Watermerk
2 apr. 2018 | weergave(n) | personen vonden dit nuttig

Verwijzing WebEx-specifiek CSV-bestand exporteren en importeren in Cisco Spark Control Hub

Verwijzingen WebEx-specifiek CSV-bestand exporteren en importeren

De informatie in dit artikel is bestemd voor beheerders die Beheerhub voor Cisco Spark gebruiken om WebEx-sites met Common Identity (CI) te beheren. Voor een CI-ingeschakelde site slaat de service Common Identity alle identiteiten op. Iedere gebruiker heeft één algemene identiteit voor alle samenwerkingsservices, inclusief WebEx.

Gebruikerskenmerken in bulk wijzigen

U kunt bestanden met door komma's gescheiden waarden (CSV) gebruiken om rechten en opties die specifiek voor WebEx zijn in bulk te inspecteren en bij te werken voor bestaande gemachtigde gebruikers. De beste manier om te wijzigen is de methode met het WebEx-specifieke CVS-bestand.

 • WebEx-specifieke kenmerken voor veel gebruikers

 • Kenmerken die per gebruiker verschillen (zoals Audiopincode en TSP-audioaccounts)

U kunt het WebEx-specifieke CSV-bestand niet gebruiken om gebruikers toe te voegen of te machtigen. Zie voor informatie over hoe u CSV-bestanden gebruikt om nieuwe gebruikers in bulk toe te voegen en te machtigen Meerdere gebruikers toevoegen met de CSV-sjabloon.

   Opdracht of actieDoel
  1Een WebEx-specifieke CSV-bestandssjabloon maken
   

  In deze stap exporteert u een CSV-bestand dat alle bestaande gemachtigde WebEx-gebruikers voor uw site bevat.

   
  2WebEx-instellingen en rechten voor meerdere gebruikers als batch bewerken
   

  In deze stap bewerkt u het CSV-bestand (WebEx-specifieke CSV-bestandssjabloon) dat u hebt gemaakt in de eerste stap. Nadat u het bestand hebt bijgewerkt, importeert u het bestand weer terug in uw WebEx-site.

   

  Een WebEx-specifieke CSV-bestandssjabloon maken

  U kunt een CSV-bestand met de WebEx-specifieke instellingen voor alle gemachtigde gebruikers voor uw site exporteren. U kunt dit bestand gebruiken om instellingen bulksgewijs te controleren of als een sjabloon die u kunt bewerken.

   1Ga vanuit de klantweergave in https:/​/​admin.ciscospark.com naar Services.
   2Klik in het gedeelte Vergadering op de koppeling voor uw site of klik op Alles weergeven.
   3Klik in de kolom Acties op Gebruikerskenmerken in bulk wijzigen naast de WebEx-gerechtigde site die u wilt wijzigen.
   4Klik op Exporteren.

   Terwijl het exporteren bezig is, ziet u de status 'Exporteren' in de kolom Acties. Nadat het exporteerproces voltooid is, wijzigt de status naar Exporteerresultaten.

   5Klik op Exporteerresultaten.
   6Klik in het dialoogvenster Exporteerresultaten op Downloaden.
   7Klik op Bestand opslaan en klik vervolgens op OK.
   8Navigeer naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan en klik vervolgens op Opslaan.

   WebEx-instellingen en rechten voor meerdere gebruikers als batch bewerken

   Gebruik een spreadsheeteditor zoals Microsoft Excel om de WebEx-specifieke CSV-bestandssjabloon die u geëxporteerd hebt voor uw site bij te werken.

     

   Wanneer u een CSV-bestand opent, verwijdert Microsoft Excel de voorloopnullen uit alle cijfercodes. Zie Open een CSV-bestand in Excel en behoud de voorloopnullen voor instructies voor tijdelijke oplossingen.

   Voordat u begint

   Een WebEx-specifieke CSV-bestandssjabloon maken.

