Een whiteboard maken terwijl u niet in gesprek bent

Wanneer u niet in gesprek bent, kunt u een whiteboard openen en beginnen met tekenen.

1

Tik op het pictogram Whiteboard Whiteboard-pictogram op het startscherm.


Er wordt een melding weergegeven dat u uw werk op whiteboards alleen kunt opslaan voor gesprekken die zijn gestart vanuit een Cisco Webex Teams-omgeving.

2

Gebruik een pen of uw vingers om te tekenen op het whiteboard. Kies uit verschillende kleuren en verwijder lijnen met de gum. Tik op om een stap terug te gaan. Met de knop Opnieuw kunt u terughalen wat u zojuist hebt verwijderd. Tik op en vervolgens op . U kunt de stappen die u ongedaan hebt gemaakt, opnieuw uitvoeren tijdens de huidige whiteboardsessie.


 

Om het penformaat te wijzigen, tikt u op het penpictogram om de opties te openen . Tik om de gewenste lijndikte te selecteren.

Het whiteboard biedt een oneindig canvas waar u eindeloos kunt tekenen en schrijven. Swipe met twee vingers in eender welke richting.Tik tweemaal op het pictogram Gum om het whiteboard te wissen en tik op .

Als u wilt in- en uitzoomen op het beeld, knijpt u uit en in op het tipscherm. U kunt inzoomen tot maximaal 3x. U kunt ingezoomd het whiteboard rond verplaatsen door met twee vingers te drukken en in de richting die u wilt te vegen om de afbeelding hiernaar te verplaatsen.

3

Tik op Gereed als u het whiteboard wilt sluiten.

Het whiteboard gebruiken voor gesprekken die in een Cisco Webex Teams-ruimte zijn gestart

Als u whiteboarding wilt gebruiken in een gesprek, moet het gesprek zijn gestart vanuit een Cisco Webex Teams-omgeving.

Wanneer u een whiteboard gebruikt voor gesprekken die in een Webex Teams-omgeving zijn gestart, wordt het werk opgeslagen in die omgeving. U kunt ook andere whiteboards openen die eerder zijn opgeslagen in die omgeving.

  • Uw whiteboard wordt automatisch gedeeld met anderen in het gesprek. De andere deelnemers kunnen het whiteboard bewerken en tegelijk met u erop tekenen.

  • Wanneer een andere deelnemer ervoor kiest om het whiteboard live te delen, wordt het op uw apparaat geopend. U kunt tegelijk tekenen met de deelnemer die het whiteboard heeft gedeeld. U kunt de avatar van de deelnemer zien of de initialen van het apparaat met het whiteboard, zodat u kunt volgen wie het tekent.

1

Tik in het gesprek op Whiteboard Whiteboard-pictogram. Als u het pictogram niet ziet, tikt u op het scherm.

2

Kies één van de volgende opties:

  • Tik op Nieuw whiteboard om rechtstreeks naar een nieuw whiteboard te gaan.
  • Tik op Alle whiteboards om een bestaand whiteboard te kiezen. Tik in de lijst Whiteboards op het miniatuurpictogram van het whiteboard dat u wilt openen en gebruiken.
3

Wanneer u een whiteboard in een gesprek opent, begint u automatisch met het delen van dat whiteboard met anderen in het gesprek. Gebruik een pen of uw vingers om te tekenen op het whiteboard. Kies uit verschillende kleuren en verwijder lijnen met de gum. Tik op om een stap terug te gaan. Met de knop Opnieuw kunt u terughalen wat u zojuist hebt verwijderd. Tik op en vervolgens op . U kunt de stappen die u ongedaan hebt gemaakt, opnieuw uitvoeren tijdens de huidige whiteboardsessie. Tik op om een plaknotitie aan te maken.


 

Om het penformaat te wijzigen, tikt u op het penpictogram om de opties te openen . Tik om de gewenste lijndikte te selecteren.

Het whiteboard biedt een oneindig canvas waar u eindeloos kunt tekenen en schrijven. Swipe met twee vingers in eender welke richting.Tik tweemaal op het pictogram Gum om het whiteboard te wissen en tik op .

Als u wilt in- en uitzoomen op het beeld, knijpt u uit en in op het tipscherm. U kunt inzoomen tot maximaal 3x. U kunt ingezoomd het whiteboard rond verplaatsen door met twee vingers te drukken en in de richting die u wilt te vegen om de afbeelding hiernaar te verplaatsen.

4

Tik op Gereed wanneer u klaar bent. Uw whiteboard wordt nog steeds gedeeld met de deelnemers in het gesprek. Tik op om weer op uw whiteboard verder te werken of tik op Delen beëindigen om het delen van uw whiteboard te beëindigen.

Uw whiteboard wordt automatisch opgeslagen in het menu Whiteboards van de omgeving waarin het gesprek is gestart.

Een whiteboard verwijderen

U kunt whiteboards verwijderen wanneer u zich in een gesprek bevindt dat in een Cisco Webex Teams-ruimte is gestart.

1

Tik in het gesprek op Whiteboard en selecteer Alle whiteboards.


Whiteboard
2

Tik op Knop Verwijderen en selecteer welke whiteboards u wilt verwijderen.

3

Tik op en bevestig uw keuze in het dialoogvenster.

Bekende beperkingen

  • Om te kunnen whiteboarden in een gesprek, moet het gesprek worden gestart vanaf Webex Teams, of eraan worden deelgenomen via een gekoppeld Cisco Webex device. De whiteboardfunctie werkt niet als het gesprek wordt gestart of toegevoegd met behulp van een directe URI of OBTP.

  • Als een apparaat of client waarvoor een whiteboard is ingeschakeld, gesprekken start op een DX70 of DX80 met een ingeschakeld whiteboard, maar niemand is gekoppeld aan de DX70 of DX80, geeft het whiteboard een foutmelding. De reden is dat er geen Cisco Webex Teams-omgeving is gekoppeld aan dit gesprek. Het gesprek wordt alsnog geplaatst.

  • Een gesprek waarbij een Cisco Meeting Server of andere SIP-conferentieapparaten zijn betrokken, mislukt omdat het geen Cisco Webex calls zijn.