-opname-ID:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <serviceTypes>
        <serviceType>MeetingCenter</serviceType>
        <serviceType>EventCenter</serviceType>
        <serviceType>TrainingCenter</serviceType>
    </serviceTypes>
    <recordingID>974164492</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>OMSCHRIJVING</orderAD>
         <orderBy>HOST</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDnaam</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

Aanvraag voorbeeld voor een NBR-opname-ID:

<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstRecording">
    <recordingID>974154032</recordingID>
    <order>
         <orderBy>CREATETIME</orderBy>
         <orderAD>OMSCHRIJVING</orderAD>
         <orderBy>HOST</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
         <orderBy>RECORDnaam</orderBy>
         <orderAD>ASC</orderAD>
    </order>
</bodyContent>

XML API 11.0.0 SP14-updates

Voorlopige gebruiks overzichts rapporten voor Meeting Center

Er zijn twee nieuwe Api's toegevoegd voor Meeting Center voorlopige rapporten, LstmeetingusagePreliminaryHistory en LstmeetingattendeePreliminaryHistory. Dit heeft hetzelfde gedrag als LsteventsessionPreliminaryHistory en LsteventattendeePreliminaryHistory in het eind rapport.

Beïnvloede API's:

 • LstmeetingusagePreliminaryHistory

 • LstmeetingattendeePreliminaryHistory

Voor beeld van LstmeetingusagePreliminaryHistory- aanvraag:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>User</webExID>
            <password></password>             <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingusagePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>EN</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>TIJD</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONF</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingusagePreliminaryHistory- respons voorbeeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>CONTROLEREN</serv:result>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingusagePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingUsagePreliminaryHistory>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
                <history:sessionKey>800150023</history:sessionKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:openTime>04/23/2018 19:16:34</history:openTime>
                <history:timeZoneID>4</history:timeZoneID>
                <history:meetingType>PRO</history:meetingType>
                <history:timeZoneWithDST>San Francisco (Pacific (zomer tijd, GMT-07:00)</history:timeZoneWithDST>                 <history:trackingCode>                     <com:trackingCode1>mytrackingcode1</com:trackingCode1>
                    <com:trackingCode2>mytrackingcode2</com:trackingCode2>
                </history:trackingCode>
                <history:registered>1</history:registered>
                <history:invited>1</history:invited>
                <history:attended>3</history:attended>
            </history:meetingUsagePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>1</serv:total>
                <serv:returned>1</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Voor beeld van LstmeetingattendeePreliminaryHistory- aanvraag:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <webExID>User</webExID>
            <password></password>             <siteName>testsite</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstmeetingattendeePreliminaryHistory">
            <startTimeScope>
                <sessionStartTimeStart>4/23/2018 00:00:00</sessionStartTimeStart>
                <sessionStartTimeEnd>4/24/2018 11:59:59</sessionStartTimeEnd>
            </startTimeScope>
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
                <listMethod>EN</listMethod>
            </listControl>
            <order>
                <orderBy>TIJD</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
                <orderBy>CONFID</orderBy>
                <orderAD>ASC</orderAD>
            </order>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

LstmeetingattendeePreliminaryHistory- respons voorbeeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>CONTROLEREN</serv:result>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="history:lstmeetingattendeePreliminaryHistoryResponse">
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:company>XYZ</history:company>
                <history:title>DJ</history:title>
                <history:phoneNumber>1222654-3210,,,,</history:phoneNumber>                 <history:address1>1 straat</history:address1>
                <history:address2>XYZ</history:address2>
                <history:city>SanJose</history:city>
                <history:state>Authority</history:state>
                <history:country>VERENIGDE STATEN</history:country>
                <history:zipCode>95111</history:zipCode>
                <history:name>gebruikers Test2</history:name>
                <history:email>ut2@qa.webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:13:06</history:joinTime>
                <history:participantType>DEEL NEMER</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>zzz zzzz</history:name>
                <history:email>z6@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:14:10</history:joinTime>
                <history:participantType>DEEL NEMER</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
                <history:meetingKey>800150023</history:meetingKey>
                <history:confName>200804231215</history:confName>
                <history:name>host testen</history:name>
                <history:email>testuser@webex.com</history:email>
                <history:joinTime>04/23/2018 19:12:42</history:joinTime>
                <history:participantType>DEEL NEMER</history:participantType>
                <history:confID>93115261364733685</history:confID>
            </history:meetingAttendeePreliminaryHistory>
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>3</serv:total>
                <serv:returned>3</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

