Voordat u begint

Opdracht of actie Doel

Voorbeeld:

Voorbeeld

Volgende stappen

Deze functie is beschikbaar voor vergaderingen, trainingssessies en gebeurtenissen. Voor gebeurtenissen kunnen alleen panelleden sorteren, omdat hosting gebeurtenissen niet beschikbaar zijn in de mobiele app.

1

Selecteer deze optie om het deelvenster deelnemers te openen.

2

Selecteer sorteren op > opgestoken hand

De deelnemers die hun hand hebben opgestoken, worden automatisch in de lijst met deelnemers geplaatst en worden gesorteerd in de volgorde waarin ze hun handen hebben opgevallen.


 

De host en presentator blijven boven aan de lijst staan.