Hvis du vil vite hva som er nytt i Cisco Webex Contact Center, klikker du her .

Hvis du vil vite hva som er nytt i Cisco Customer Journey Platform (R10), klikker du her .

11. februar 2022

Alternativer for datoformat for Intervall-felt

Standard datoformat for Intervall-feltet i Analyzer-rapportene er mm/dd/yyyy.Med den nye forbedringen lar Analyzer brukere velge forskjellige datoformater for Intervall-feltet, på samme måte som for andre felt i rapportene.

Tilpasning av datoformat var tidligere kun tilgjengelig for profilvariabler.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre datoformat for Intervall-feltet i Brukerveiledningen for Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

22. desember 2021

Beholde instrumentbordfiltre i APS og Management Portal

Webex Contact Center lagrer filtrene som er angitt i hver fane i Statistikk om agentytelse (APS) i Agent Desktop og Management Portal, i nettleserens buffer.Ved å bufre filtrene i hver fane sparer vi agenter for tiden det tar dem å angi filtre hver gang de bytter fane, og gir dem dermed en bedre brukeropplevelse.

Filterendringene som gjøres av en bruker, lagres i nettleserens buffer på brukerens datamaskin for den spesifikke bruker-ID-en.Filtrene som brukeren angir, forblir de samme selv om brukeren oppdaterer nettleseren eller logger på Webex Contact Center med samme nettleser.Brukeren kan tilbakestille filtrene til standardverdiene ved å tømme nettleserens buffer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Sammendragsrapport , Agentstatistikk – historisk rapport og Agentstatistikk etter tilstand – historisk rapport i Brukerveiledningen for Cisco Webex Contact Center 1.0 Agent Desktop.


Denne forbedringen gjelder for Agent Desktop og Management Portal, men ikke for Analyzer-rapportene.

Beholde kolonnebredden i tabellrapporter

Analyzer-brukere kan endre kolonnebredden i tabellrapporter dynamisk når de kjører rapporter.Den endrede kolonnebredden ble imidlertid ikke beholdt tidligere da rapportene ble oppdatert, noe som gjør det nødvendig for brukerne å endre størrelsen på kolonnene på nytt.

Med den nye forbedringen lagrer Webex Contact Center den endrede kolonnebredden i nettleserens buffer på brukerens datamaskin, for den spesifikke bruker-ID-en.Den endrede kolonnebredden forblir den samme selv om brukeren oppdaterer nettleseren eller logger av og logger på Webex Contact Center igjen med samme nettleser.Brukeren kan tilbakestille kolonnebredden til standardstørrelsen ved å tømme nettleserens buffer, om nødvendig.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre kolonnebredde for rapport i Brukerveiledningen for Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.


Denne forbedringen gjelder ikke for delen Terskelvarsler.

Heltallformat for kontakter behandlet

Tabellrapporter i Analyzer er forbedret for å vise antall kontakter behandlet, i heltallformatet.Dette gjelder for følgende kolonner:

 • Kontakter behandlet

 • Innkommende kontakter behandlet

 • Utgående kontakter behandlet

Rapportene viste tidligere dataene i desimalformat.

18. oktober 2021

Få tilgang til rapporter og instrumentbord via nettleserkoblinger

Standardagenter og premiumagenter som ikke har tilgang til Analyzer for å vise og kjøre instrumentbord og rapporter, kan få tilgang til instrumentbordene og rapportene ved bruk av nettleserkoblinger.

Se detaljer-funksjonaliteten er ikke tilgjengelig for rapporter som er tilgjengelige via nettleserkoblinger.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Få tilgang til rapporter og instrumentbord via nettleserkoblinger i Brukerveiledningen for Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

20. september 2021

Rapporter om kontakter i kø og tilgjengelige agenter

To nye lagerrapporter i sanntid introduseres i Analyzer – Kontakter i kø og Tilgjengelige agenter.Disse rapportene vises som kort i Oversikt over kontaktsenter – instrumentbord i sanntid i Analyzer, og også på fanen Sammendrag på siden Statistikk for agentytelse i Agent Desktop.

