Webex Assistant er tilgjengelig i Møter og Webex Webinarer (ikke tilgjengelig for webinarer i webcast-visning).

Fra og med 41.5-oppdateringen støtter Webex Webinars Webex Assistant.

I tillegg til møter og webinarer, med 41.7-oppdateringen, er Webex Assistant også tilgjengelig for Webex-appen. Møter som startes eller kobles til via et område, støtter ikke Webex Assistant.

Webex for Government støtter ikke Webex Assistant.

Denne funksjonen krever Cisco Webex-videoplattform versjon 2.0 for å bli med i møter via videosystemer aktivert. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, kan du se Finne versjonsnummeretfor Webex Meetings .

Verter kan aktivere eller deaktivere Webex Assistant under møtet eller webinaret. Hvis du vil aktivere Webex Assistant automatisk hver gang du starter et møte eller webinar, kan du se Angi planleggingsinnstillinger forWebex-møter .

Alle som har redigeringsrettigheter for utskriften, kan laste den ned, spille av et lydklipp, redigere utskriftsteksten og opprette høydepunkter fra utskriftstekst.

Gjennomgå og redigere utskriften

1

Velg fanen Utskrift på siden Møteinnhold på Webex-nettstedet.

Hvis du vil gå til siden for møteinnhold , kan du se Vise møte- og webinarinnhold som er opprettet av Webex Assistant for Meetings.

Utskrift-fanen
2

Hvis du er vert for møtet eller webinaret, eller verten ga deg redigeringsrettigheter for innholdet i møtet eller webinaret, kan du gjøre følgende:

Alternativ Beskrivelse

Spille av et lydklipp

Hold pekeren over teksten du vil høre, og velg Spill av lydSpill av lyd.

Redigere utskriftsteksten

Hold pekeren over teksten du vil redigere, og velg Rediger utskriftRediger utskrift. Gjør endringene, og velg Lagre redigering av utskriftLagre redigering av utskrift.

Opprette et høydepunkt fra utskriftstekst

Hold pekeren over teksten, og velg Legg til høydepunkt. Teksten legges til i fanen Høydepunkter som et notathøydepunkt.

Last ned avskrift

Fra Utskrift-fanen velger du filnavnet på formatet du vil laste ned.

Du kan laste ned utskriften i WebVTT-format (.vtt) eller tekstformat (.txt).

Hvis verten kun ga deg visningsrettigheter, kan du spille av lydklipp av utskriften.

Alle som har redigeringsrettigheter for utskriften, kan spille av et lydklipp og redigere utskriftsteksten.

Spill av lydklipp fra møteutskriften på en mobilenhet.

1

Trykk på fanen Utskrift på siden Møteinformasjon i appen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du navigerer til siden Møteinformasjon, kan du se Vise møte- og webinarinnhold som er opprettet av Webex Assistant for Meetings.

2

Hvis du er vert for møtet eller webinaret, eller hvis verten delte innhold fra møtet eller webinaret med deg, kan du gjøre følgende:

Alternativ Beskrivelse

Spille av et lydklipp

Trykk på teksten du vil høre, og trykk på Spill av lyd.

Redigere utskriftsteksten

Trykk på Rediger utskrift ved siden av teksten du vil redigere. Gjør endringene, og velg Lagre redigering av utskrift.

Hvis verten kun ga deg visningsrettigheter, kan du fortsatt spille av lydklipp av utskriften.