Video is beschikbaar in Cisco Webex Meetings op sites van versie 41.6 en later. Deze functie is beschikbaar in een onafhankelijke versiecyclus. Controleer status.webex.com/maintenance wilt zien wanneer deze beschikbaar wordt op uw site. Zie De versie zoeken Webex Meetings uw versienummer om de versie Cisco Webex Meetings Webex Meetings die u gebruikt te vinden.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u de functie vraag en antwoord hebt ingeschakeld inIdo.

1

Ga tijdens een vergadering naar het vraag en antwoord de vergadering inIdo en klik vervolgens op Controle > modus inschakelen.

2

Wanneer een deelnemer een vraag stelt, verschijnt deze onder Controleren:

  • Klik op Goedkeuren om de vraag goed te keuren en zichtbaar te maken voor Goedkeuren iedereen.
  • Klik op Verwerpen om de vraag te Negeren verwerpen. De vraag wordt naar het tabblad Archief verplaatst.
  • Klik en selecteer Bewerken om een typefout op te lossen of verwijderen om de vraag permanent te verwijderen.

    Mogelijk moet u eerst op de vraag klikken om deze opties te zien.

  • Klik op Ster Sterrek om van de vraag een bekend vraag te maken. Filter om alleen een lijst met in het overzicht opgenomen vragen weer te geven.

Als u het modereren van vragen wilt stoppen, gaat u vraag en antwoord naar het tabblad Sitebeheer inIdo en klikt u vervolgens op Controleren> Uitschakelen modus .