De nye rapportene lar brukere å få informasjon om kontakter som venter i kø og tilgjengeligheten av agenter i bestemte team, uten å måtte lete etter informasjonen i tabellrapporter.

Hvis du vil ha mer informasjon om rapportene, kan du se Oversikt over kontaktsenter – instrumentbord i sanntid i Brukerveiledningen for Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

Definere kolonnesammendrag for radsegmentsgruppe på øverste nivå i Analyzer-rapporter

Analyzer-brukergrensesnittet gjør det nå mulig for brukere å definere kolonnesammendrag for radsegmentsgruppen på øverste nivå i en rapport.Brukeren kan legge til formler: Gjennomsnitt, Antall, Minimum, Maksimum, Sum og Egendefinert for hver kolonne.Denne funksjonen gir en forbedret datavisningsopplevelse for tabellrapporter.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilpasse rapportsammendrag i Brukerveiledningen for Cisco Webex Contact Center 1.0 Analyzer.

26. juli 2021

Importere og eksportere rapporter

Analyzer-brukergrensesnittet gir administratorer muligheten til å importere og eksportere rapporter som individuelle filer eller som flere filer i en mappe.Denne funksjonaliteten lar administratorer og partneradministratorer eksportere egendefinerte rapporter på en leietaker og importere dem i andre leietakere.

Forbedret visning for grupperte rapporter

Analyzer-brukergrensesnittet er forbedret for å fjerne tomme rader i grupperte rapporter.Dette reduserer det tomme området i rapportene og gir en bedre visningsopplevelse.

19. juli 2021

Skjule inaktive brukere

Brukere-siden i Klargjøring-modulen i Management Portal inneholder en avmerkingsboks for Skjul inaktive brukere, for å filtrere ut inaktive brukere.Hvis administratoren velger avmerkingsboksen Skjul inaktive brukere, vises ikke inaktive brukere i leietakeren.

7. juni 2021

Forbedringer i Agent Desktop

 • Støtte for Google Chrome:Agent Desktop støtter Google Chrome V88.0.4324 eller nyere.Agentene kobles ikke lenger fra fordi Chrome regulerer minnebruken for programmet.

 • Lokalisering:Agent Desktop-brukergrensesnittet støtter lokalisering på 27 språk.Følgende språk støttes:

  Bulgarsk, katalansk, kinesisk (Kina), kinesisk (Taiwan), kroatisk, tsjekkisk, dansk, nederlandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, ungarsk, italiensk, japansk, koreansk, norsk, polsk, portugisisk, rumensk, russisk, serbisk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk og tyrkisk.

2. juni 2021

Tillat at kunder konfigurerer en blanding av avgiftsbelagte numre og gratisnumre for Cisco PSTN for Contact Center

Før denne forbedringen, hvis en kunde hadde kjøpt Pakke 2:Tilgang til innkommende gratisnummer-alternativet med Cisco PSTN for Contact Center-tillegget, var det påkrevd at kunden konfigurerte alle innkommende numre som gratis.For fakturering anså Webex Contact Center alle oppringte numre som gratis.

Med denne forbedringen kan Webex Contact Center klassifisere hvert nummer som legges til i leietakeren som avgiftsbelagt eller gratis.Webex Contact Center-fakturering blir beregnet basert på anropsvolumer på alle gratisnumre.

Følgende bruksrapporter for lisens er forbedret for å utnytte muligheten til å klassifisere avgiftsbelagte numre og gratisnumre:

 • Bruksrapport for lisens:Denne rapporten er forbedret for å gi kundene en måling av de daglige observerte maks. samtidige gratisanropene.Dette er en indikasjon på bruken av Pakke 2:Tilgang til innkommende gratisnummer.En oppdeling av de maks. samtidige gratisanropene er gitt for å vise sammensetningen av samtalene som er koblet til agenten, IVR-systemet og køen da maksimum ble observert.I tillegg gir rapporten også de samtidige anropsvolumene som ble observert på avgiftsbelagte numre på det tidspunktet da maks. samtidige gratisanrop ble observert.En oppdeling av de samtidige anropene på avgiftsbelagte numre er gitt for å vise sammensetningen av samtalene som er koblet til agenten, IVR-systemet og køen.