SIP-URL en Skype-URL retour neren via GLA GetsessionInfo API

Er zijn twee nieuwe elementen <sipURL> en <skypeURL>, toegevoegd aan het antwoord bij het bellen van de GLA GetSessionInfo- API. Deze elementen zijn basis elementen die voor anonieme toegang kunnen worden geretourneerd.

 • <sipURL> kan worden gebruikt om deel te kunnen maken aan vergaderingen vanuit een Telepresence-of een ander Cisco-video apparaat. Op deze manier moeten alleen vergaderingen die gebruikmaken van de versie 1,0 of 2,0 van het Cisco-video platform, GetSessionInfo het element retour neren <sipURL> .

 • <skypeURL> kan worden gebruikt om vergaderingen bij te wonen vanuit een micro soft Skype-app, zonder beperkingen of voor waarden, zodat deze kan worden teruggestuurd voor elk gesprek.

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

Antwoord voorbeeld:

SIP-URL en vergaderings koppeling retour neren via GetMeeting- API

Er zijn drie nieuwe elementen, <isCETMeeting>, <meetingLink>en <sipURL>, toegevoegd aan het antwoord bij het bellen van de GetMeeting- API.

 • <isCETMeeting> geeft aan of de vergadering een Cisco-video platform gebruikt (ondersteunt telepresence en video).

 • <meetingLink> kan worden gebruikt om verbinding te maken met vergaderingen.

 • <sipURL> kan worden gebruikt om deel te kunnen maken aan vergaderingen vanuit een Telepresence-of een ander Cisco-video apparaat. Op deze manier moeten alleen vergaderingen die gebruikmaken van de versie 1,0 of 2,0 van het Cisco-video platform, GetMeeting het element retour neren.

Beïnvloede API's:

 • GetMeeting

GetMeeting- respons voorbeeld:

XML API 11.0.0 SP13-updates

Aankondiging van afschaffing van het <siteID> element in de bovenliggende <securityContext>

Cisco plant om het <siteID> element in het bovenliggende element uit te nemen <securityContext> en te vervangen door de <siteName>. Vanwege een groot aantal <siteID> elementen die vaak worden gewijzigd tijdens site migraties, maken organisaties hoge onderhouds kosten om dit element te blijven gebruiken. Dit is een melding die twee jaar voorafgaand wordt gegeven.

 • Voor bestaande Webex-klanten vindt de overgang plaats op 1 mei 2020.

 • Nieuwe klanten moeten het -element vanaf 1 mei 2018 gebruiken.<siteName>

 • Klanten die integraties uitvoeren met CI, Spark of het Atlas-systeem, moeten het -element vanaf 1 mei 2018 gebruiken.<siteName>

Beïnvloede API's:

 • <siteName>

 • <securityContext>

Gegevens validatie van de <tollCallInData><tollFreeCallInData> elementen en

Vanaf 1 juni 2018 worden zowel de <tollCallInData> als de <tollFreeCallInData> api's geverifieerd. Dit is van invloed op de <CreateUser> and- <SetUser> api's.

Sites die gebruikmaken van niet-geldige teken reeksen of onjuiste teken reeksen in hun gesprek in gegevens, moeten de reeksen corrigeren om gegevens validatie door te voeren.

