1

Tik op uw profielfoto en kies meldingen.

2

Tik op bericht voorbeeld tonen om de voorbeeldtekst uit te schakelen.