De knop Deelnemen verschijnt vijf minuten voor de geplande begintijd. Op de geplande starttijd wijzigt het label om u te informeren dat de vergadering nu start. Als iemand anders deel gaat nemen aan de vergadering, wordt het aftellen weergegeven op de knop en kunt u zien hoeveel mensen al deelnemen.

  • Als u de vergaderingen Cisco Webex-service voor hybride agenda's Microsoft Exchange-agenda, Microsoft 365-agenda of Google Agenda voor G Suite gebruikt, worden naast vergaderingen die zijn gepland vanaf uw Webex-site, weergegeven.

  • De knop Deelnemen wordt niet weergegeven voor de begintijd voor vergaderingen die zijn gekoppeld aan ruimten van meer dan 200 personen.

De knop Deelnemen wordt alleen voor de geplande starttijd weergegeven als u de -Cisco Webex-service voor hybride agenda's en Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 of G Suite voor Google Agenda gebruikt.

1

Ga naar Berichten en klik op de groene knop naast de ruimte of vergaderingsnaam.

2

Kies uw audio- en video-instellingen voordat u deel gaat nemen aan uw vergadering.

3

Klik op Videosysteem gebruiken om verbinding te maken met een videosysteem.

4

Klik op Deelnemen aan vergadering.

1

Ga naar Berichten en klik op de groene knop naast de ruimte of vergaderingsnaam.

2

Kies uw audio- en video-instellingen voordat u deel gaat nemen aan uw vergadering.


 

Als u deel gaat nemen vanuit uw browser, moet u mogelijk uw browser toestemming verlenen om uw microfoon en camera te gebruiken.

3

Klik op Deelnemen aan vergadering.