    1Gebruik een spreadsheeteditor om de CSV-bestandssjabloon te openen.
    2Wijzig de gebruikersinstellingen en sla dan het bestand op.
    3Ga vanuit de klantweergave in https:/​/​admin.ciscospark.com naar Services.
    4Klik in het gedeelte Vergadering op de koppeling voor uw site, of klik op Alles weergeven en selecteer dan een site uit de lijst.
    5Klik in de kolom Acties op Gebruikerskenmerken in bulk wijzigen voor de WebEx-gerechtigde site die u wilt wijzigen.
    6Klik op Importeren.
    7Blader naar de locatie van het bijgewerkte CSV-bestand, selecteer het bestand en klik vervolgens op Openen.
    8Klik in het dialoogvenster Gebruikerskenmerken in bulk wijzigen op Importeren.

    Terwijl het exporteren bezig is, ziet u de status 'Importeren' in de kolom acties. Nadat het importeerproces voltooid is, verandert de status naar Importeerresultaten. Nadat het importeerproces voltooid is, kunt u klikken op Importeerresultaten voor een overzicht van de resultaten.

      

    Sommige kenmerken zijn algemeen en alleen-lezen; bij het importeren negeert het systeem de wijzigingen die u aanbrengt in alleen-lezen-kenmerken.

    Open een CSV-bestand in Excel en behoud de voorloopnullen

     1Open een nieuwe, lege Excel-werkmap.
     2Selecteer het tabblad Gegevens.
     3Selecteer in de categorie Externe gegevens ophalen de optie Uit tekst.
     4Gebruik Windows Verkenner om naar het CSV-bestand te bladeren en dit te selecteren. Selecteer vervolgens Openen.
     5Onder Oorspronkelijk gegevenstype selecteert u Gescheiden. Vervolgens selecteert u Volgende.
     6Onder Scheidingstekens selecteert u Tab. Vervolgens klikt u op Volgende.
     7Onder Gegevenstype per kolom selecteert u Tekst.
     8Onder Voorbeeld van gegevens selecteert u alle kolommen.
       

     Selecteer de eerste kolom en houd Shift ingedrukt terwijl u scrolt en de laatste kolom selecteert.

     9Selecteer Voltooien.

     Sla een CSV-bestand op in Excel en behoud de voorloopnullen

      1Terwijl het bestand is geopend in Excel, selecteert u de cel of het celbereik dat u wilt opmaken.
      2Selecteer het tabblad Start.
      3Selecteer in de groep Getal het pictogram Cellen opmaken: Pictogram Getallen ().
      4Selecteer op het tabblad Getal in de lijst Categorie de optie Aangepast.
      5Voer in het vak Type de getalnotatie in zoals 000-000-0000 voor een telefoonnummer of 0000 voor een hostpincode van vier cijfers.
      6Selecteer OK.

      Controleer de importeerresultaten

      Nadat het importproces voltooid is, kunt u de importeerresultaten weergeven en het logbestand met importfouten downloaden (indien van toepassing). Het logbestand met fouten geeft een overzicht van elk record dat niet werd bijgewerkt, samen met een reden voor de fout. Een koppeling voor het downloaden van de importeerresultaten wordt weergegeven op de pagina WebEx-sites in de kolom Actie voor de site. Het logbestand met importfouten is in CSV-bestandsindeling en kan geopend worden in een spreadsheeteditor zoals Microsoft Excel.

       1Ga vanuit de klantweergave in https:/​/​admin.ciscospark.com naar Services.
       2Klik in het gedeelte Vergadering op de koppeling voor uw site, of klik op Alles weergeven en selecteer dan een site uit de lijst.
       3Klik in de kolom Actie voor de site op Importeerresultaten.
       4Klik in het dialoogvenster Importeerresultaten op Het logbestand met importfouten downloaden.

       De koppeling voor het downloaden van het foutrapport voor importeren wordt alleen weergegeven als er fouten tijdens het importeerproces zijn opgetreden.

       5In het dialoogvenster Opslaan klikt u op Bestand opslaan, en vervolgens opOpslaan.
       6Navigeer naar de locatie waar u het bestand wilt opslaan en klik vervolgens op Opslaan.
       7Gebruik een spreadsheeteditor om het bestand te openen.

       WebEx-specifieke gegevensvelden

       De volgende tabel geeft een overzicht van de velden (kolommen) die WebEx-specifieke CSV-bestanden bevatten. De beschrijving voor een alleen-lezen-veld geeft specifiek aan dat het veld alleen-lezen is.

