Automatische detectie van video apparaten in de buurt in-of uitschakelen

Standaard probeert uw app automatisch te detecteren en verbinding te maken met video apparaten in de buurt. U kunt deze instelling wijzigen zodat u elke keer hand matig verbinding moet maken met een apparaat.

U kunt deze instellingen wijzigen door naar instellingen te gaan > Apparaaten tik vervolgens op apparaten detecteren om automatische detectie van video apparaten in de buurt in of uit te scha kelen.


Als u automatische detectie hebt ingeschakeld, kunt u kiezen of u altijd wilt weer geven of verbinden om aan te geven of er een video apparaat is verbonden.

Hand matig verbinding maken met een video apparaat in de buurt

U kunt hand matig verbinding maken met een video apparaat, zelfs als u verbonden bent met een ander apparaat of als automatische verbinding is uitgeschakeld.

Open de app en tik op verbinding maken met een apparaat. Tik vervolgens op de naam van het video apparaat om er verbinding mee te maken.


Als u al bent verbonden met een video apparaat, tikt u op de naam van het apparaat en tikt u vervolgens op een ander apparaat gebruiken. Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken niet in de lijst wordt weer gegeven, tikt u op apparaatnaam opgeven en zoekt u naar de naam van het apparaat.

Inhoud delen op een apparaat

Net als bij de Webex meetings-bureau blad-app kunt u uw scherm rechtstreeks vanuit uw mobiele app delen met een video apparaat.

Nadat u verbinding hebt gemaakt met een video apparaat, tikt u op de naam van het video apparaat en tikt u op delen op apparaat. Tik op Start > Uitzending starten om te beginnen met het delen van uw scherm. Als u wilt stoppen met delen, tikt u op het rode klok pictogram en tikt u op stoppen.

Verbinding maken met een vergadering via een video apparaat

Nadat u verbinding hebt gemaakt met een video-apparaat, kunt u verbinding maken met een vergadering zonder dat u hoeft deel te genomen aan de vergadering vanaf uw mobiele apparaat. Nadat u verbinding hebt gemaakt, kunt u rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat toegang krijgen tot de bedienings elementen voor vergaderingen.

Automatische detectie van video apparaten in de buurt in-of uitschakelen

Standaard probeert uw app automatisch te detecteren en verbinding te maken met video apparaten in de buurt. U kunt deze instelling wijzigen zodat u elke keer hand matig verbinding moet maken met een apparaat.

U kunt deze instellingen wijzigen door naar meer te gaan > Instellingen > Apparaaten tik vervolgens op apparaten detecteren om automatische detectie van video apparaten in de buurt in of uit te scha kelen.


Als u automatische detectie hebt ingeschakeld, kunt u kiezen of u altijd wilt weer geven of verbinden om aan te geven of er een video apparaat is verbonden.

Hand matig verbinding maken met een video apparaat in de buurt

U kunt hand matig verbinding maken met een video apparaat, zelfs als u verbonden bent met een ander apparaat of als automatische verbinding is uitgeschakeld.

Open de app en tik op verbinding maken met een apparaat. Tik vervolgens op de naam van het video apparaat om er verbinding mee te maken.


Als u al bent verbonden met een video apparaat, tikt u op de naam van het apparaat en tikt u vervolgens op een ander apparaat gebruiken. Als het apparaat waarmee u verbinding wilt maken niet in de lijst wordt weer gegeven, tikt u op apparaatnaam opgeven en zoekt u naar de naam van het apparaat.

Inhoud delen op een apparaat

Net als bij de Webex meetings-bureau blad-app kunt u uw scherm rechtstreeks vanuit uw mobiele app delen met een video apparaat.

Nadat u verbinding hebt gemaakt met een video apparaat, tikt u op de naam van het video apparaat en tikt u vervolgens op scherm delen. Als u wilt stoppen met delen, tikt u op het Webex-pictogram en tikt u vervolgens op delen stoppen.

Verbinding maken met een vergadering via een video apparaat

Nadat u verbinding hebt gemaakt met een video-apparaat, kunt u verbinding maken met een vergadering zonder dat u hoeft deel te genomen aan de vergadering vanaf uw mobiele apparaat. Nadat u verbinding hebt gemaakt, kunt u rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat toegang krijgen tot de bedienings elementen voor vergaderingen.

Een vergadering starten tijdens het delen met een video apparaat

U kunt een Webex-vergadering starten terwijl u uw scherm deelt met een video apparaat. Wanneer de vergadering begint, wordt u al inhoud gedeeld.

Nadat u verbinding hebt gemaakt met een apparaat, tikt u op scherm delen. Als u klaar bent om de vergadering te starten, opent u de app opnieuw en tikt u op vergadering verplaatsen naar apparaat.