Hieronder vindt u voor beelden van createuser en SetUser, tollCallInData en tollFreeCallInData in de juiste indeling:

<tspAccount>
    <tspAccount>
        <tollFreeCallInNumber>86, 123, 4567000</tollFreeCallInNumber>
        <tollFreeCallInData>1, 86</tollFreeCallInData>
        <accountIndex>1</accountIndex>
        <tollCallInNumber>86, 123, 4567890</tollCallInNumber>
        <tollCallInData>0, 86</tollCallInData>
        <subscriberAccessCode>12341234</subscriberAccessCode>
        <participantAccessCode>12341234</participantAccessCode>
        <createOnBridge>onwaar</createOnBridge>
        <defaultFlag>onwaar</defaultFlag>
    </tspAccount>
</tspAccount>
...

XML API 11.0.0 SP12-updates

Twee nieuwe API 's SetContact en DelContacts

Het XML-API-schema had voorheen alleen de twee Api's CreateContacts en LstContacts, die geen volledig beheer van gebruikers contacten aanbieden. We hebben de volgende twee nieuwe Api's, SetContact en DelContacts toegevoegd om betere functionaliteit te bieden voor het beheren van de contact persoon van de gebruiker met de XML-API.

API

Aantekeningen

SetContact

Bel deze API om de contact gegevens, zoals e-mail, naam, titel en taal, te wijzigen.

Beperkingen

 • Als de contact persoon niet wordt gevonden door het contactEmail -element, wordt de uitzonde ring 140004 ' contact persoon niet gevonden ' geretourneerd

 • Als de Webex-site geen specifieke taal ondersteunt, wordt de uitzonde ring 030060 ' geen geldige taal ' weer gegeven

 • Als het nieuwe e-mail adres waarnaar de gebruiker moet worden gewijzigd een duplicaat is met een andere contact persoon in de lijst met mijn contactpersonen , wordt het e-mail bericht van de uitzonde ring 140001 gebruikt door een andere contact persoon.

DelContacts

Bel deze API om een of meer contact personen uit de lijst met mijn contactpersonen te verwijderen op basis van bepaalde e-mails.

contactID wordt geretourneerd als de opgegeven e-mail kan worden gevonden in de lijst met mijn contactpersonen en de opgegeven e-mail negeert als deze niet in de mijn contactpersonen lijst staat.

Als er geen e-mails worden gevonden in de lijst met mijn contactpersonen, wordt de uitzonde ring 00015 (Sorry, geen record gevonden) weer gegeven.

Beïnvloede API's:

 • SetContact

 • DelContacts

Voor beeld van SetContact- aanvraag:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>Site naam</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.SetContact">
            <contactEmail>E-mail adres contact persoon</contactEmail>
           <contact>
                <name>Naam nieuwe contact persoon</name>
                <email>E-mail adres nieuwe contact persoon</email>
                <title>Nieuwe titel</title>
                <company>Nieuw bedrijf</company>
                <notes>Nieuwe aantekeningen</notes>
                <url>Nieuwe koppeling</url>
                <phones>
                    <phone>1,, 408 # # # # # #,,,,</phone>                     <mobilePhone>1,, 408 # # # # # #,,,,</mobilePhone>                     <fax>1,, 408 # # # # # #,,,,</fax>                 </phones>                 <address>                     <address1>Nieuw adres 1</address1>
                    <address2>Nieuw adres 2</address2>
                    <city>Nieuwe stad</city>
                    <state>Nieuwe status</state>
                    <zipCode>Nieuw post code</zipCode>
                    <country>Nieuw bedrijf</country>
                </address>
                <language>Nieuwe taal</language>
            </contact>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

SetContact- respons voorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>CONTROLEREN</serv:result>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:setContactResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"/>
    </serv:body>
</serv:message>

Voor beeld van DelContacts- aanvraag:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
      <siteName>Site naam</siteName>
      <webExID>UserID</webExID>
       <password>UserPWD</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.DelContacts">
        <contactEmail>contact1@qa.webex.com</contactEmail>
        <contactEmail>contact2@qa.webex.com</contactEmail>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