       Veld

       Beschrijving

       UserID

       Alleen-lezen

       Het id-nummer dat automatisch door WebEx-database voor Locatiebeheer voor de account wordt gegenereerd.

       Active

       Alleen-lezen

       Geeft aan of een gebruikersaccount actief of inactief is. Hosts kunnen alleen WebEx-vergaderingen, trainingssessies, ondersteuningssessies of gebeurtenissen hosten als hun account actief is. Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten:

       • J: het gebruikersaccount is actief.

       • N: het gebruikersaccount is niet actief.

       Als het veld leeg is, is de standaard Y.

       FirstName

       Alleen-lezen

       De voornaam van de gebruiker die eigenaar is van deze account.

       LastName

       Alleen-lezen

       (Vereist) De achternaam van de gebruiker die eigenaar is van dit account.

       E-mail

       Alleen-lezen

       Het e-mailadres van de gebruiker.

       TAAL

       (Optioneel) Geeft aan welke taal standaard is geselecteerd op de pagina Voorkeuren van de gebruiker. Deze optie bepaalt in welke taal de tekst voor de gebruiker wordt weergegeven op de website van uw vergaderingservice. Afhankelijk van de talen die door uw site worden ondersteund, bevat dit veld een van de volgende afkortingswaarden. In de volgende lijst staat de afkorting naast de overeenkomstige taal.

       Als dit veld leeg blijft, wordt standaard de standaardtaal voor de site gebruikt.

       Taal - id

       Engels: en-us

       Vereenvoudigd Chinees: zh-cn

       Traditioneel Chinees: zh-tw

       Japans: jp

       Koreaans: ko

       Frans: vr

       Duits: de

       Italiaans: it

       Spaans (Castiliaans): es-me

       Spaans (Latijns-Amerikaans): es-sp

       Zweeds: sw

       Nederlands: nl

       Portugees: pt-br

       Russisch: ru

       HostPrivilege

       Alleen-lezen

       Geeft het type gebruikersaccount aan. Dit veld kan de volgende accounttypen bevatten:

       • HOST: geeft aan dat de gebruiker een hostaccount heeft.

       • ADMN: geeft aan dat de gebruiker een sitebeheerdersaccount heeft.

       • ADMV: geeft aan dat de gebruiker een sitebeheerdersaccount met alleen weergaverechten heeft.

       • DEELN: geeft aan dat de gebruiker een deelnemersaccount heeft.

       Als dit veld leeg is, is het standaardaccounttype HOST.

       MeetingPrivilege

       (Optioneel) Geeft aan welke vergaderingstype de gebruiker kan hosten. Dit veld kan een of meer codes van maximaal drie cijfers bevatten. Met deze code wordt aangegeven welke vergaderingstypen een gebruiker kan hosten.

         
       • Raadpleeg voor een geldige code voor dit veld de startpagina van Sitebeheer, waar u de indexwaarden voor elk sessietype vindt. Als uw site echter over het vergaderingstype Access Anywhere beschikt, typt u de code van deze vergadering niet in dit veld.

       • Als een code voorloopnullen bevat, typ deze dan niet in. Als de code voor uw vergaderingstype bijvoorbeeld 004 is, geeft u alleen het cijfer 4 op in dit veld.

       • U kunt meerdere vergaderingstypen voor een gebruikersaccount opgeven als uw organisatie over de desbetreffende licenties beschikt. Als u meerdere servicetypen wilt opgeven, gebruikt u de komma als scheidingsteken en geeft u geen spaties op, bijvoorbeeld:

        15,120

       • Als u vragen hebt over de vergaderingstypen die uw organisatie heeft aangeschaft, kunt u contact opnemen met uw WebEx-accountmanager.

        Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

       TelephonyPrivilege

       (Optioneel) Geeft weer met welke typen teleconferentieservices de gebruiker een sessie kan hosten. Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten voor een account, afhankelijk van de teleconferentieservices die de WebEx-service van uw organisatie ondersteunt:

       • CLIN: teleconferentie met inbellen. Geeft aan dat de gebruiker sessies kan hosten waarbij de deelnemers een telefoonnummer kunnen bellen om deel te nemen aan de teleconferentie.

