De Cisco Webex met de cloud verbonden UC-services inschakelen in Control Hub

Schakel Cloud-Connected UC-services in, zoals Deployment Insights en Analytics, om informatie te verzamelen over uw implementatie op locatie en ook analysegegevens te bekijken. U kunt deze services inschakelen op basis van uw vereisten.

1

Ga vanuit de klantweergave in Cisco Webex Control Hub naar Services > VerbondenUC. Klik op de kaart UC Management op Inventaris.

De lijst met clustergroepen met de beschrijving, status, clusters en knooppunten wordt weergegeven.
2

Klik op Details naast de clustergroep waaraan het knooppunt toebehoort.

De pagina Inventaris wordt weergegeven met de lijst van clusters die tot de geselecteerde clustergroep behoren.
3

Klik op de Details naast de cluster waar het knooppunt aan toebehoort.

De naam van het knooppunt met de versie, het product en de status wordt weergegeven.
4

Klik op het weglatingspictogram ⋮ naast Gebeurtenisgeschiedenis en kies Servicebeheer.

De pagina Servicebeheer wordt weergegeven met de lijst met services, zoals Deployment Insights en Analytics.
5

Gebruik de knop voor in-/uitschakelen om de service in te schakelen die u nodig hebt.

6

Lees het bevestigingsbericht Gegevensverzameling op het scherm, vink het selectievakje Ja, ga akkoord en klik op Verzenden .