Klik in de vergadering op meer opties > uitnodigen en herinneren of selecteer vergadering kopiëren en deel de koppeling in een e-mailadres of chatbericht.

Deelnemers hoeven geen Webex-account te krijgen. De e-mail uitnodiging bevat alle gegevens die ze nodig hebben om deel te nemen.


 

Deel een handleiding aan de slag met deelnemers om ze te helpen met beginnen.