       • TOLL: teleconferentie met gratis inbellen. Geeft aan dat de gebruiker sessies kan hosten waarbij de deelnemers een gratis telefoonnummer kunnen bellen om deel te nemen aan de teleconferentie.

       • CLBK: teleconferentie met terugbellen. Geeft aan dat de gebruiker sessies kan hosten waarbij de deelnemers een oproep ontvangen om deel te nemen aan de teleconferentie. Iedere deelnemer belt eerst een telefoonnummer en hangt vervolgens op. De service belt vervolgens het telefoonnummer van de deelnemer.

       • INTL: internationale teleconferentie met terugbellen. Geeft aan dat de gebruiker vergaderingen of trainingssessies kan hosten waarbij deelnemers een internationale oproep van de WebEx-service ontvangen om deel te nemen aan de teleconferentie.

       • VoIP: internettelefoon. Geeft aan dat de gebruiker sessies kan hosten waarbij gebruik wordt gemaakt van een conferentie via internettelefoon (Voice over IP).

       • ILCI: internationale inbelnummers. Geeft aan dat de gebruiker sessies kan hosten waarbij de deelnemers in andere landen een lokaal telefoonnummer kunnen bellen om deel te nemen aan de teleconferentie.

       • SELT: teleconferentielocatie. Geeft aan dat de gebruiker de locatie van de telefoonbridge kan selecteren die voor een teleconferentie wordt gebruikt. Alleen beschikbaar wanneer uw WebEx-service over meerdere bridgelocaties beschikt.

       Voer een komma (',' zonder de aanhalingstekens) in om alle telefonierechten voor een gebruiker uit te schakelen. U kunt geen telefonierechten verwijderen voor gebruikers voor wie Persoonlijke ruimte is ingeschakeld.

         

       U kunt meerdere teleconferentietypen voor een gebruikersaccount opgeven als uw organisatie de desbetreffende opties heeft aangeschaft. Als u meerdere teleconferentietypen wilt opgeven, gebruikt u de komma als scheidingsteken en geeft u geen spaties op, bijvoorbeeld:

       • CLIN, CLBK, VoIP

       • Raadpleeg de startpagina van Sitebeheer om te bepalen welke teleconferentieservices uw organisatie ondersteunt.

       SCOptions

       (Optioneel) Alleen beschikbaar voor Support Center-sites. U kunt de volgende waarden opgeven in dit veld:

       AREC: Automatisch opnemen. Geeft aan dat Remote Support automatisch de ondersteuningssessies opneemt die de gebruiker uitvoert.

       Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

       STComputers

       (Optioneel) Alleen beschikbaar voor Support Center-sites met de Remote Access-optie. Is alleen van toepassing als u Automatisch opnemen (AREC) voor STOptions hebt ingesteld voor de gebruiker. De computers die via Remote Access extern toegankelijk zijn voor de gebruiker. De computers voor Remote Access moeten al zijn gedefinieerd in Sitebeheer. Typ de computernamen exact zoals deze worden weergegeven in Sitebeheer.

         

       U kunt meerdere computers voor een gebruikersaccount opgeven. Als u meerdere computers wilt opgeven, gebruikt u de komma als scheidingsteken en geeft u geen spaties op, bijvoorbeeld:

       Computer 1, Computer 2

       Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

       TIJDZONE

       (Optioneel) Het indexnummer voor de tijdzone waarin de gebruiker zich bevindt.

       Als u dit veld leeg laat, gebruikt WebEx de standaardtijdzone voor de WebEx-site.

       PhoneCntry

       (Optioneel) Het nummer dat u moet kiezen om een gebruiker te bellen die in een ander land woont. Voer alleen cijfers en onderstrepingstekens (_) in. Gebruik geen interpunctietekens, zoals gedachtestreepjes of punten.

       Als u dit veld leeg laat, wordt standaard 1 gebruikt.

       PhoneLocal

       (Optioneel) Het telefoonnummer van de gebruiker. Voer alleen getallen in; gebruik geen interpunctietekens zoals gedachtestreepjes of punten.

       Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

       PhoneCallin

       (Optioneel) Het nummer dat de gebruiker nodig heeft om in te bellen. Voer alleen getallen in; gebruik geen interpunctietekens zoals gedachtestreepjes of punten.

