1

Klik in het berichtengebied op bijlageen selecteer delen uit.

2

Kies waar u de bestanden in de directory van uw vak wilt toevoegen. Klik op toevoegen , selecteer uploaden, Sleep uw bestanden en klik vervolgens op uploaden.