Wanneer een alternatieve host een vergadering start, mag de vergadering de alternatieve host niet vragen om een pincode.

1

Ga in de moderne weergave naar Voorkeuren > Mijn persoonlijke ruimte.

2

Schakel het selectievakje Anderen mijn vergaderingen in persoonlijke ruimten laten hosten zonder mij in.

3

Selecteer een van de volgende opties:

  • Iedereen met een hostaccount toestaan op deze site of iedereen die deelneemt vanaf een geverifieerd Cisco-videoapparaat om een alternatieve host voor mijn vergaderingen in een persoonlijke ruimte te worden

  • Mij alternatieve hosts voor mijn vergaderingen in een persoonlijke ruimte laten kiezen

Deze instellingen zijn van toepassing op alle vergaderingen in uw persoonlijke ruimte (directe en geplande vergaderingen).

4

Als u ervoor hebt gekozen in stap 3 alternatieve hosts te kiezen, voert u nu hun e-mailadressen in (gescheiden door komma's).

5

Selecteer Opslaan.