Deel nemers met de hostrol kunnen:

 • Deel nemers toevoegen of verwijderen

 • Deel nemers dempen of het dempen opheffen

 • De vergadering vergrendelen of ontgrendelen

 • De vergadering opnemen

 • De vergadering beëindigen

Als u iemand zonder u een vergadering wilt laten starten, kunt u ook iemand anders een alternatieve host geven.

De rol van host overdragen tijdens een Webex-vergadering of een Webex-trainings sessie

U kunt de hostrol overdragen tijdens een Webex-vergadering, een vergadering in een persoonlijke ruimte of trainingssessie. Ga naar het deel venster deel nemers , klik met de rechter muisknop op de deel nemer die u de host wilt maken en klik vervolgens op rol wijzigen in > Host.

De rol van host overdragen tijdens een Webex-gebeurtenis

Ga naar het deel venster deel nemers , klik met de rechter muisknop op het deel venster dat u de host wilt maken en klik vervolgens op rol wijzigen in > Host.

Als u een deel nemer als host wilt aanwijzen, dient u deze eerst naar het deelvenster Deelnemers te plaatsen en op alle deel nemers weer geven te klikken. Selecteer de deel nemer die u wilt aanwijzen als host en klik vervolgens op deel nemen.

Een vergadering laten door gaan na het verlaten van de host

U kunt een andere vergaderings deelnemer namens u een vergadering laten gaan als u de vergadering voor tijdig verlaat. De hostrol doorverbinden naar een deel nemer aan de vergadering, gaat u naar bestand > Vergadering verlatenen klik vervolgens op vergadering verlaten.


Deel nemers aan wie u hosts wilt maken, moeten zijn verbonden met de online vergadering. Deel nemers die alleen verbonden zijn met het audio gedeelte van de vergadering kunnen niet de host zijn.

Als de host van een vergadering de verbinding verbreekt voordat de hostrol wordt overgedragen, wijst Webex-vergaderingen de hostrol opnieuw toe in de volgende volg orde:

 • Alternatieve host

 • Aangemeld bij presentator

 • Aangemelde deel nemer

 • Presentatoren die zich niet hebben aangemeld

 • Deel nemers die niet zijn aangemeld

 • Gebruikers die inbellen vanaf een apparaat