Care Desktop: Svar på en forespørsel  Svar på en forespørsel for å løse et kundeproblem. Slik svarer du på en kundeforespørsel i Care Desktop:

  1. Velg en oppgave fra køen. Du kan vise all tilgjengelig kunde-, forespørsels- og aktivitetsinformasjon før du godtar oppgaven. Du kan velge aktiviteter og forespørsler i kundereisen eller holde pekeren over dem for å vise informasjon.

  2. Godta oppgaven du valgte. Oppgaven flyttes til Pågår-listen.

   • Hvis kunden har åpne forespørsler, legges aktiviteten til i den siste åpne forespørselen.

   • Hvis kunden ikke har noen åpne forespørsler, legges aktiviteten til i en ny forespørsel.

   Du kan bare håndtere ett anrop om gangen i Care Desktop.

  3. Klikk på feltet for forespørseltittel og skriv inn en passende tittel for forespørselen. Hvis du prøver å lagre en kunde eller forespørsel som en annen agent allerede har endret, vises en advarsel i Care Desktop.

   Du kan enten Laste inn eller Overskrive endringene som den andre agenten har gjort.

  4. Klikk i feltet for forespørselsbeskrivelse og skriv en beskrivelse av kundeproblemet. Felt i Care Desktop har en grense på 2000 tegn.

     

   Klikk på forespørselsikonet for å vise detaljer, inkludert:

   • Status for forespørsel

   • Opprettelsesdato for forespørsel

   • Dato da forespørselen ble lukket (hvis aktuelt)

  5. Klikk på merker-feltet i aktiviteten, og angi tilleggsinformasjon om kundesamhandlingen. Merker bidrar til å kategorisere aktiviteten. Trykk på tab eller enter for å opprette merket. Merker har en grense på 50 tegn og må være unike.

  6. Klikk på navnet til kunden for å åpne kundeinformasjonsskjemaet. Oppgi informasjon i kundeinformasjonsskjemaet for å opprette en profil som forbedrer kundeopplevelsen.

   • Hvis kunden er ny, skriver du inn kundeinformasjon og klikker på Opprett for å opprette en ny kunde.

   • Hvis kunden allerede finnes, klikker du på Rediger for å begynne å oppdatere kundeinformasjonen. Klikk på Lagre for å lagre endringene.

   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker kundeinformasjonsskjemaet, kan du gå til Opprett en ny kundeoppføring og Oppdater kundeinformasjonen.

  7. Klikk på Lukk for å avslutte kundesamhandlingen. Hvis du har kundeendringer som ikke er lagret, blir du bedt om å Lagre eller Forkaste endringene. Hvis du ikke opprettet en kunde, blir du bedt om å Opprette en ny kunde eller Forkaste endringene og avslutte uten å opprette en kunde.

    

  Klikk på forespørselsikonet for å vise detaljer, inkludert:

  • Status for forespørsel

  • Opprettelsesdato for forespørsel

  • Dato da forespørselen ble lukket (hvis aktuelt)

  Svar på en forespørsel for å løse et kundeproblem. Slik svarer du på en kundeforespørsel i Care Desktop:

  1. Sett Status til Klar i Care Desktop for å automatisk begynne å motta oppgaver.

  2. Godta en oppgave som er tilordnet til deg. Oppgaven flyttes til Pågår-listen.

     

   Statusen din endres automatisk til Ikke klar hvis du ikke klikker på Godta innen 15 sekunder etter at du har mottatt en ny oppgave.

   Du kan bare håndtere ett anrop om gangen i Care Desktop.

   • Hvis kunden har åpne forespørsler, legges aktiviteten til i den siste åpne forespørselen.

   • Hvis kunden ikke har noen åpne forespørsler, legges aktiviteten til i en ny forespørsel.

  3. Klikk på feltet for forespørseltittel og skriv inn en passende tittel for forespørselen. Hvis du prøver å lagre en kunde eller forespørsel som en annen agent allerede har endret, vises en advarsel i Care Desktop.

   Du kan enten Laste inn eller Overskrive endringene som den andre agenten har gjort.

  4. Klikk i feltet for forespørselsbeskrivelse og skriv en beskrivelse av kundeproblemet. Felt i Care Desktop har en grense på 2000 tegn.

     

   Klikk på forespørselsikonet for å vise detaljer, inkludert:

   • Status for forespørsel

   • Opprettelsesdato for forespørsel

   • Dato da forespørselen ble lukket (hvis aktuelt)

  5. Klikk på merker-feltet i aktiviteten, og angi tilleggsinformasjon om kundesamhandlingen. Merker bidrar til å kategorisere aktiviteten. Trykk på tab eller enter for å opprette merket. Merker har en grense på 50 tegn og må være unike.

  6. Klikk på navnet til kunden for å åpne kundeinformasjonsskjemaet. Oppgi informasjon i kundeinformasjonsskjemaet for å opprette en profil som forbedrer kundeopplevelsen.

   • Hvis kunden er ny, skriver du inn kundeinformasjon og klikker på Opprett for å opprette en ny kunde.

   • Hvis kunden allerede finnes, klikker du på Rediger for å begynne å oppdatere kundeinformasjonen. Klikk på Lagre for å lagre endringene.

   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker kundeinformasjonsskjemaet, kan du gå til Opprett en ny kundeoppføring og Oppdater kundeinformasjonen.

  7. Klikk på Lukk for å avslutte kundesamhandlingen. Hvis du har kundeendringer som ikke er lagret, blir du bedt om å Lagre eller Forkaste endringene. Hvis du ikke opprettet en kunde, blir du bedt om å Opprette en ny kunde eller Forkaste endringene og avslutte uten å opprette en kunde.

    

  Klikk på forespørselsikonet for å vise detaljer, inkludert:

  • Status for forespørsel

  • Opprettelsesdato for forespørsel

  • Dato da forespørselen ble lukket (hvis aktuelt)

  Var denne artikkelen nyttig?