Ga naar Spaces , klik op inhoud en selecteer .

Links worden bovenaan weergegeven. U kunt in een oogopslag zien wie de koppeling heeft gedeeld en wanneer ze deze hebben gedaan.

Wanneer u de muis over een koppeling beweegt, kunt u het volgende doen:

  • Weergeven in ruimte.

  • Koppeling kopiëren.