Plattform

Skjermleser

Windows

Du kan bruke JAWS-skjermleseren versjon 18 eller senere.

Mac

Du kan bruke den innebygde skjermleseren på Mac-en. Hvis du vil aktivere, går du til Systemvalg > Tilgjengelighet > VoiceOver .

iPhone eller iPad

Du kan bruke den innebygde iOS-skjermleseren. Hvis du vil aktivere skjermleseren, går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > VoiceOver .

Android

Du kan bruke den innebygde skjermleseren på Android-enheten din.

Web

Når du bruker Webex App for web på Windows, kan du bruke JAWS-skjermleser versjon 18 eller nyere, og når du bruker Mac, kan du bruke den innebygde skjermleseren. Hvis du vil aktivere, går du til Systemvalg > Tilgjengelighet > VoiceOver