Åpne Q&A-panelet

1

For å åpne spørsmål og svar-panelet, klikk på Panelalternativer (Windows) eller Flere alternativer (Mac) og velg Spørsmål og svar

2

På Mac er Spørsmål og svar aktivert som standard.På Windows, hvis Q&A ikke er slått på, kan verter og medverter slå det på:

 • Gå til Møte > Alternativer > Generell og sjekk Spørsmål og svar avkrysningsboksen.

 • På Windows for webinarer, gå til Vis menylinjen > Webinar > Alternativer > Generell og sjekk Spørsmål og svar avmerkingsboksen.

Svar på spørsmål

Som vert, medvert eller presentatør kan du svare på deltakernes spørsmål.

1

Velg et spørsmål.

2

Skriv inn svaret i meldingsboksen.


 

Svar har en grense på 512 tegn.

3

Svar på spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller svar på spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.


 

Du kan holde oversikt over spørsmålene du svarer på muntlig, ved å høyreklikke på spørsmålet og merke det som Besvart muntlig.

Stille spørsmål

Som møte- eller webinardeltaker kan du stille spørsmål til verter, medverter og foredragsholdere.

1

Åpne Spørsmål og svar-panelet.

2

Velg personen du vil spørre fra rullegardinmenyen.

3

Skriv inn spørsmålet i meldingsboksen.


 

Spørsmål har en grense på 512 tegn.

4

Still spørsmålet ditt offentlig ved å klikke Sende, eller privat ved å klikke Send privat.

Moderat spørsmål og svar

Som vert, medvert eller presentatør kan du moderere spørsmål ved å tilordne, prioritere, utsette eller avvise dem.

1

Høyreklikk på spørsmålet du vil moderere.

2

Velg en handling:

 • Hold musepekeren over for å prioritere spørsmålet Prioriter og velg a Høy, Medium, eller Lav prioriteringsnivå.Klikk Klar for å fjerne prioritetsnivået når som helst.

 • Hold musepekeren over for å tildele spørsmålet Tilordne til og velg navnet på programlederen, verten eller medverten som du vil svare på spørsmålet.

 • For å utsette spørsmålet, klikk Utsette, klikk deretter Sende å sende standardsvaret eller et tilpasset svar til deltakeren, og fortelle dem at spørsmålet deres er utsatt, men vil forbli i køen for å bli besvart senere.

 • For å avvise spørsmålet, klikk Avskjedige, klikk deretter Sende å sende standardsvaret eller et tilpasset svar til deltakeren, og fortelle dem at informasjonen de ba om ikke kan gis av noen av vertene eller medvertene.

Lagre spørsmål og svar

1

Hvis du vil lagre Spørsmål og svar-innholdet, går du til Fil > Lagre eller Lagre som > Spørsmål og svar.

2

Gi filen et navn, og velg deretter filformatet (.txt eller .csv) og stedet der du vil lagre spørsmålene og svarene.

Last ned rapporter

Hvis du spilte inn webinaret som vert, kan du laste ned aktivitetsrapporten for nettseminaret for spørsmål og svar, chat og avstemning når opptaket er fullført.


 
Kun spørsmål besvart offentlig vises i Q&A-rapporten.Spørsmål som ikke er besvart eller besvart privat, vises ikke.
1

Logg på Webex-siden din og klikk Kalender > Fullført.

2

Velg webinaret ditt.

3

Klikk Aktivitet.

4

Velg rapporten du ønsker (Spørsmål og svar, Chat, Avstemning, eller Notater), klikk deretter Last ned rapport.

Åpne Q&A-panelet

 1. Hvis du vil åpne Spørsmål og svar-panelet, trykker du på Flere alternativer .

 2. Trykk på Spørsmål og svar.

Stille spørsmål

Som møtedeltaker kan du stille spørsmål til verter, medverter og presentatører.

 1. Åpne Spørsmål og svar-panelet.

 2. Velg hvem du vil spørre fra rullegardinmenyen.

 3. Skriv inn spørsmålet i meldingsboksen.


   

  Spørsmål har en grense på 512 tegn.

 4. Still spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller still spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.

Svar på spørsmål

 1. Velg et spørsmål.

 2. Skriv inn svaret i meldingsboksen.


   

  Svar har en grense på 512 tegn.

 3. Svar offentlig ved å trykke på Send, eller svar privat ved å trykke på Send privat.

Følg spørsmål og svar

Spørsmål og svar sorteres automatisk i to faner: Alle spørsmål og svar og Mine spørsmål og svar.Veksle mellom de to fanene for å holde tritt med alle spørsmålene og svarene, eller sjekk statusen til dine egne spørsmål og svar.

Åpne Q&A-panelet

 1. Hvis du vil åpne Spørsmål og svar-panelet, klikker du på Mer i panelkontrollene .

 2. Velg Spørsmål og svar.

Stille spørsmål

Som møte- eller webinardeltaker kan du stille spørsmål til verter, medverter og foredragsholdere.

 1. Åpne Spørsmål og svar-panelet.

 2. Velg hvem du vil spørre fra rullegardinmenyen.

 3. Skriv inn spørsmålet i meldingsboksen.


   

  Spørsmål har en grense på 512 tegn.

 4. Still spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller still spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.

Følg spørsmål og svar

For deltakere sorteres spørsmål og svar automatisk i to faner: Alle spørsmål og svar og Mine spørsmål og svar.Veksle mellom de to fanene for å holde tritt med alle spørsmålene og svarene, eller sjekk statusen til dine egne spørsmål og svar.

Som møtevert, medvert eller webinarpaneldeltaker kan du filtrere etter Alle, Besvart, Ubesvart spørsmål.Du kan også filtrere etter Mine spørsmål og svar, som lar deg se bare spørsmål du har svart på eller som har blitt tildelt deg eller Prioritert, som viser dine prioriterte spørsmål.

 • Alle
 • Svarte
 • Ubesvarte
 • Min spørsmål og svar
 • Prioritert

Svar på spørsmål

 1. Velg et spørsmål.

 2. Skriv inn svaret i meldingsboksen.


   

  Svar har en grense på 512 tegn.

 3. Svar på spørsmålet offentlig ved å klikke på Send, eller svar på spørsmålet privat ved å klikke på Send privat.


 

Du kan holde oversikt over spørsmålene du svarer på muntlig, ved å høyreklikke på spørsmålet og merke det som Besvart muntlig.

Moderere spørsmål

Som vert, medvert eller presentatør kan du moderere spørsmål ved å tilordne, utsette eller avvise dem.

 1. Hvis du vil moderere et spørsmål, høyreklikker du på det.

 2. Velg mellom følgende handlinger:

  • Hvis du vil prioritere spørsmålet, holder du pekeren over Prioriter og velger Høyt, Middels eller Lavt prioritetsnivå.Du kan fjerne prioritetsnivået når som helst.

  • Hvis du vil tilordne spørsmålet, holder du pekeren over Tilordne til og velger navnet på presentatøren, verten eller medverten du vil at skal svare på spørsmålet.

  • Hvis du vil utsette spørsmålet, klikker du på Utsett og Send standardsvaret eller et egendefinert svar slik at møtedeltakeren vet at spørsmålet er utsatt, men at det blir værende i køen for å bli besvart senere.

  • Hvis du vil avvise spørsmålet, klikker du på Avvis og Send standardsvaret eller skriver et egendefinert svar slik at møtedeltakeren vet at informasjonen de ba om, ikke kan gis av noen av vertene eller medvertene.