In dit artikel wordt de whiteboardfunctie op gedeelde apparaten beschreven.

Met de Webex Teams-app kunt u whiteboards opslaan in een Webex Teams-omgeving en deze delen met andere deelnemers. U kunt uw whiteboards ook via e-mail verzenden om samen te werken met personen binnen en buiten uw organisatie.

Een whiteboard maken

1

Tik op het pictogram Whiteboard Whiteboard-pictogram op het startscherm.


Als u nog geen whiteboard tijdens uw sessie hebt gemaakt, wordt een nieuw whiteboard geopend.

Als u reeds een of meerdere whiteboards tijdens uw sessie hebt gemaakt, wordt het laatste whiteboard geopend. Tik op om een nieuwe whiteboard te openen.

2

Teken op het whiteboard met uw vingers of een pen. Kies uit verschillende kleuren en verwijder lijnen met het gum. Tik op om een stap terug te gaan. Met de knop Opnieuw kunt u terughalen wat u zojuist hebt verwijderd. Tik op en vervolgens op . U kunt de stappen die u ongedaan hebt gemaakt, opnieuw uitvoeren tijdens de huidige whiteboardsessie. Tik op om een plaknotitie aan te maken.


 

Om het penformaat te wijzigen, tikt u op het penpictogram om de opties te openen . Tik om de gewenste lijndikte te selecteren.

Als u wilt in- en uitzoomen op het beeld, knijpt u uit en in op het tipscherm. U kunt inzoomen tot maximaal 3x. U kunt ingezoomd het whiteboard rond verplaatsen door met twee vingers te drukken en in de richting die u wilt te vegen om de afbeelding hiernaar te verplaatsen.

Het whiteboard biedt een oneindig canvas waar u eindeloos kunt tekenen en schrijven. Swipe met twee vingers in eender welke richting.Tik tweemaal op het pictogram Gum om het whiteboard te wissen en tik op .

3

Tik op het kruis in de rechterbovenhoek wanneer u het whiteboard wilt verlaten. Als u de sessie wilt beëindigen, tikt u op de naam van het apparaat in het startscherm en selecteert u Sessie beëindigen.


Een whiteboard maken tijdens een gesprek of vergadering

1

Tik tijdens het gesprek op . Als u het pictogram niet ziet, tikt u op het scherm.

2

Wanneer u een whiteboard in een gesprek opent, begint u automatisch met het delen van dat whiteboard met anderen in het gesprek. U kunt de avatar van de deelnemer zien of de initialen van het apparaat met het whiteboard, zodat u kunt volgen wie het tekent.3

Tik op Gereed wanneer u klaar bent. Uw whiteboard wordt nog steeds gedeeld met de deelnemers in het gesprek. Tik op om weer op uw whiteboard verder te werken of tik op Delen beëindigen om het delen van uw whiteboard te beëindigen.

Als u uw whiteboard wilt opslaan, tikt u op Whiteboard in het startscherm wanneer het gesprek is beëindigd. Selecteer Opslaan om het bestand op te slaan in een Webex Teams-omgeving of om het via e-mail te verzenden.

Een bestaand whiteboard openen

Als u meerdere whiteboards maakt tijdens een sessie, wordt elk nieuw board aan de lijst met bestaande whiteboards toegevoegd. U kunt dit scherm gebruiken om whiteboards te openen die u hebt gemaakt in de huidige sessie.

1

Tik op het pictogram Whiteboard Whiteboard-pictogram op het startscherm.


Als er tijdens een sessie een of meerdere whiteboard werden gemaakt, verschijnt het laatste whiteboard.
2

Tik op om de lijst met whiteboards te openen. Tik vervolgens op het whiteboard dat u wilt openen.


Een whiteboard verwijderen

U kunt uw whiteboards verwijderen wanneer u de sessie beëindigt, maar ook rechtstreeks vanuit het whiteboardscherm of uit de lijst met bestaande whiteboards verwijderen. De gemaakte whiteboards worden daar opgeslagen en blijven tijdens uw sessie beschikbaar. Wanneer het apparaat in slaapstand gaat, worden de opgeslagen whiteboards in de lijst automatisch verwijderd.

Als u de op uw bureauapparaat gemaakte whiteboards wilt behouden, kunt u deze opslaan in een Webex Teams-omgeving of via e-mail verzenden.

1

Tik op het pictogram Whiteboard Whiteboard-pictogram op het startscherm.


Als er tijdens een sessie een of meerdere whiteboard werden gemaakt, verschijnt het laatste whiteboard.

2

Tik op Knop Verwijderen in de linkerbenedenhoek en Verwijder.


U kunt ook op tikken om de lijst met bestaande whiteboards te openen. Tik op Knop Verwijderen en selecteer welke whiteboards u wilt verwijderen. Tik op en bevestig uw keuze in het dialoogvenster.

Een kopie van een whiteboard maken

1

Tik op het pictogram Whiteboard Whiteboard-pictogram op het startscherm.


Als u nog geen whiteboard tijdens uw sessie hebt gemaakt, wordt een nieuw whiteboard geopend.

Als u reeds een of meerdere whiteboards tijdens uw sessie hebt gemaakt, wordt het laatste whiteboard geopend. Tik op om een nieuwe whiteboard te openen.

2

Als u een kopie van het whiteboard wilt maken, tikt u op in de linkerbenedenhoek. De kopie wordt opgeslagen in het menu Whiteboard en u kunt op dezelfde manier verder werken als op eender welk andere whiteboard.