Voor beelden van DelContacts- antwoorden:


In dit voor beeld worden twee bestaande contact personen uit de lijst met mijn contactpersonen verwijderd.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>CONTROLEREN</serv:result>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="ep:delContactsResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <ep:contactID>31830997</ep:contactID>
            <ep:contactID>31831002</ep:contactID>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>


In dit voor beeld worden de e-mail berichten niet in de mijn contactpersonen lijst weer gegeven.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>VERZUIM</serv:result>
            <serv:reason>Sorry, geen record gevonden</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

XML API 11.0.0 SP11-updates

Nieuwe API LstTrainingPollResultsHistory

De LstTrainingPollResultsHistory- API is oorspronkelijk geïmplementeerd in de URL-API. Op verzoek van de klant wordt deze nu geïmplementeerd in de XML-API.

Enquête resultaten worden weer gegeven door een Training Center SessionKey te plaatsen . De API kan worden aangevraagd door de Training Center-sessie eigenaar of een sitebeheerder.


De verbeterde instelling voor TC-enquête moet worden ingeschakeld voordat de resultaten van trainings enquêtes worden opgeslagen in de Webex-Data Base:

Beïnvloede API's:

 • LstTrainingPollResultsHistory

Voor beeld van LstTrainingPollResultHistory- aanvraag:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
   xsi:schemaLocation="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service
   http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/service.xsd">
    <header>
        <securityContext>
            <!-- <returnAdditionalInfo>true</returnAdditionalInfo> -->
            <webExID>ut2</webExID>
            <password>XXXXXXX</password>
            <siteName>testsite1</siteName>
        </securityContext>
    </header>
    <body>
        <bodyContent
xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstTrainingPollResultsHistory"
            xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
            <listControl>
                <startFrom>1</startFrom>
                <maximumNum>10</maximumNum>
            </listControl>
            <confID>81722715648558691</confID>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>


De aanvraag is alleen voor T32/XML API-11.0.0.

LstTrainingPollResultHistory- respons voorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>CONTROLEREN</serv:result>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:lstTrainingPollResultsHistoryResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>2</serv:total>
                <serv:returned>2</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:sessionInfo>
                <history:sessionKey>81901776767288734</history:sessionKey>
                <history:confName>TC-enquête toets 20171220 1635</history:confName>
                <history:host>John Doe</history:host>
            </history:sessionInfo>
            <history:polls>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Test</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:54:48</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 16:58:07</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test vraag 1 (multi-Choice/enkel-antwoord)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test antwoord 4</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test antwoord 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">test antwoord 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>test antwoord 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test antwoord 2</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test antwoord 1</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>onwaar</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Geen antwoord</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>onwaar</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test vraag 2 (multi-choiec. meerdere antwoorden)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>test antwoord D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>antwoord toets C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">antwoord toets B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice correct="true">toets antwoord A</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test antwoord B, toets antwoord A</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>true</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>test antwoord D, antwoord C testen, antwoord B testen, antwoord A testen</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>onwaar</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Geen antwoord</history:pollResponse>
                                    <history:isCorrect>onwaar</history:isCorrect>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>test vraag 2 (kort antwoord)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465742</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans1</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465747</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>ans2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465752</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Geen antwoord</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
                <history:poll>
                    <history:pollDesc>Enquête</history:pollDesc>
                    <history:timeLimit>300</history:timeLimit>
                    <history:startTime>12/20/2017 16:58:57</history:startTime>
                    <history:endTime>12/20/2017 17:02:39</history:endTime>
                    <history:numAttendees>3</history:numAttendees>
                    <history:questions>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>1</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>enquête vraag 1 (multi-choiec/sinngle-antwoord)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>1</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>enquête antwoord 3</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>enquête antwoord 2</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>enquête antwoord 1</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>enquête antwoord 3</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>enquête antwoord 2</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Geen antwoord</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>2</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>enquête vraag 2 (multi-choiec/multi-answer)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>2</history:questionType>
                            <history:answerChoices>
                                <history:answerChoice>enquête antwoord D</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>enquête antwoord C</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>enquête antwoord B</history:answerChoice>
                                <history:answerChoice>enquête beantwoord een</history:answerChoice>
                            </history:answerChoices>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>enquête antwoord D, enquête antwoord C</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>enquête antwoord C, enquête antwoord B</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Geen antwoord</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                        <history:question>
                            <history:questionSequence>3</history:questionSequence>
                            <history:questionDesc>enquête vraag 3 (kort antwoord)</history:questionDesc>
                            <history:questionType>3</history:questionType>
                            <history:attendees>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465757</history:username>
                                    <history:fullName>test</history:fullName>
                                    <history:email>test@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>AAA</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465762</history:username>
                                    <history:fullName>test2</history:fullName>
                                    <history:email>test2@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>BBB</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                                <history:attendee>
                                    <history:username>2128465767</history:username>
                                    <history:fullName>test3</history:fullName>
                                    <history:email>test3@qa.webex.com</history:email>
                                    <history:pollResponse>Geen antwoord</history:pollResponse>
                                </history:attendee>
                            </history:attendees>
                        </history:question>
                    </history:questions>
                </history:poll>
            </history:polls>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Het antwoord is anders als de vergadering niet wordt gevonden, niet bij de gebruiker wordt aangevraagd of als de gebruiker die het verzoek heeft gevraagd, niet ook een sitebeheerder is.