 • Rapport om historisk lisensbruk:Ved hjelp av denne rapporten kan kunder vise maks. samtidige gratisanrop for de foregående månedene.Denne rapporten har tilgang til data fra de siste 36 månedene og kan vise data for en sammenhengende tolvmånedersperiode.

25. mai 2021

Innfasing av partner som kunde

Denne funksjonen gjør det mulig for en partner å ta i bruk en Webex Contact Center-leietaker for partnerens egen organisasjon ved å velge alternativet Jeg er en kunde i veiviseren for ordreoppsett i Control Hub.Denne funksjonen aktiveres for denne utgivelsen kun på forespørsel, for å sikre samsvar med funksjonsbegrensninger.

Følgende er funksjonsbegrensningene når en partner klargjør en leietaker for partnerens egen organisasjon ved bruk av Control Hub:

 • Hvis driftslandet som er valgt ved klargjøring av leietakeren, tilordnes til datasenteret i USA, bør partneren kun innfase leietakeren til standardplattformen.Partneren bør ikke velge unntaksplattformen.Hvis du vil ha mer informasjon om Webex Contact Center-datasentre, kan du se artikkelen Datalokalitet i Cisco Webex Contact Center .

 • Hvis driftslandet som er valgt ved klargjøring av leietakeren, tilordnes til et annet datasenter, bør ikke partneren ha noen eksisterende kundeleietakere klargjort i dette datasenteret.Partneren bør først klargjøre leietakeren for partnerens egen bruk, og kan deretter starte innfasing av kundeleietakere.

24. mai 2021

Filtre i kjøremodus

Analyzer-brukergrensesnittet tilbyr filtreringsfunksjoner mens det kjører en rapport i kjøremodus.Denne funksjonen gir en forbedret opplevelse ved rapportgenerering.Brukere kan velge filtrene som skal vises, mens de oppretter eller redigerer en visualisering, eller mens de oppretter en kopi av visualiseringen.Når brukerne kjører visualiseringen, vises de valgte filtrene øverst til høyre på visualiseringssiden.Brukere kan filtrere visualiseringen ved bruk av relevante filtre, uten å måtte redigere rapporten.

28. april 2021

Tjenestedetaljer i Control Hub

En ny Tjenestedetaljer-del introduseres på fanen Innstillinger for kontaktsenter i Control Hub.Denne delen lar administratorer og støtteteknikere raskt identifisere konfigurasjonene på plattformnivå som gjelder for kundeorganisasjonen.Delen Tjenestedetaljer gir følgende informasjon:

 • Driftsland for Webex Contact Center:Dette feltet viser driftslandet som ble valgt i installasjonsveiviseren da leietakeren for kontaktsenteret ble klargjort.Feltet gir en indikasjon på geolokasjonen til kundeleietakeren.

 • Detaljer om Webex Contact Center-plattform:Verdien 1.0 som vises i dette feltet, bekrefter at leietakeren er vert på Cisco Webex Contact Center 1.0-plattformen.

29. mars 2021

Overvåkingsfunksjoner for å logge av agenter

Ledere kan vise listen over agenter som for øyeblikket er logget på Agent Desktop, ved bruk av et nytt instrumentbord Agentstatusdata – sanntid i Management Portal.Instrumentbordet gir ledere muligheten til å logge av agenter som ikke håndterer aktive kontakter, dvs. agenter som er i tilstanden Tilgjengelig, Inaktiv eller Svarer ikke på tvers av alle mediekanaler.Denne funksjonen hjelper bedrifter med å administrere samtidige lisensieringskostnader.

Februar 2021

Forbedringer i opprettelse av maler for chat og virtuell agent

Brukeropplevelsen på Control Hub for å opprette og redigere maler for chat og virtuell agent er forbedret for å støtte visse plattformoppgraderinger.Det er ingen endring i funksjonene som tilbys av malene.

