Spraaktoetsenbord

Hier volgt een beschrijving van hoe u uw visuele toetsenbord kunt gebruiken.

  • Als u door de tekens wilt bladeren, beweegt u uw hoofd naar links en naar rechts.

  • Als u een teken wilt invoeren, zegt u het overeenkomstige woord onder de letter die u wilt invoeren. Als u bijvoorbeeld de letter b wilt invoeren, zegt u Bravo.

  • U kunt meerdere letters in één keer invoeren door de corresponderende woorden achter elkaar te zeggen. Als u bijvoorbeeld de naam Becky wilt invoeren, zegt u Bravo Echo Charlie Kilo Yankee.

  • Als u de manier wilt wijzigen waarop gegevens in tekstvelden worden ingevoerd, zegt u A B C-modus, Symbolen of Cijfers.

  • Wanneer u klaar bent met het invoeren van de tekst, zegt u de actieopdracht voor Verzenden die op het scherm wordt weergegeven. In het bovenstaande voorbeeld is de actie voor verzenden Verzenden.

  • Als u uw invoer wilt wissen, zegt u Backspace om de laatste letter te wissen of Tekst wissen om alles te wissen.

  • Als u de laatste invoer ongedaan wilt maken, zegt u Ongedaan maken.


Het teken hoeft niet zichtbaar te zijn op het scherm om te worden ingevoerd.

Dicteren gebruiken

Met dicteren kunt u natuurlijke taal gebruiken om informatie in te voeren.

1

Om meer invoeropties te bekijken, zegt u Meer opties.

2

Als u wilt overschakelen naar de dicteermodus, zegt u Dicteren.

3

Zeg de woorden die u wilt invoeren.


 

Zeg punt com om de tekst .com in te voeren.

4

Wanneer u klaar bent met dicteren, geeft de HMT de gegenereerde tekst weer op het scherm.

Spraakopdrachten

Aanmelden

Spraakopdracht

Actie

Code scannen

Verifieert met een QR-code

Gebruikersnaam en wachtwoord opgeven

Verifieert met een gebruikersnaam en wachtwoord

Hoofdfuncties

Spraakopdracht

Actie

Afmelden

Afmelden bij Expert op aanvraag

Pagina links/pagina rechts

Hiermee gaat u naar 1 pagina links/rechts

Direct

Doorzoekt uw directe omgevingen en toont een lijst met contactpersonen

Groep

Hiermee zoekt u naar groepsomgevingen

Teams weergeven

Hiermee worden bestaande teams weergegeven

Selecteer item <itemnummer>

Hiermee selecteert u het item dat is gekoppeld aan het opgegeven itemnummer.

Direct zoeken

Hiermee doorzoekt u uw directe omgevingen

Teams zoeken

Hiermee wordt het team gezocht

Hulp vragen (vanuit geselecteerd team)

Hiermee verzendt u een verzoek om hulp naar alle teamleden

Teamleden zoeken

Hiermee zoekt u naar een teamlid

Bellen

Hiermee belt u de geselecteerde contactpersoon

Hulp vragen (vanuit geselecteerde contactpersoon)

Hiermee verzendt u een verzoek om hulp naar de geselecteerde contactpersoon

Gesprek annuleren

Hiermee annuleert u een gesprek

Gesprekken

Spraakopdracht

Actie

Meer besturingselementen/besturingselementen verbergen

Hiermee wordt het menu met besturingselementen weergegeven en verborgen

Belichtingsniveau 1...5

Hiermee wijzigt u het belichtingsniveau

Volumeniveau 1...5

Hiermee wijzigt u het volumeniveau

Zoomniveau 1...5

Hiermee wijzigt u het zoomniveau

Foto maken

Hiermee maakt u een foto van de huidige cameraweergave

Gesprek onderbreken/hervatten

Hiermee pauzeert u het audio- en videosignaal tot u het gesprek hervat

Schermopname maken

Hiermee maakt u een schermopname van een gedeeld scherm

Gesprek beëindigen

Hiermee wordt het videogesprek beëindigd

Toetsenbordopdrachten

Spraakopdracht

Actie

Letters

Hiermee schakelt u het toetsenbord naar een alfabetisch toetsenbord om letters in te kunnen voeren

Cijfers

Hiermee schakelt u het toetsenbord naar een numeriek toetsenbord om cijfers in te kunnen voeren

Symbolen

Hiermee schakelt u het toetsenbord naar een symbolentoetsenbord zodat u symbolen in kunt voeren

ABC-modus

Hiermee schakelt u het toetsenbord naar een toetsenbord in ABC-modus

Meer opties/opties verbergen

Hiermee worden toetsenbordopties weergegeven en verborgen

Beveiligd invoeren

Hiermee wordt de invoermodus overgeschakeld naar Beveiligd

Normaal invoeren

Hiermee wordt de invoermodus overgeschakeld naar Normaal

Dicteren

Hiermee activeert u Dicteren en voert u tekst in op basis van spraakherkenning

Code scannen

Hiermee scant u een QR-code

Zaklamp aan/uit

Hiermee zet u de zaklamp aan/uit

Toetsenbord sluiten

Hiermee sluit u het toetsenbord

Backspace

Hiermee verwijdert u het laatste teken

Tekst wissen

Hiermee wist u de tekst in het invoervak

Ongedaan maken

Hiermee wordt de laatste invoer ongedaan gemaakt

Accepteren

Hiermee wordt de ingevoerde informatie geaccepteerd

Algemene opdrachten

Spraakopdracht

Actie

Navigeer naar start

Hiermee gaat u naar het startscherm

Terug navigeren

Hiermee gaat u naar het vorige scherm

Mijn besturingselementen

Hiermee gaat u naar het configuratiescherm van het systeem

Microfoon dempen

Hiermee wordt de microfoon tijdelijk gedempt

Mijn meldingen

Hiermee wordt de sectie Meldingen geopend

Recente toepassingen

Hiermee opent u toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd

Help weergeven

Hiermee wordt een pop-upvenster weergegeven met Help voor opdrachten die betrekking hebben op het huidige scherm