Als u een deelnemer uit een deelsessie wilt verwijderen nadat de sessie is gestart, moet u de deelnemer uit de vergadering verwijderen.

Deel sessies zijn beschikbaar op WBS 40.9 en latere sites. Als u wilt weten welke versie van Webex Meetings u gebruikt, raadpleegt u het versienummer van uw Cisco Webex meetings.

1

Als de deelsessie toewijzings dialoogvenster nog niet is geopend, klikt u op deel sessies om deze te openen.

Knop deel sessies

 

Slechts één host of cohost kan de deel-sessie toewijzing dialoogvenster tegelijk openen.

2

Zoek in de lijst met deel sessies naar de deelnemer die u wilt verwijderen en plaats deze. Klik vervolgens op verwijderen.

Knop verwijderen

1

Tik op meer opties meer opties > deelsessie.


 

Als de knop deelsessie niet beschikbaar is, bewerkt iemand anders de deel sessies. Vraag de host of de cohost als deze wijzigingen aanbrengt.

2

Tik in de lijst met deel sessies op de deelnemer die u wilt verwijderen en tik vervolgens op verwijderen.

Verwijderen