Webex voor BroadWorks-probleemoplossing

Problemen met Webex for BroadWorks oplossen

Dit document is bedoeld voor technische personen van serviceproviders die zichzelf en hun klanten ondersteunen. We verwachten dat u enige vertrouwdheid met probleemoplossing hebt in het algemeen, logboeken lezen en werken met abonnee-cases.

Het artikel is opgedeeld in drie belangrijke delen:

  • Resources, die een lijst is met hulpmiddelen, het lezen van materiaal, logboeken en contactpersonen die u mogelijk nodig hebt.
  • Processen, die enkele van de handelingen beschrijven die u kunt uitvoeren tijdens het oplossen van een klantprobleem.
  • Specifieke problemen , waarbij problemen worden gecategoriseerd en vermeld waarvan bekend is dat ze zich voordoen, hoe u ze kunt spotten en hoe u dezekunt oplossen.

Wijzigingsgeschiedenis

Datum

Wijzigen

Gedeelte

13 april 2021

Informatie toegevoegd over Cisco Webex connectior van de bruikbaarheid

Resources voor probleemoplossing

8 december 2020

Bijgewerkt document. Rebranding Webex Teams naar Webex (app).

Foutcodes voor eindgebruikers toegevoegd

Specifieke problemen

3 november 2020

Webview gespreksinstellingen toegevoegd

Specifieke problemen

22 oktober 2020

Nieuw document geïntroduceerd