Desember 2020

Webex Contact Center-støtte i APJC- og LATAM-regioner

Webex Contact Center vil bli støttet i Indonesia, Japan, Malaysia, Filippinene, Singapore, Sør-Korea, Thailand og Vietnam i APJC-regionen, i tillegg til den nåværende tilgjengeligheten i Australia og New Zealand.I LATAM-regionen vil Webex Contact Center støttes i Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Peru, Ecuador, Paraguay og Uruguay, i tillegg til den nåværende tilgjengeligheten i Mexico.APJC- og LATAM-regionene vil bli støttet av nye senterpar for georedundante talepunkter for tilstedeværelse (POP-er) i Singapore og Brasil, noe som sikrer talekvalitet for regionale samtaler.

Tjenestespesifikk administratorrolle for Webex Contact Center

En ny tjenestespesifikk administratorrolle er introdusert for Webex Contact Center.Denne rollen kan tilordnes til eksterne administratorer og administratorer i kundeorganisasjonen.Den tjenestespesifikke administratorrollen tillater begrenset administrativ tilgang i Control Hub.En administrator med denne rollen kan administrere kontaktsenterlisenser og administrere kontaktsentertjenesten.

Støtte for klargjøring av administratorer er også aktivert i denne versjonen.Partneradministratorer som har klargjøringsadministratorrettigheter for kontaktsentertjenesten, kan utføre alle aktiviteter som en full administrator for en partner kan utføre.

Støtte for eksterne skrivebeskyttede administratorer er tilgjengelig med denne versjonen.Eksterne administratorer med skrivebeskyttet rolle kan få tilgang til alle administrative grensesnitt i Webex Contact Center i skrivebeskyttet modus.

November 2020

Policy for innholdssikkerhet

Policy for innholdssikkerhet definerer en godkjent liste over klarerte domener som kan nås fra Webex Contact Center-programmer.Denne funksjonen bidrar til å overholde rammeverket i policyen for innholdssikkerhet som nettlesere håndhever.

Oktober 2020

Lisenssporingsrapporter for pakket PSTN-tilbud

To nye rapporter introduseres for lisenssporing for kunder som bruker Cisco PSTN-tillegg for Webex Contact Center.Disse rapportene er tilgjengelige i Analyzer i mappen Lagerrapporter > Historisk > Rapport om lisensbruk.

 • Rapport om lisensbruk – Webex Contact Center PSTN:Denne rapporten inneholder de daglige observerte maksimale samtidige stemmeaktiverte agentøktene på Agent Desktop.Disse dataene indikerer bruken av PSTN Toll Inbound SKU.Rapporten gir i tillegg de daglige observerte maksimale samtidige taleanropene på leietakeren.Disse dataene indikerer bruken av PSTN Toll-free Inbound SKU.I tillegg er det gitt en oppdeling av maksimale samtidige taleanrop.Oppdelingen viser sammensetningen av samtalene som er koblet til Agent, IVR og Kø når maksimum er observert.

 • Rapport om historisk lisensbruk – Webex Contact Center PSTN:Denne rapporten gir en månedlig visning av de samme dataene som beskrevet i Rapport om lisensbruk – Webex Contact Center PSTN.En oversikt over data for 12 sammenhengende måneder er tilgjengelig når som helst.Data for de siste 36 månedene er tilgjengelig.Dette gir en indikasjon på sesongvariasjoner i PSTN-lisensforbruk.

Forbedringer i tilgangskontroll for APS-rapporter i Agent Desktop

Data som vises i APS-rapportene (Agent Performance Statistics) i Agent Desktop, er nå basert på innstillingene for kø og teamtilgang på fanen Visbar statistikk for agent i agentprofilen.Tidligere var APS-rapportene basert på innstillingene i brukerprofilen.Analyzer-tilgangskontrollen fortsetter å bruke innstillingene i brukerprofilen.

September 2020

Implementering i Canada DC

Nye Webex Contact Center-kunder som velger Canada som driftsland på fanen Kontaktsenter i installasjonsveiviseren under klargjøring, vil få leietakere opprettet i det nye canadiske datasenteret.Organisasjonens konfigurasjonsdata for leietaker, samtaledataoppføringer, samtaleopptak og rapporteringsdata er lagret i det nye canadiske datasenteret.

Sikker BRE

API-er for datatilgang som brukes av kontrollskript for Business Rules Engine (BRE), er nå sikret ved bruk av OAuth-autorisasjonsrammeverket.