       Als u dit veld leeg laat, wordt standaard N gebruikt.

       PhoneCallback

       (Optioneel) Het nummer waarop de gebruiker wil worden gebeld. Voer alleen getallen in; gebruik geen interpunctietekens zoals gedachtestreepjes of punten.

       Als u dit veld leeg laat, wordt standaard N gebruikt.

       CellCntry

       (Optioneel) Het mobiele nummer dat u moet kiezen om een gebruiker te bellen die in een ander land woont. Voer alleen cijfers en onderstrepingstekens (_) in. Gebruik geen interpunctietekens, zoals gedachtestreepjes of punten.

       Als u dit veld leeg laat, wordt standaard 1 gebruikt.

       CellLocal

       (Optioneel) Het mobiele telefoonnummer van de gebruiker. Voer alleen getallen in; gebruik geen interpunctietekens zoals gedachtestreepjes of punten.

       Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

       CellCallin

       (Optioneel) Het nummer dat de gebruiker nodig heeft om in te bellen. Voer alleen getallen in; gebruik geen interpunctietekens zoals gedachtestreepjes of punten.

       Als u dit veld leeg laat, wordt standaard N gebruikt.

       CellCallback

       (Optioneel) Het mobiele telefoonnummer waarop de gebruiker wil worden gebeld. Voer alleen getallen in; gebruik geen interpunctietekens zoals gedachtestreepjes of punten.

       Als u dit veld leeg laat, wordt standaard N gebruikt.

       AP1Cntry en AP2Cntry

       (Optioneel) Het semafoonnummer dat u moet kiezen om gebruiker te bellen die in een ander land woont. Voer alleen cijfers en onderstrepingstekens (_) in. Gebruik geen interpunctietekens, zoals gedachtestreepjes of punten.

       Als u dit veld leeg laat, wordt standaard 1 gebruikt.

       AP1Local en AP2Local

       (Optioneel) Het semafoonnummer van de gebruiker. Voer alleen getallen in; gebruik geen interpunctietekens zoals gedachtestreepjes of punten.

       Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

       AP1Callin en AP2Callin

       (Optioneel) Het nummer dat de semafoongebruiker nodig heeft om in te bellen. Voer alleen getallen in; gebruik geen interpunctietekens zoals gedachtestreepjes of punten.

       Als u dit veld leeg laat, wordt standaard N gebruikt.

       AP1Callback en AP2Callback

       (Optioneel) Het semafoonnummer waarop de gebruiker wil worden gebeld. Voer alleen getallen in; gebruik geen interpunctietekens zoals gedachtestreepjes of punten.

       Als u dit veld leeg laat, wordt standaard N gebruikt.

       Pin

       (Optioneel) De pincode van de gebruiker.

       Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

       AdditionalRecordingStorage

       (Optioneel) Geeft aan hoeveel MB (megabyte) aan extra opslagruimte aan de gebruiker wordt toegewezen voor het opslaan van bestanden op uw site. U kunt alleen cijfers opgeven in dit veld. Als u geen extra opslagruimte aan een gebruikersaccount wilt toewijzen, laat u dit veld leeg.

       Als u dit veld leeg laat, is de standaardwaarde 0.

       TeleAcct1TollFree-Cntry

       TeleAcct2TollFree-Cntry

       TeleAcct3TollFree-Cntry

       (Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de WebEx Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.

         

       Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

       Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

       TeleAcct1TollFree-Area

       TeleAcct2TollFree-Area

       TeleAcct3TollFree-Area

       (Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de WebEx Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.

         

       Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

       Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

       TeleAcct1TollFree-Num

       TeleAcct2TollFree-Num

       TeleAcct3TollFree-Num

       (Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de WebEx Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.

         

       Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

       Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

       TeleAcct1TollFree-IsTollFree

       TeleAcct2TollFree-IsTollFree

       TeleAcct3TollFree-IsTollFree

       (Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de WebEx Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.

         

       Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

       Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

       TeleAcct1Toll-Cntry

       TeleAcct2Toll-Cntry

       TeleAcct3Toll-Cntry

       (Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de WebEx Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.

         

       Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

       Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

       TeleAcct1Toll-Area

       TeleAcct2Toll-Area

       TeleAcct3Toll-Area

       (Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de WebEx Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.