Antwoord voorbeeld:

<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>VERZUIM</serv:result>
            <serv:reason>Sorry, geen record gevonden</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>ELEKTRISCHE</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Nieuwe attendeeSendVideo- optie in de api's CreateTrainingSession, SetTrainingSessionen GetTrainingSession

Omdat de opties die beschikbaar zijn bij het plannen van een Training Center-sessie omvatten het verzenden van video, heeft de XML-API nu de optie AttendeeSendVideo toegevoegd om api's voor Training Center sessies te maken, ophalen en instellen.

Beïnvloede API's:

 • CreateTrainingSession

 • SetTrainingSession

 • GetTrainingSession

Ontwerp

De optie is opgeslagen in DB-tabel WbxMMConfParam/paramvalue als param = ' optionSupportSendVideo '

CreateTrainingSession- verzoek updates:

SetTrainingSession- verzoek updates:


De aanvraag is alleen voor T32/XML API-11.0.0.

GetTrainingSession antwoorden bijwerken:

Wijziging van conf- grootte limiet maxi maal 128 weergave tekens

De naam van de teken reeks van de conferentie is nu beperkt tot maxi maal 128 weergave tekens. Deze wijziging wordt afgestemd op de beperking voor de J2EE-start pagina. Als een API-verzoek de conf bevat die leeg is of langer is dan de lengte van een 128-weergave teken, wordt het volgende fout bericht weer gegeven:

"060065 ongeldige invoer conferentie naam. De vergaderings naam mag niet leeg zijn of groter zijn dan de maximale lengte van het weergave teken 128. "

Beïnvloede API's:

 • ConfName

Uitzonderings bericht gewijzigd in API LstRecording

Het uitzonderings bericht dat wordt gegenereerd als de tijd Scope van de query de maximum limiet van de API-LstRecording overschrijdt, is gewijzigd. Query's ondersteunen standaard vier weken aan opnamen. Verzoeken van meer dan vier weken worden het volgende fout bericht weer gegeven:

"999999 overschrijdt Maxi maal 28 dagen voor querying time".

Beïnvloede API's:

 • LstRecording

XML API 11.0.0 SP10-updates

De XML API 11,0 SP10-update heeft geen schema wijzigingen.