August 2020

PCI-sertifisering

Samsvarsattest (AOC) for betalingskortbransjens datasikkerhetsstandarder (PCI DSS) versjon 3.2.1 er nå tilgjengelig for Webex Contact Center.Fra og med 31. august 2020 har Webex Contact Center fullført PCI DSS versjon 3.2.1-revisjonen og mottatt samsvarsattesten fra sertifiseringsinstansen Foresite.

Juli 2020

Forbedringer av Analyzer-brukergrensesnittet

Analyzer-brukergrensesnittet er forbedret med følgende funksjoner for å forbedre brukeropplevelsen:

 • Endre navn på moduler:Du kan redigere og gi nytt navn til moduler som allerede er lagt til i Analyzer-rapporter.

 • Forbedret søk:Søk er forbedret for å rekursivt søke på tvers av alle mapper for å gi en oversikt over alle mappenavn, rapporter eller instrumentbord som samsvarer med søkestrengen.

Terskel og varsler

Terskelfunksjonen lar deg autoriserte brukere til å opprette terskelregler i Management Portal for å overvåke agent- og anropsdata.Når en terskel overskrides, sendes et varsel til Analyzer-brukergrensesnittet slik at den autoriserte brukeren kan vise og bekrefte.I tillegg kan du konfigurere terskelregler for å sende varsler til én eller flere e-postadresser.E-postvarsler i HTML- eller rent tekstformat kan konfigureres.

Bruksrapport

Bruksrapport-funksjonen gir detaljer om bruk av agentlisens for hver dag i måneden for et gitt nettsted.Den gir også et sammendrag av maksimal bruk for hver måned.Du kan velge et nettsted og perioden du trenger bruksdata for.

Pakket PSTN-tilbud

Cisco PSTN-tillegget for Webex Contact Center kan nå konfigureres for kundeorganisasjoner via Control Hub som del av klargjøring av en ny ordre eller en oppdateringsordre.

Juni 2020

Dypp i eksterne data

En ny sikret HTTP-tilkobling er nå tilgjengelig for å koble til ekstern CRM eller databaser ved bruk av REST-grensesnittet.Data som hentes av tilkoblingen ved bruk av variabelblokken Fetch, kan trekkes ut fra JSON-banen og lagres i CAD-variabler.Dataene kan deretter brukes til å tilpasse IVR-skript, velge køer eller gi nyttig informasjon i Agent Desktop.

HTTP-tilkoblingen bruker OAuth 2.0-autorisasjonsrammeverk med JSON Web Tokens (JWT) for godkjenning, for å koble sammen med Salesforce.Den støtter også grunnleggende autentiseringsmekanisme ved bruk av brukernavn og passord.Se Konfigurere Salesforce for Cisco Webex Contact Center.

Stereoopptak

Funksjonen for stereoopptak erstatter den kombinerte monoutdatafilen med en stereoutdatafil.Stereofilen leverer lydstrømmene til agenten og den andre deltakeren (oppringer eller den oppringte) som to separate lydkanaler i et enkelt opptak.Dette muliggjør stemmeanalyse bedre enn i en monofil, der lyden blandes inn i én strøm.

Salesforce Desktop Connector versjon 1.15

En ny versjon av Salesforce Desktop Connector med svært forenklet installasjon og konfigurasjon er nå tilgjengelig i Salesforce AppExchange.Salesforce Desktop Connector støtter for øyeblikket Lightning- og Classic-versjoner av Salesforce-forekomsten.Den støtter følgende funksjoner:

 • Enhetlig agentgrensesnitt med agent- og anropskontroller innebygd i Salesforce-programmet:Webex Contact Center Agent Desktop-applikasjonen er innebygd i Salesforce CTI-panelet, slik at agenter kan administrere både innkommende og utgående samhandlinger direkte fra Salesforce.Full agentstatus (pålogging, inaktiv/tilgjengelig osv.) og telefonikontroll (svar / legg på, vent/fortsett, konsultasjon/overføring/konferanse, pause / fortsett opptak og avslutning osv.) er også tilgjengelig fra Salesforce-programmet.

 • Automatisk pålogging av agenter til telefonplattformen:Enkel pålogging til Salesforce og Webex Contact Center er nå aktivert.