         

       Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

       Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

       TeleAcct1Toll-Num

       TeleAcct2Toll-Num

       TeleAcct3Toll-Num

       (Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de WebEx Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.

         

       Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

       Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

       TeleAcct1Toll-IsTollFree

       TeleAcct2Toll-IsTollFree

       TeleAcct3Toll-IsTollFree

       (Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de WebEx Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.

         

       Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

       Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

       TeleAcct1-SubAC

       TeleAcct2-SubAC

       TeleAcct3-SubAC

       (Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de WebEx Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.

         

       Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

       Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

       TeleAcct1-PartAC

       TeleAcct2-PartAC

       TeleAcct3-PartAC

       (Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de WebEx Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.

         

       Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

       Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

       TeleAcct1RecordingDialOutNumFlag

       TeleAcct2RecordingDialOutNumFlag

       TeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

       (Optioneel) Deze velden bevatten alleen gegevens wanneer uw site gebruikers via de WebEx Telephony API of de optie voor teleconferentieaccounts voorziet van accounts voor persoonlijke teleconferenties.

         

       Voeg geen gegevens aan deze velden toe en bewerk de gegevens niet. Als u gebruikersaccountgegevens exporteert, worden in deze velden automatisch de teleconferentienummers uit het account voor persoonlijke teleconferenties van de gebruiker ingevuld. De gebruiker ontvangt deze nummers van de telefonieserver wanneer hij of zij een account voor persoonlijke teleconferenties toevoegt via de pagina Mijn profiel.

       Als u dit veld leeg laat, blijft alle informatie behouden.

       LabAdmin

       (Optie) Is alleen van toepassing op Training Center. Geeft aan of de gebruiker een beheerder is van Praktijklab (Training Center).

       Als u dit veld leeg laat, is de standaard N.

       SchedulePermission

       (Optioneel) Is alleen van toepassing op Meeting Center-, Training Center- en Event Center-sites. Geeft aan welke gebruikers sessies namens deze gebruiker kunnen plannen. U kunt alleen gebruikers opgeven die een account hebben op dezelfde WebEx-servicesite als deze gebruiker. Als u een gebruiker wilt opgeven, geeft u het e-mailadres van de gebruiker exact zo op als dit wordt weergeven in het account.

       U kunt meerdere e-mailadressen opgeven door deze te scheiden met komma's, zonder spaties. Bijvoorbeeld: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

       Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

       PCNAcc1AutoGenerate

       PCNAcc2AutoGenerate

       PCNAcc3AutoGenerate

       (Optioneel) Geeft aan of het systeem automatisch een toegangscode genereert.

       Dit veld kan een van de volgende waarden bevatten:

       • J: geeft aan dat de toegangscode automatisch wordt gegenereerd.

       • N: geeft aan dat de toegangscode niet automatisch wordt gegenereerd.

       Als u dit veld leeg laat, wordt standaard Beschikbaar gebruikt. Als PCN niet is ingeschakeld, wordt de waarde leeg gelaten.

       PCNAcc1HostAccCode

       PCNAcc2HostAccCode

       PCNAcc3HostAccCode

       (Optioneel) Geeft de hosttoegangscode

       Als PCN niet is ingeschakeld, wordt de waarde leeg gelaten.

       PCNAcc1TollFreeCallInNum

       PCNAcc2TollFreeCallInNum

       PCNAcc3TollFreeCallInNum

       (Optioneel) Het gratis inbelnummer.

       Als PCN niet is ingeschakeld, wordt de waarde leeg gelaten.

       PCNAcc1TollCallInNum

       PCNAcc2TollCallInNum

       PCNAcc3TollCallInNum

       (Optioneel) Het reserve betaalde terugbelnummer.

       Als PCN niet is ingeschakeld, wordt de waarde leeg gelaten.

       PCNAcc1ILNum

       PCNAcc2ILNum

       PCNAcc3ILNum

       (Optioneel) Geeft aan dat het PCN-account internationaal inbellen ondersteunt.

       Als PCN niet is ingeschakeld, wordt de waarde leeg gelaten.

       SupportCascading

       (Optioneel) Geeft aan of de bandbreedteoptimalisatie voor downloaden is ingeschakeld voor Event Center-gebruikers. Met bandbreedteoptimalisatie kan verkeer worden doorgestuurd naar andere clients op hetzelfde subnet.

