Overzicht van Iemand toestaan vergaderingen namens u te plannen

Als u iemand toestemming wilt geven om uw vergaderingen te beheren, geeft u hen de rechten om te plannen op uw Webex-site en deelt u uw agenda met hen in Microsoft Outlook.

De gedelegeerde moet een hostaccount hebben en Webex-productiviteitstools op zijn of haar computer hebben geïnstalleerd.

Een gedelegeerde toewijzen op de Webex-site

1

Meld u aan bij uw Webex-site.

2

Selecteer Voorkeuren planning > > plannen.

3

Voer in het vak Planningsrechten het e-mailadres in van een of meer hosts die u wilt toestaan om namens u vergaderingen te plannen.

U kunt maximaal 20 hosts selecteren.

4

Selecteer Opslaan onderaan de pagina Voorkeuren.

In Windows kunt u naar dezelfde pagina gaan via de Webex-integratie met Microsoft Outlook. Selecteer in Outlook vergadering plannen > meer > plannings rechten instellen om rechtstreeks naar het gedeelte Planningsopties op uw Webex-site te gaan.

Planningsrechten instellen in Microsoft Outlook voor Mac

1

Ga vanuit Microsoft Outlook naar Tools > Accounts.

2

Selecteer Geavanceerd.

3

Selecteer op het tabblad Gedelegeerden + onder Gedelegeerden die namens mij mogen:.

4

Voer de naam in van de persoon die u wilt toewijzen als een gedelegeerde en selecteer Toevoegen.

5

Selecteer in het veld Agenda Editor en selecteer OK.

Een vergadering namens een andere host plannen, beheren en starten

1

Ga vanuit Microsoft Outlook naar Bestand > Openen > Map van andere gebruiker….

2

Typ de naam van de host, selecteer Agenda in de lijst Maptype en selecteer vervolgens Openen.

3

Selecteer de agenda van de host. U kunt nu vergaderingen voor die host plannen, beheren en starten.