1

Selecteer tijdens een gesprek Meer gespreksbeheer > Parkeren via de opties tijdens een gesprek.

2

Haal het gesprek van een ander apparaat op of hervat het gesprek op het huidige apparaat.