       Als u dit veld leeg laat, is de standaard N.

       WebcastBasic

       (Optioneel) Staat Event Center-gebruikers toe onlinepresentaties en audio uit te zenden.

       Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

       WebcastVideo

       (Optioneel) Staat Event Center-gebruikers toe video te streamen.

       Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

       WebcastAdmin

       (Optioneel) Bepaalt of de huidige gebruiker een WebCast-beheerder of -presentator is. Als deze optie is ingeschakeld, is de gebruiker een beheerder.

       Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

       SupportCMR

       Alleen-lezen

       (Optioneel) Geeft aan of WebEx Meeting Center-videoconferenties beschikbaar is voor de gebruiker (alleen in Meeting Center).

       • 1: Geeft aan dat WebEx Meeting Center-videoconferenties beschikbaar is voor de gebruiker.

       • 0: Geeft aan dat WebEx Meeting Center-videoconferenties niet beschikbaar is voor de gebruiker.

       Als u dit veld leeg laat, is de standaard 0.

       SupportPR

       (Optioneel) Geeft aan of de optie Persoonlijke ruimte beschikbaar is voor de gebruiker (alleen in Meeting Center).

       • 1: Geeft aan dat de gebruiker een persoonlijke ruimte heeft.

       • 0: Geeft aan dat de gebruiker geen persoonlijke ruimte heeft.

       Als u dit veld leeg laat, is de standaard 0.

       SupportHQV

       (Optioneel) Geeft aan of video van hoge kwaliteit beschikbaar is voor de gebruiker (alleen in Meeting Center, Event Center en Training Center).

       Als u dit veld leeg laat, is de standaard Y.

       SupportHDV

       (Optioneel) Geeft aan of video van hoge kwaliteit beschikbaar is voor de gebruiker (alleen in Meeting Center en Training Center).

       Als u dit veld leeg laat, is de standaard Y.

       VideoDeviceName1-5

       (Optioneel) De naam van het videoapparaat waarop de gebruiker wil worden gebeld.

       Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

       VideoDeviceAddress1-5

       (Optioneel) Het adres van het videoapparaat waarop de gebruiker wil worden gebeld.

       Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

       DefaultVideoDeviceIndex

       (Optioneel) Het indexnummer (van 1 tot 5) van het standaardvideoapparaat van de gebruiker.

       Als u dit veld leeg laat, wordt de waarde leeg gelaten.

       Tijdzones

       Tijdzones worden weergegeven in een indeling die makkelijk te lezen is. De menu-items worden verschillend weergegeven, afhankelijk van de zomertijd (DST; Daylight Savings Time) voor de tijdzones. Het tijdzonemenu gebruikt de volgende indeling:

       Locatie ( 'Tijd', )<Time zone name> <DST label><GMT offset>

       Een voorbeeld van de weergave van een tijdzone is:

       San Francisco (Pacific Standard Time), GMT-08:00

       De volgende tabel bevat de tijdzones op index en bevat details over elke tijdzone.

       Tabel 1 Time Zone Index

       Index

       GMT

       Naam

       Locatie

       Standaard

       DST

       0

       -12 uur

       Dateline

       Marshalleilanden

          

       1

       -11 uur

       Samoa

       Samoa

          

       2

       -10 uur

       Hawaii

       Honolulu

       Standaard

       Zomertijd

       3

       -9 uur

       Alaska

       Anchorage

       Standaard

       Zomertijd

       4

       -8 uur

       Pacific

       San Francisco

       Standaard

       Zomertijd

       5

       -7 uur

       Mountain

       Arizona

          

       6

       -7 uur

       Mountain

       Denver

       Standaard

       Zomertijd

       7

       -6 uur

       Central

       Chicago

       Standaard

       Zomertijd

       8

       -6 uur

       Mexico Central

       Mexico-Stad

       Standaard

       Zomertijd

       9

       -6 uur

       Central

       Saskatchewan

          

       10

       -5 uur

       S. American Pacific

       Bogota

          