 • Skjermreaksjon basert på parametere for innkommende anrop:Denne funksjonen viser reaksjonen for den relevante kundeoppføringen i Salesforce basert på parametere for innkommende anrop.Treffene enkeltoppføring, flere oppføringer og ingen oppføringer støttes.

 • Automatisk anropslogging i Salesforce-programmet:Salesforce Desktop Connector logger nå samtaleaktivitetsinformasjonen i Salesforce ved slutten av hver samtale og merker anropsloggen til samtaleaktivitetsoppføringen.

  Koblingen for samtaleopptak lagres sammen med samtaleaktivitetsoppføringen, som gjør det mulig å spille av opptaket direkte fra Salesforce-skjermen.

 • Utgående anrop – klikk for å ringe:Klikk for å ringe er aktivert for alle telefonnummerfeltene i Salesforce.Dette lar agenter starte utgående anrop direkte fra Salesforce.Administratorer kan aktivere eller deaktivere oppringingsfunksjonen for agenter direkte fra administrasjonsportalen for Webex Contact Center.

Mai 2020

Innføring på tvers av klynger

Partner- og kundeorganisasjoner i Control Hub trenger ikke lenger å være i samme geografi.En partnerorganisasjon som er basert i USA, kan for eksempel innføre og administrere en kundeorganisasjon som er opprettet i Storbritannia.

PCI-samsvar for e-post og chat

Webex Contact Center har lagt til funksjoner som kreves for PCI-samsvar i kontaktsentertjenesten for å beskytte kundeorganisasjoner mot tap av data ved bruk av e-post- og chatkanaler.Kundeadministratorer kan bestemme seg for å begrense vedlegg fra e-post- og chattjenesten for organisasjonene sine.Hvis e-post- eller chatinnhold inneholder kortholderdata, kan du konfigurere å enten skjule eller fjerne innholdet som er i e-postens emnelinje eller i e-post-/chatteteksten.Vedlegg fjernes alltid hvis PCI-data oppdages.

Cisco PSTN-tillegg for Webex Contact Center

Webex Contact Center introduserte et Cisco-levert PSTN-anropstilbud med fast sats for kontaktsenter.Tilbudet gir grunnleggende telefoni som inkluderer tilgang til lokale numre for Webex Contact Center, PSTN-avslutning av anropet til agenter og gratisnummertilgang til Webex Contact Center.Agenter kan bruke hvilken som helst av telefoniløsningene sine, for eksempel hjemmetelefon, mobiltelefon og kontor-DID.Kundene belastes for bruk til en fast sats per agentlisens.Kunder får en kombinert regning for kontaktsenter og telekom fra Cisco.Dette tilbudet er tilgjengelig i USA og Canada.

GET API

GET API gir henholdsvis agent- og kundeoppføringer (aktivitet og økt) basert på det sist endrede tidsstempelet som ble gitt som inndata.

April 2020

Oversiktsrapport for kontaktsenter på Management Portal

Et nytt instrumentbord kalt Oversikt over kontaktsenter gjør det mulig for administratorer og ledere å vise rapporter for både sanntidsdata og historiske data i Webex Contact Center Management Portal.

Rapporter om tilbakeringing på nettet i Management Portal

Administratorer og ledere kan logge på Management Portal for å vise et instrumentbord med tilbakeringingsdetaljer i en viss varighet.

Støtte for flere abonnementstilstander

Serversiden av Webex Contact Center registrerer abonnementshendelsene Avbryt, Suspender, Gjenoppta, Utløp og Forny fra CCW for nøyaktig sporing av gjeldende abonnementsstatus.

Forhåndsdefinerte chattesvar

Administratorer kan opprette standard chattesvar som agentene kan bruke i samhandlingen med kunder.Bruk av forhåndsdefinerte responser reduserer responstiden, og øker dermed agentens produktivitet.

Nye datasentre

Webex Contact Center er nå tilgjengelig i datasentre for Europa og Storbritannia.Dataene dine befinner seg lokalt, og dataene som er lagret, er i samsvar med europeiske standarder og lover for datalagring.Se Datalokalitet i Cisco Webex Contact Center .

