1

Tik op uw profielfoto en kies meldingen.

2

Tik op bericht voorbeeld weer geven om voorbeeld tekst uit te scha kelen.