       11

       -5 uur

       Eastern

       New York

       Standaard

       Zomertijd

       12

       -5 uur

       Eastern

       Indiana

       Standaard

       Zomertijd

       13

       -4 uur

       Atlantic

       Halifax

       Standaard

       Zomertijd

       14

       -4 uur

       S. American Western

       Caracas

          

       15

       -3.5 uur

       Newfoundland

       Newfoundland

       Standaard

       Zomertijd

       16

       -3 uur

       S. American Eastern

       Brasilia

       Standaard

       Zomertijd

       17

       -3 uur

       S. American Eastern

       Buenos Aires

          

       18

       -2 uur

       Midden-Atlantisch

       Midden-Atlantisch

       Standaard

       Zomertijd

       19

       -1 uur

       Azoren

       Azoren

        

       Zomertijd

       20

       0 uur

       Greenwich

       Casablanca

          

       21

       0 uur

       Greenwich Mean

       Londen

        

       Zomertijd

       22

       1 uur

       Central European

       Amsterdam

        

       Zomertijd

       23

       1 uur

       Central European

       Parijs

        

       Zomertijd

       25

       1 uur

       Central European

       Berlijn

        

       Zomertijd

       26

       2 uur

       Eastern European

       Athene

        

       Zomertijd

       28

       2 uur

       Egypt

       Caïro

       Standaard

       Zomertijd

       29

       2 uur

       Zuid-Afrika

       Pretoria

          

       30

       2 uur

       Eastern European

       Helsinki

        

       Zomertijd

       31

       2 uur

       Israël

       Tel Aviv

       Standaard

       Zomertijd

       32

       3 uur

       Saudi Arabia

       Riyadh

          

       33

       3 uur

       Rusland

       Moskou

       Standaard

       Zomertijd

       34

       3 uur

       Nairobi

       Nairobi

          

       35

       3,5 uur

       Iran

       Teheran

          

       36

       4 uur

       Arabian

       Abu Dhabi

          

       37

       4 uur

       Bakoe

       Bakoe

       Standaard

       Zomertijd

       38

       4,5 uur

       Afghanistan

       Kaboel

          

       39

       5 uur

       West Asia

       Ekaterinburg

          

       40

       5 uur

       West Asia

       Islamabad

          

       41

       5,5 uur

       India

       Bombay

          

       42

       5,5 uur

       Columbo

       Columbo

          

       43

       6 uur

       Central Asia

       Almaty

          

       44

       7 uur

       Bangkok

       Bangkok

          

       45

       8 uur

       China

       Beijing

          

       46

       8 uur

       Australia Western

       Perth

       Standaard

       Zomertijd

       47

       8 uur

       Singapore

       Singapore

          

       48

       8 uur

       Taipei

       Taipei

          

       49

       9 uur

       Japan

       Tokio

          

       50

       9 uur

       Korea

       Seoul

          

       51

       9 uur

       Yakutsk

       Yakutsk

          

       52

       9,5 uur

       Australia Central

       Adelaide

       Standaard

       Zomertijd

       53

       9,5 uur

       Australia Central

       Darwin

          

       54

       10 uur

       Australia Eastern

       Brisbane

          

       55

       10 uur

       Australia Eastern

       Sydney

       Standaard

       Zomertijd

       56

       10 uur

       West Pacific

       Guam

          

       57

       10 uur

       Tasmania

       Hobart

       Standaard

       Zomertijd

       58

       10 uur

       Wladivostok

       Wladivostok

       Standaard

       Zomertijd

       59

       11 uur

       Central Pacific

       Salomonseilanden

          

       60

       12 uur

       Nieuw-Zeeland

       Wellington

       Standaard

       Zomertijd

       61

       12 uur

       Fiji

       Fiji

          

       130

       1 uur

       Central European

       Stockholm

        

       Zomertijd

       131

       -8 uur

       Mexico Pacific

       Tijuana

       Standaard

       Zomertijd

       132

       -7 uur

       Mexico Mountain

       Chihuahua

       Standaard

       Zomertijd

       133

       -4.5 uur

       S. America Western

       Caracas

       Standaard

       Zomertijd

       134

       8 uur

       Maleisië

       Kuala Lumpur

       Standaard

       Zomertijd

       Vond u dit artikel nuttig?

       Gerelateerde artikelen

       Onlangs bekeken

       ×