Vanuit Cisco Webex-instellingen kunt u uw activeringscode ophalen zonder dat u beheerder hoeft te zijn. Kunt u deze activeringscode gebruiken om uw apparaat in te stellen voor de eerste keer of opnieuw te registreren.


  • U kunt op dit moment geen verbinding maken met Cisco Webex Teams vanuit persoonlijke modus. Dit betekent dat, onder andere, draadloos delen en gesprekken doorverbinden van en naar de app niet beschikbaar zijn.

  • Als u een nieuw apparaat hebt of een apparaat hebt dat is geregistreerd bij een andere gespreksservice, moet dit apparaat softwareversie CE9.0.1 of hoger hebben.

  • Uw persoonlijke apparaat heeft de dezelfde rechten voor Webex Call en Webex Call Service Connect als uw Cisco Webex-gebruiker.

  • Uw persoonlijke vergaderingen worden op het scherm van het apparaat weergegeven. In sommige agenda-apps kunt u vergaderingen als privé markeren, waarmee de titel van de vergadering wordt verborgen op het apparaat.

1

Als uw apparaat eerder is geregistreerd bij Cisco Webex of een andere gespreksservice, moet u de fabrieksinstellingen van uw apparaat eerst herstellen.

Selecteer de apparaatnaam in het startscherm en ga naar Instellingen. Selecteer Fabrieksinstellingen en bevestig dat u het apparaat wilt resetten.

2

Vanuit Cisco Webex-instellingen maakt u een nieuw apparaat door Mijn apparaten en Activeringscode genereren te selecteren. De activeringscode wordt ook naar uw e-mailadres verzonden.

3

Doorloop de installatiewizard op uw apparaat. Wanneer u het gedeelte bereikt met Een gespreksservice kiezen, selecteert u Cisco Webex en typt u de activeringscode die u hebt gemaakt.

Voltooi de stappen in de wizard en dan is uw apparaat gereed voor gebruik.

4

Na de installatie kunt u uw apparaat zien bij de Cisco Webex-instellingen onder Mijn apparaten. Via deze pagina kunt u ook de apparaatnaam wijzigen en deze deactiveren.

U kunt de apparaatnaam wijzigen door het pictogram te selecteren en vervolgens Apparaatinstellingen te selecteren. Gebruik een beschrijvende naam die het makkelijker maakt het apparaat te herkennen, bijvoorbeeld Lisa thuiskantoor.