Wszyscy klienci Webex Calling mają dostęp do Dubber Go - bezpłatnej subskrypcji. Dzięki Dubber Go użytkownicy uzyskują wygodne nagrywanie rozmów. Dostępne są płatne subskrypcje, oferujące więcej opcji, takich jak nagrywanie rozmów zgodnie z przepisami, nieograniczone przechowywanie, analiza AI i dostęp administratora.

  • Dubber Go jest dostępny dla wszystkich użytkowników i daje dostęp do nieograniczonej liczby nagrań. Każde nagranie jest przechowywane przez 30 dni. Tylko użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do swoich nagrań i zarządzać nimi z poziomu portalu Dubber.

  • Licencje standard i AI wymagają umowy z Dubber. Dzięki płatnym licencjom masz dostęp do nieograniczonej liczby nagrań, nieograniczonej przestrzeni dyskowej, a administrator może uzyskać do nich dostęp. Licencje Dubber Call Recording są dostępne za pośrednictwem Cisco Commerce Workspace (CCW) (Solutions Plus).

Przed rozpoczęciem

Skontaktuj się z pomocą techniczną Dubber, aby aprowizować swoje konto, a następnie skonfiguruj konto w Dubber. Aby uzyskać więcej informacji na temat Dubber, przejdź do Sales Connect.

1

Z widoku partnera w programie https://admin.webex.com, przejdź do pozycji Klienci, a następnie wybierz odbiorcę.

2

Przewiń do pozycji Połączenia, a następnie włącz opcję Nagrywanie rozmów.

Następnie należy włączyć i skonfigurować tę funkcję dla określonych użytkowników w organizacji klienta. Administrator klienta może to zrobić samodzielnie lub Ty możesz to zrobić w jego imieniu, wykonując poniższe czynności.
3

(Opcjonalnie) Wybierz pozycję Wyświetl klienta, a następnie wykonaj kroki opisane tutaj.