Januar 2020

Bestilling og klargjøring

Webex Contact Center-plattformen er nå integrert med Control Hub.Abonnementsordrer kan nå klargjøres automatisk ved bruk av Unified Service-oppsettsflyten som Control Hub-plattformen tilbyr.

Vis aktivitetsdetaljer for agenter

Du kan nå bruke Webex Contact Centers rapportering og analyse for å se aktivitetene til agentene dine i løpet av deres innloggede økt.Du kan spore tiden de brukte i hver tilstand.Dette hjelper deg med å administrere agentene dine effektivt.

Samtaleovervåking i sanntid for ledere

Ledere i Webex Contact Center kan nå overvåke samtalene til agentene sine og hjelpe dem med å løse kundeforespørsler.Ved bruk av samtaleovervåking i sanntid kan ledere også trene agentene til å håndtere vanskelige situasjoner.

Desember 2019

Nye datasentre

Et nytt datasenter er nå tilgjengelig i Australia.Dataene dine befinner seg lokalt, og dataene som er lagret, er i samsvar med europeiske standarder og lover for datalagring.Se Datalokalitet i Cisco Webex Contact Center .

November 2019

Ny oppdatert rapportering og analyse for Webex Contact Center

Webex Contact Center rapportering og analyse har et nytt grensesnitt som er enkelt å bruke.Rapportering og analyse er den eneste sannhetskilden for alle Webex Contact Centers måledata og gir standard-, historiske og sanntidsrapporter.Instrumentbordet har detaljer om Webex Contact Centers måledata og KPI-er.

Støtte for Salesforce Lightning-integrasjon

Du kan nå integrere Webex Contact Center med Salesforce Lightning.Du kan bruke Webex Contact Center for Salesforce til å ringe og motta anrop, spille av kundeopptak og generere Webex Contact Center-rapporter i Salesforce-grensesnittet.Når agenten mottar en kundekontakt, henter Salesforce kundens oppføringer og viser dem automatisk på skjermen.Webex Contact Center for Salesforce har en automatisk anropsaktivitetslogg for bedre kundesamhandling i Customer Relationship Manager (CRM).

Ny oppdatert opplevelse for Agent Desktop

Vi oppdaterte Agent Desktop for å skape en mer positiv agentopplevelse og redusere tretthet hos agenter.Med utseende og følelse som andre Webex-brukergrensesnitt, kan agenter ha en intuitiv og konsekvent opplevelse på tvers av programmer.

Oktober 2019

Chat- og e-postintegrasjon med Webex

Du kan opprette en chatboble for organisasjonens nettsted ved bruk av Webex Contact Center.Deretter kan du tilpasse boblen ved å legge til proaktive ledetekster, merkevarebygging og tilpassede boter.Når du har konfigurert boblen, kan du overføre filer, eskalere pågående chatter og laste ned utskrifter.På slutten av chatten kan du også samle tilbakemeldinger fra kunder for å forbedre tjenestene dine.

Med det nye e-postprogrammet i Agent Desktop kan du bruke Gmail og Microsoft Office 365 til å administrere kundenes e-postmeldinger.Vi har også forhåndsdefinerte e-postmaler i det nye e-postprogrammet.Ved bruk av e-posten kan du sende og motta vedlegg til og fra kunder.Du går ikke glipp av e-postmeldinger med de nye hørbare indikatorene for e-post.

September 2019

Økt skalerbarhet

Vi økte kapasiteten for Webex Contact Center, og det kan nå skalere opp til 1000 agenter per leietaker.Vi kan støtte mellomstore til store kontaktsentre i skyen.

Leietakeradministrasjon i skyen med Webex Control Hub

Vi integrerte Webex Contact Center med Webex Control Hub for å gi raskere og enklere kundeinnføring med en sentralisert administrasjonsopplevelse.Vi automatiserte innføring og klargjøring av leietakere i Cisco Commerce Workspace-bestillinger og -prøveversjoner for Gold-leietakere.Gold-leietakere er partnerleietakere med prøveversjoner av produktet.Opplev enkel pålogging rett ut av esken for alle Webex-applikasjoner, for både partnere og kunder.